Download  Print this page

Honeywell CL60PM User Manual page 6

Hide thumbs

Advertisement

KÄYTTÖ TOIMINNOT (JATKUU)
JÄÄHDYTTIMEN ASENTO
Varmista, että jäähdytin on paikallaan ennen laitteen käyttöä. Tarkista sen paikka Turvallisuus- ja
huolto -osiosta.
VEDELLÄ TÄYTTÖ
On suositeltavaa käyttää Jatkuvaa Vedenjakelujärjestelmän Yhteyttä kun laite on päällä pitkiä aikoja ilman
säiliön täydentämistä. Tämä ehkäisee myös pumpun toimintahäiriöitä siinä tapauksessa, jos jäähdyttäjä
on päällä kun tankissa on riittämätön määrä vettä.
HUOMIO: Varmista, että laite ei ole kytkettynä verkkovirtaan ennen vesitankin täyttöä.
Jatkuva vedensaanti -kytkös: Jatkuvaan vedensaantiin tarvitset
puutarhaletkun joka on yhdistetty vesilähteeseen.
Sijoita liitin puutarhaletkun toiseen päähän. Aseta puutarhaletkuliitin
veden sisääntulo venttiiliin viilentäjässä. Kierrä ja tiukkaa veden
sisääntulo -venttiiliä kierteiseen kohtaan puuatrhaletkun liittimessä,
varmistaen ettei letkun liittimessä ole vuotoja. Jos huomaat vuodon,
letku sekä veden sisääntulo-venttiili saattavat olla yhdistetty huonosti.
Yritä kytkeä irti, laita uudestaan ja tiukkaa veden sisääntulo venttiili
uudestaan.
Kun liitos on varmistettu, käännä PÄÄLLE vesilähde ja vesi virtaa
viilentäjän tankkiin.
JÄÄHDYTIN on nyt asennettu joten vesi täydentää automaattisesti
kun vesitankki on tyhjä, tai kun vesi menee alle vähimmäistason.
Kun vesitankki on täynnä vettä, veden sisääntulo venttiili
automaattisesti pysäyttää vedensaannin tulvimisen välttämiseksi
vesitankissa.
VAROITUS: Veden sisääntulon enimmäispaine on 0.5 Mpa.
Manuaalinen Vesitankin täyttö:
Käyttäen siirrettävää astiaa tai puutarhaletkua, voit täyttää vesitankin manuaalisesti kaatamalla vettä
vesitankkiin vedentäyttöreiästä, joka on sijoitettu Ilmanjäähdytinn yläosaan.
Tarkista veden taso indikaattori nähdäksesi milloin vesitankki on täynnä. Älä täytä vettä yli ¨Max.¨
vesirajamerkin välttääksesi vesipisaroiden kerääntymisen säleiköiden päälle.
VAROITUS: Huolehdi, että tankissa olevan veden määrä ylittää minimirajan (Min.) merkin sekä
Jatkuvassa - että Manuaalisessa vedentäytössä. Laitteen käyttäminen viileätoiminnolla riittämättömällä
vesimäärällä voi aiheuttaa pumpun toimintahäiriön.
Huomautus: Vesikapasiteetti tarkoittaa koko sitä vesimäärää, joka voi olla ilmanjäähdyttäjän vesitankin ja
vedenjakelijan sisällä. Veden kapasiteetti säiliön "Max." merkin kohdalla saattaa olla alempana kuin
ilmanjäähdyttäjän todellinen kapasiteetti.
TANKIN TYHJENNYS JA PUHDISTUS
Alla on ohjeet, kuinka puhdistat ja huollat laitteen. Jos kostutinta ei käytetä pitkään aikaan katso ohjeet
osiosta VARASTOINTI & HUOLTO.
VAROITUS:
Ennen laitteen puhdistusta varmista, että koneessa ei ole virtaa ja että se on kytketty pois verkkovirrasta.
Vie laite paikkaan jossa voit poistaa laitteesta veden. Avaa poistokorkki laitteen pohjasa ja tyhjennä
tankki.
Uudelleentäytä tankki puhtaalla vedellä maksimitasoon asti ja kuivaa kokonaan.
Pyyhi rätillä liat ja pölyt laitteen päälipuolelta. Älä koskaan käytä syövyttäviä aineita laitteen
puhdistamiseen.
Laitteen ollessa poissa käytöstä, säilytä se kuivassa paikassa auringonvalolta suojattuna.
FI
2
Veden sisääntulo
venttiili
Puutarhaletku
Veden
täyttöaukko
Veden sisääntulo

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell CL60PM

This manual is also suitable for:

Co60pm