Download  Print this page

Alarm; Het Alarm Instellen Met De Docking Speaker; Het Alarm Deactiveren; Een Alarm Muziek-afspeellijst Instellen - Honeywell OVALE OVD270 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

SPEAKER & GELUID PROFIELEN (VERVOLG)
Dynamische Bass Boost geluidsverijking
De Dynamic Bass Boost (DBB) Button stelt u in staat om
het bas geluid van uw speaker te intensiveren. Druk op
de DBB knop op de afstandsbediening om Dynamic Bass
Boost aan te zetten. Het LED Beeldscherm zal "dbb1"
weergeven wanneer DBB is geactiveerd. Druk nogmaals
DBB op de afstandsbediening om DBB uit te zetten. Het
LED Beeldscherm zal "dbb0" weergeven wanneer DBB
uitgezet is.

ALARM

Alarm instellen met de afstandsbediening
PM
Indicatie
licht
Im het Alarm in te stellen verzekert u er zich van dat de
Docking Speaker in de Standby Mode is.
1.
Houdt de ALARM knop op de afstandsbediening voor
ongeveer 2 seconde ingedrukt voor de Alarm Instellingen
Mode.
Druk de ▲ en de ▼ knop om het type alarm te
2.
selecteren:
• TUN (om wakker te worden met een geselecteerd
radiostation)
• iPod (om wakker te worden met uw iPod/ iPhone/ iPad
muziek)
• Buzz (om wakker te worden met een buzzer geluid)
Druk op de ALARM knop om het type alarm te bevestigen.
Druk op de ▲ en de ▼ knop om het volume van het
3.
alarm te selecteren. Druk op de ALARM knop om de
instellingen van het volume te bevestigen.
Druk op de ▲ en de ▼ om de instellingen voor het uur
4.
voor het ALARM te selecteren. Druk op de ALARM knop
om de uur instellingen te bevestigen.
5.
Herhaal stap 4 voor de instelling van de minuten.
6.
Het ALARM is nu ingesteld.
7.
Druk eenmaal op de ALARM knop om het alarm te
activeren. Het Alarm indicatie licht zal oplichten ter
DBB aan
DBB uit
Alarm
Indicatie
ALARM (VERVOLG)
indicatie dat het ALARM geactiveerd is.

Het Alarm instellen met de Docking Speaker

1.
Druk herhaaldelijk op de
totdat het LED Beeldscherm "ALA" (Alarm) weergeeft.
2.
Druk op de
3.
Druk op de
alarm te slecteren:
• TUN (om wakker te worden met een geselecteerd
radiostation)
• iPod (om wakker te worden met uw iPod/ iPhone/ iPad
muziek)
• Buzz (om wakker te worden met een buzzer geluid)
Druk op de
4
Druk op de
selecteren. Druk op de
instellingen te bevestigen.
5.
Druk op de
het alarm te selecteren. Druk op de
instellingen voor het uur van het alarm te bevestigen.
6.
Herhaal stap 5 om de minuten in te stellen
7.
Het ALARM is nu ingesteld.
8.
Om het alarm vanaf de Docking Speaker aan te zetten
druk op de
Alarm gedurende elke moment tijdens stap 2 tot 5. Het
Alarm indicatie licht zal op het LED Beeldscherm
oplichten ter indicatie dat het ALARM is geactiveerd. Druk
licht
simpelweg eenmaal op de ALARM knop op de
afstandsbediening totdat het Alarm Indicatie Licht angaat
het om het Alarm te activeren met de afstandsbediening

Het alarm deactiveren.

Druk op de ALARM knop op de afstandsbediening om het
alarm op enig moment te deactiveren. Het Alarm Indicatie
Licht zal uitgaan ter indicatie dat het Alarm gedeactiveerd
is en zal niet aangaan totdat de ALARM knop nogmaals
ingedrukt wordt. U kunt het alarm ook deactiveren door
op de Docking Speaker op de
tijdens de Alarm Instelling.
Een Alarm Muziek Afspeellijst instellen
Wanneer u een iPod alarm gekozen heeft met een
afspeellijst van uw eigen muziek, moet u:
1.
Een nieuwe playlist getitelt "Ovale Alarm" creëren op uw
muziekapparaat en kopieer de liedjes die u op de playlist
wenst naar deze afspeellijst.
2.
Voor het slapen gaan (of voordat het alarm geactiveerd
wordt) verzekert u er zich van dat het laatste afgespeelde
lied van uw iPod/ iPhone/ iPad van de "Ovale Alarm"
playlist was.
BELANGRIJK: Wanneer het iPod alarm type was
geselecteerd, maar geen iPod/ iPhone/ iPad aan de
Docking Speaker verbonden is, zal het Buzzer alarm type
automatisch geactiveerd worden als standaard alarm type
voor de ingestelde alarmtijd.
knop op de Docking Speaker
knop voor de Alarm Instellingen Mode.
knop op de Docking Speaker om het type
knop om het type alarm te bevestigen.
knop om het volume van het alarm te
knop om de volume
knop om de instellingen voor het uur van
knop om de
/
knop tijdens het instellen van het
/
knop te drukken
9

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: