Download  Print this page

FunkcjonalnoŚĆ; WaŻne WskazÓwki BezpieczeŃstwa; PrzeglĄd GŁoŚnika Ze StacjĄ DokujĄcĄ Ovale - Honeywell OVALE OVD270 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

FUNKCJONALNOŚĆ
• Źródło Dźwięku ze Stacji (iPod/ iPhone/ iPad)
SECTION
• Źródło Dźwięku Bluetooth
• Źródło Dźwięku Radio FM (dostępna pamięć 20 stacji)
• Źródło Dźwięku z Wejścia Aux In (dołączony Kabel Audio
3.5mm)
• W pełni funkcjonalny pilot
• System Dźwięku Stereo
• 2-Poziomowe Dynamiczne Wzmocnienie Basów
• 5-Pasmowy Equalizer
• Ładowanie podłączonego iPod/ iPhone/ iPad
• Ładowanie i odtwarzanie muzyki jednocześnie
• Automatyczna Synchronizacja Zegara: Automatyczna
synchronizacja czasu z podłączonym iPod/ iPhone/ iPad
• Wyświetlacz LED o 4 poziomach jasności
• Cyfrowy Zegar – wyświetlanie zegara 12/ 24 godzinnego
• Alarm z wyborem pobudki w rytm muzyki, brzęczyka lub
radia FM
• Łagodna Pobudka - Głośność alarmu stopniowo wzrasta
WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE--PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZE
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA ORAZ BEZPIEC-
ZEŃSTWA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA TEGO
PRODUKTU
Te instrukcje służą przekazaniu ważnych informacji.
W trakcie używania produktów elektrycznych zawsze
należy podejmować podstawowe środki ostrożności, w
celu ograniczenia ryzyka ewentualnych obrażeń, pożaru,
porażenia prądem i innych.
OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie instrukcje przed
1.
rozpoczęciem używania tego produktu.
OSTRZEŻENIE: By ograniczyć ryzyko ewentualnego
2.
porażenia prądem, odłącz Bezprzewodowy Głośnik ze
Stacją Dokującą Ovale™ od gniazda zasilania przed jego
czyszczeniem.
3.
OSTRZEŻENIE: NIE POZWALAJ dzieciom zajmować się
tym produktem i uruchamiać go.
4.
OSTRZEŻENIE: NIE PRÓBUJ włączać zasilania ani
używać tego produktu jeżeli Zasilacz, przewody lub
jakakolwiek część Bezprzewodowego Głośnika ze Stacją
Dokującą Ovale™ jest uszkodzona lub skorodowana.
OSTRZEŻENIE: NIE przechowuj, nie włączaj ani nie
5.
używaj Głośnika ze Stacją Dokującą, Pilota ani innych
część w pobliżu substancji łatwopalnych.
6.
OSTRZEŻENIE: Przechowuj Głośnik ze Stacją Dokującą,
Pilot i wszystkie części w temperaturze pokojowej lub
chłodzie. NIE PRZECHOWUJ w pomieszczeniu o bardzo
wysokiej temperaturze ani w bezpośredniej ekspozycji na
promienie słoneczne.
OSTRZEŻENIE: NIE ZANURZAJ Głośnika ze Stacją
7.
Dokującą, Pilota ani innych części w wodzie lub cieczy.
OSTRZEŻENIE: NIE WKŁADAJ szpilek, igieł ani innych
8.
obiektów w części tego produktu.
9.
OSTRZEŻENIE: Słuchanie GŁOŚNYCH dźwięków z tego
głośnika może osłabić lub uszkodzić słuch.
3
PRZEGLĄD GŁOŚNIKA ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ OVALE™
B
A.
• Włącz urządzenie lub przełącz w tryb czuwania.
• Wybierz Źródło Dźwięku lub przejdź do Menu.
• Zatrzymanie Alarmu lub wejście w tryb Drzemki.
B.
• Przejdź do poprzedniego/kolejnego utworu.
• Automatycznie szukanie i programowanie stacji radiowych.
• Wybierz lub automatycznie wyszukaj stację radiową.
• Wybierz zapamiętaną wcześniej stację radiową.
• Aktywuj Alarm (w trakcie ustawiania zegara alarmu).
C.
• Dopasuj poziom głośności.
• Ręcznie ustaw zegar.
• Ręcznie ustaw zegar alarmu w trybie "ALA".
• Dopasuj jasność Wyświetlacza LED.
D.
Dokowanie iPod/ iPhone/ iPad
• Podłącz iPod/ iPhone/ iPad.
• Ładuj iPod/ iPhone/ iPad.
FM
ANTENNA
D
C
A
ANTENA
DC IN 12V
AUX IN
Wtyczka
(Aux In)
PAGE
Wyświ-
etlacz
LED
Radia
Wtyczka
Zasilania
Audio

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: