Beskrivelse Af Dele - Honeywell CL60PM User Manual

Hide thumbs Also See for CL60PM:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

BESKRIVELSE AF DELE

14
17
13
1) Påfyldning af vand
2) Håndtag
3) Venstre Side rist
4) Håndtag til de Horisontale lameller
5) Vandbeholder
6) Hjul
ADVARSEL -- LÆS OG GEM LUFT KØLER SIKKERHED & VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING OG
BRUGERVEJLEDNING, INDEN DU BRUGER PRODUKTET. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF
DISSE INSTRUKSER KAN SKADE OG/ELLER FORRINGE DRIFTEN OG UGYLDIGGØRE
GARANTIEN.
WARNING: KUN FOR UDENDØRS MODELLER CO60PM, BRUG KUN ELEKTRISKE KONTAKTER MED
JORDFORBINDELSE.
BRUG & BETJENING
KONTROLPANEL
FUNKTIONSKNAPPER
HASTIGHED / TÆND - SLUK (SPEED) / ON - OFF)
Tilslut strømforsyningen og drej HASTIGHED knappen. Viften starter. Juster hastigheden fra 3 til 1 (1 for
lav, 2 for Medium og 3 for høj ventilatorhastighed). For at slukke apparatet, drej SPEED knappen til 0.
COOL (COOL)
Drej COOL knappen til positionen ON for at aktivere fordampnings afkøling. Vandpumpen vil fungere, og
du vil føle det køligere luft efter Honeycomb Køling Media er helt våd.
SWING (SWING)
Drej SWING knappen til positionen ON for at aktivere bevægelse af lamellerne. Lamellerne vil begynde at
bevæge sig fra venstre mod højre automatisk. Lodret Air Flow - Du kan manuelt bruge håndtaget
placeret på forsiden af apparatet til at ændre den lodrette luftstrøm.
16
12
7) Lameller
8) Vandstandsviser
9) Kontrolpanel
10) Højre Side rist
11) Vandtilløbs ventil
12) Bundprop
OFF
COOL
9
15
10
8
11
0
OFF
SWING
SPEED
DK
1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
6
7
13) Bag Rist
14) Strømledning & Prop
15) Skruer til bagerste rist
16) Vand Påfyldnings Dør
17) Honeycomb Køle Medie

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Co60pm

Table of Contents