Download  Print this page

VÄckarklocka; Ställa Väckarklockan På Dockningshögtalaren - Honeywell OVALE OVD270 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

HÖGTALAR- & LJUDPROFILER
Ljudförstärkare med DBB
Dynamic Bass Boost (DBB)-knappen låter dig förstärka
basljuden på högtalaren. Tryck på DBB-knappen på
fjärrkontrollen för att sätta på Dynamic Bass Boost.
LED-skärmen kommer att visa "dbb1" när DBB är
aktiverat. tryck på DBB på fjärrkontrollen igen för att
stänga av DBB. LED-skärmen kommer att visa "dbb0"
när DBB har stängts av.
VÄCKARKLOCKA
Ställa in väckarklockan genom att använda
fjärrkontrollen
PM
ndikatorlampa
Se till att dockningshögtalaren är i standbyläge för att
ställa väckarklockan.
1.
Håll in ALARM-knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2
sekunder för att komma till inställningsläge för alarm.
Tryck på ▲ och▼knapparna för att välja alarmtyp:
2.
• TUN (för att vakna till din valda FM radiostation)
• iPod (för att vakna till musiken på din iPod/ iPhone/
iPad)
• Buzz (för att vakna till en ljudsignal)
Tryck på ALARM-knappen för att bekräfta
tidsinställningen.
Tryck på ▲ och▼ knapparna för att välja volym på
3.
alarmet. Tryck på ALARM-knappen för att bekräfta
volyminställningarna.
Tryck på ▲ och▼ knapparna för att välja timinställning
4.
för ALARMET. Tryck på ALARM-knappen för att bekräfta
timinställningen.
5.
Upprepa steg 4 för att minutinställning.
6.
ALARMET är nu ställt.
7.
Tryck på ALARM-knappen en gång för att aktivera det
ställda alarmet. Indikatorlampan för alarm på LED-skär-
men kommer nu att sättas PÅ för att visa att ALARMET är
aktiverat.
DBB on
DBB off
Indikatorlampa
för alarm
VÄCKARKLOCKA (FORTSÄTTNING)
Ställa väckarklockan på dockningshögtalaren
1.
Tryck på
knappen på dockningshögtalaren
upprepade gånger tills LED-skärmen visar "ALA" (alarm).
2.
Tryck på
knappen för att komma till alarminställningsläge.
3.
Tryck på
knappen på dockningshögtalaren för att
välja alarmtyp:
• TUN (för att vakna till din valda FM radiostation)
• iPod (för att vakna till musiken på din iPod/ iPhone/
iPad)
• Buzz (för att vakna till en ljudsignal)
Tryck på
knappen för att bekräfta alarmtyp.
4.
Tryck på
knappen för att välja volym på alarm.
Tryck på
knappen för att bekräfta volyminställning.
5.
Tryck på
knappen för att väja timinställning för ALARM.
Tryck på
knappen för att bekräfta timinställningen.
6.
Upprepa steg 5 för minutinställning.
7.
ALARM är nu ställt.
8.
För att aktivera detta ställda alarm från dockningshögta-
laren, tryck på
/
gen någon gång mellan steg 2 och steg 5. Indikatorlam-
pan för väckarklockan på LED-skärmen kommer att
sättas PÅ för att visa att ALARMET är aktiverat. För att
ställa alarmet med fjärrkontrollen, tryck bara på
ALARM-knappen på fjärrkontrollen en gång tills du ser
indikatorlampan för alarm sättas PÅ.
Avaktivera ställd väckarklocka
Tryck på ALARM-knappen på fjärrkontrollen för att
avaktivera alarmet när som helst. Indikatorlampan för
väckarklockan kommer att stängas av för att visa att
alarmet har avaktiverats och kommer INTE att sättas PÅ
förrän du trycker på ALARM-knappen igen.Du kan också
avaktivera alarmet genom att trycka på
på dockningshögtalaren under alarminställningen.
Ställa väckarklocka med spellista
Om du har valt iPod som alarmtyp för väckarklockan för
att vakna till låtarna på en vald spellista, måste du:
1.
Skapa en ny spellista kallad "Ovale Alarm" på din
musikenhet och kopiera de låtar du önskar ha som
alarmmusik till den spellistan.
2.
Innan du går och lägger dig (eller innan alarmet aktiveras
på den ställda tiden), se till att den senast spelade låten
från din iPod/ iPhone/ iPad var från "Ovale Alarm"-spell-
istan.
VIKTIGT: Om iPod- alarmtypen valdes som alarm, men
ingen iPod/ iPhone/ iPad är dockad på dockningshögtalar-
en, kommer alarmtypen ljudsignal automatiskt att
aktiveras vid ställd alarmtid.
knappen under alarminställnin-
/
knappen
9

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: