Download Print this page

Honeywell CL60PM User Manual page 11

Hide thumbs

Advertisement

BESKRIVNING DELAR
14
17
13
1) Vattenintag
2) Handtag
3) Vänster sida galler
4) Handtag för vågräta
ventilationsgaller
5) Vattentank
VARNING -- LÄS OCH SPARA LUFTKYLARENS SÄKERHETS- & UNDERHÅLLSGUIDE OCH
ANVÄNDARMANUAL INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. BORTSEENDE FRÅN DESSA
INSTRUKTIONER KAN LEDA TILL ATT SKADA PRODUKTEN OCH/ELLER FÖRSÄMRA DESS
FUNKTION OCH OGILTIGGÖRA GARANTIN.
VARNING: GÄLLER ENDAST FÖR UTOMHUSMODELLER CO60PM MFL, ANVÄND ENDAST GFCI
SÄKRA UTTAG.
ANVÄNDNING & FUNKTION
KONTROLLPANEL
FUNKTIONSREGLAGE
HASTIGHET / PÅ - AV (SPEED / ON - OFF)
Sätt i sladden och vrid på SPEED reglaget. Fläkten kommer att starta. Ändra hastigheten från 3 till 1 (1
för Låg-, 2 för Medium- och 3 för Hög fläkthastighet). För att stänga av enheten, vrid SPEED reglaget till 0.
KYLA (COOL)
Du måste fylla på med vatten, innan du använder maskinen på Kylläge. Vrid COOL knappen till ON för
att aktivera evaporativkylning. Vattenpumpen aktiveras och du kommer att känna att luften blir kyligare
efter det att Honeycomb Kylmedia är helt fuktigt.
SWING (SWING)
Vrid SWING knappen till ON för att aktivera ventilgallrets rörelser. Ventilgallret kommer att börja röra sig
från vänster till höger automatiskt. Vertikalt Luftflöde - Du kan justera manuellt med hjälp av handtaget
på framsidan av enheten, för att ändra det vertikala luftflödet.
16
12
6) Hjul
7) Ventilgaller
8) Vatten nivå mätare
9) Kontrollpanel
10) Höger sida galler
11) Ventil för vattenintag
OFF
COOL
9
15
10
8
11
0
OFF
SWING
SPEED
SE
1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
6
7
12) Avloppspropp
13) Bakre Vent. galler
14) Elsladd och kontakt
15) Bakre Gallrets Skruvar
16) Dörr till vattenfyllningen
17) Honeycomb Kylmedia

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell CL60PM

This manual is also suitable for:

Co60pm