Download  Print this page

GŁoŚnik I Profile DŹwiĘku - Honeywell OVALE OVD270 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

ŹRÓDŁO DŹWIĘKU RADIO FM (CIĄG DALSZY)
5.
Powtórz Kroki 1 do 4 by zaprogramować kolejne stacje.
Możesz zaprogramować maksymalnie 20 stacji.
6.
By zastąpić wcześniej zaprogramowaną stację, po prostu
zapisz inną stację pod jej Numerem, postępując według
Kroków 1 do 4.
Ręczne Programowanie Stacji Radiowych na Głośniku
ze Stacją Dokującą
Możesz zaprogramować maksymalnie 20 stacji używając
przycisków na Głośniku ze Stacją Dokującą.
1.
Naciśnij Przycisk
/
około 2 sekundy. Na Wyświetlaczu LED pojawi się napis
"SrCH" i Głośnik ze Stacją Dokującą rozpocznie
automatyczne poszukiwanie kolejnej dostępnej stacji.
2.
Na Wyświetlaczu LED pojawi się numer od "P01", "P02"
do "P20". "P01" to "Wybrany Program 1", "P02" to
"Wybrany Program 2" i tak dalej.
3.
Naciśnij Przycisk
lub
(od 1 do 20).
4.
Po dokonaniu wyboru, numer Programu będzie migotał
na Wyświetlaczu LED przez około 3 sekundy.
5.
Stacja została właśnie zaprogramowana pod danym Numerem
i rozpocznie się automatyczne odtwarzanie tej stacji.
6.
Powtórz Kroki 1 do 4 dla innych stacji które chciałbyś
zapisać. Możesz zaprogramować maksymalnie 20 stacji.
7.
By zastąpić wcześniej zaprogramowaną stację, po prostu
zapisz inną stację pod jej Numerem, postępując według
Kroków 1 do 4.
Wybór i Odtwarzanie Zapisanej Stacji.
Po udanym zaprogramowaniu kilku Stacji w trybie Źródło
Dźwięku Radio FM, możesz wybrać je na głównej
jednostce lub używając Pilota.
1.
Na Głośniku ze Stacją Dokującą naciśnij Przycisk
jednokrotnie, na Wyświetlaczu LED pojawi się Numer
Programu od "P01" do "P20" (zwykle jako pierwsza
wyświetli się ostatnio odtwarzana Stacja). Naciśnij
kilkukrotnie, dopóki nie przejdziesz do Numeru Programu
którego chcesz słuchać*.
*Jeżeli zechcesz posłuchać stacji radiowej spoza
Zapisanych Programów, po prostu naciśnij Przycisk
na Głośniku ze Stacją Dokującą przez około 2 sekundy,
by aktywować funkcję automatycznego wyszukiwania
kolejnej dostępnej stacji. Po odnalezieniu pierwszej
dostępnej stacji, naciśnij Przycisk
ręcznego wyboru stacji.
Naciśnij ▲ lub ▼ na Pilocie by wybrać Numer
2.
Programu**.
** Jeżeli zechcesz posłuchać stacji radiowej spoza
Zapisanych Programów, po prostu naciśnij Przycisk
by ręcznie wybrać stację.
/
na głównej jednostce przez
by wybrać Numer Programu
/
by powrócić do
ŹRÓDŁO DŹWIĘKU AUX IN
Odtwarzaj przy pomocy MP3 lub innego zewnętrznego
źródła dźwięku, wykorzystując Przewód Audio z Wtyczką
3.5mm (w zestawie).
Przejdź do Źródła Dźwięku AUX IN naciskając Przycisk
1.
do momentu pojawienia się napisu "AUX" na
Wyświetlaczu LED.
2.
Podłącz Przewód Audio 3.5mm do Wejścia AUX IN
znajdującego się z tyłu Głośnika ze Stacją Dokującą.
3.
Podłącz drugi koniec Przewodu Audio 3.5mm do swojego
urządzenia.
4.
Rozpocznij odtwarzanie na swoim urządzeniu, zgodnie z
dołączoną do niego instrukcją.
GŁOŚNIK I PROFILE DŹWIĘKU
Dopasowanie Głośności Dźwięków
W dowolnym trybie Źródła Dźwięku, naciśnij przycisk
lub
na Pilocie, ewentualnie Przycisk
na Głośniku ze Stacją Dokującą by zwiększyć lub
zmniejszyć natężenie dźwięku z głośnika.
OSTRZEŻENIE: Słuchanie muzyki lub dźwięków o dużej
głośności może osłabić lub uszkodzić słuch. Zaleca się
słuchanie Ovale™ na średnim, komfortowym poziomie
głośności, który nie osłabi ani nie uszkodzi słuchu.
Wyciszanie Dźwięków
W każdej chwili możesz nacisnąć Przycisk MUTE na
Pilocie by wyciszyć wszystkie dźwięki dobiegające z
głośnika, w dowolnym z powyższych trybów Źródła
/
Dźwięku.
Profil Dźwięku Cyfrowego
/
Naciśnij Przycisk EQ na Pilocie by wybrać preferowany
profil equalizera.
Naciśnij kilkukrotnie dopóki nie przejdziesz do pożądane-
/
go profilu. Wybierz jeden z 5 profili equalizera:
1. FLAT
3. POP
4. ROCK ("ROC")
5. JAZZ
6. CLASSIC ("CLAS")
Wejście AUX IN
Podłącz do
Urządzenia Audio
lub
8

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: