Download  Print this page

Advertisement

iPod, iPhone ja iPad eivät mukana.
iPad, iPad mini, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch ovat
Apple Inc.:n tavaramerkkejä, rekisteröityjä USA:ssa ja
muissa maissa.
"Made for iPod," "Made for iPhone," ja "Made for iPad"
tarkoittaa, että mukana tulevat elektroniset oheislaitteet
ovat suunniteltuja yhdistettäväksi erityisesti iPod, iPhone,
tai iPad kanssa, ja ovat sertifikoituja täyttämään Apple
käyttövaatimukset. Apple ei vastaa tämän laitteen
toiminnasta tai sen turvallisuus- ja muista standardeista.
Huomaa, että tämän laitteen käyttö iPod, iPhone, tai iPad
kanssa saattaa vaikuttaa suorituskykyyn.
Bluetooth merkki ja logo ovat rekisteröityjä tavaramerkke-
jä, joiden omistaja on Bluetooth SIG, Inc. ja kakki sen
käyttö on AirTek Int'l Corp. Ltd. lisenssin alaista. Muut
tavaramerkit ja kaupalliset nimet kuuluvat kullekin
omistajalleen.
VAIN USA: SSA
FCC SELOSTUS:
Tämä laite on testattu ja todettu toimivan B luokan
sigitaaliselta laitteelta vaaditulla tavalla, FCC Säännösten
osan 15 nojalla. Tämä säännökset ovat suunniteltu
tuomaan riittävä suojan kotitalouskäytön osalta.
Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi välittää radiosäteilyä,
joka voi aiheuttaa haitallista häiriötä radiolaitteiden
suhteen, mikäli laitetta ei ole asennettu tai sitä ei käytetä
ohjeiden mukaan. Joka tapauksessa, emme takaa että
laite ei aiheuta häiriöitä tietyistä asennustavoista johtuen.
Jos tämä laite aiheutata häiriöitä radion tai television
suhteen, mikä voidaan testate kytkemällä laite posi päältä
ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjä voi yrittää päästä
häiriöstä eroon yrittämällä seuraavia keinoja:
• Suunnata tai vaihtaa vastaanottimen anteenin paikkaa.
• Lisätä laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä.
• Kytkeä laitteen eri pistokkeeseen kuin mihin
vastaanotin on kytketty.
• Kysyä neuvoa jälleenmyyjältä taikka ammattitaitoiselta
radio/ TV teknikolta.
RF VAROITUS SELOSTUS:
Laiteen on arvioitu täyttävän normaalit RF alistusvaa-
timukset. Laitetta voidaan käyttää normaalioloissa ilman
rajoituksia.
FCC HUOMAUTUS:
Tämä laite täyttää FCC Säännösten osan 15. Toiminta
edellyttää seuraavan kahden oletuksen toteutumista:
1. Tämän laitteen ei tule aiheuttaa haitallista häiriötä.
2. Tämän laitteen tulee hyväksyä siihen kohdistua häiriö,
myös sellaista joka aiheuttaa epätoivottua toimintaa.
FCC VAROITUS:
• Kaikki vastuussa olevan osapuolen hyväksymättä tehdyt
muutokset voivat johtaa siihen, että käyttäjä menettää
laitteen käyytöoikeuden.
• Tätä laitetta ja sen vastaanottimia ei saa liittää tai
käyttää muiden vastaanottimien tai lähettimien kanssa.
FCC ID: SG4-W123456
FCC numero löytyy langattoman Ovale™ kaiuttimen
pohjasta.
Käytä ainoastaan mukana olevan adapterin kanssa.
Ovale™ langattoman kaiuttimen verkkolaitteen, eli
adapterin, mallinumero on HK-AX-120A200-CP.
12

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: