Download  Print this page

Honeywell CL60PM User Manual page 14

Hide thumbs

Advertisement

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNISET TIEDOT
TEKNISKE SPECIFIKATIONER / TEKNISK SPECIFIKATION
Model / Malli / Model / Modell
Voltage / Jännite /
Spænding / Spänning
Frequency / Taajuus /
Frekvens / Frekvens
Wattage / Teho /
Wattforbrug / Wattförbrukning
Water Capacity / Vesi Kapasiteetti /
Vands Kapacitet / Vatten Kapacitet
Cooling Media / Jäähdytin /
Køle Medie / Kyl Media
Product Dimension / Laitteen mitat /
Varemål / Produkt Dimension
Net Weight / Nettopaino /
Nettovægt / Netto Vikt
ELECTRICAL WIRING DIAGRAM / SÄHKÖJOHTOJEN KAAVIO /
LEDNINGSDIAGRAM / DIAGRAM FÖR ELEKTRISKA LEDNINGAR
* Water Capacity is the total volume of water that can be contained within the air cooler water tank and water distribution system.
* Veden kapasiteetti on laitteen vesitankissa sekä jäähdytysjärjestelmässä oleva veden totaalimäärä.
* Vand Kapacitet er det samlede mængde vand som luftkølerens vandbeholder og vandfordelingssystemet kan indholde.
* Vatten kapacitet är den totala mängd vatten som får plats i luftfuktarens vattentank och vattendistributions system.
** Low water cut-off. Applicable for models with this feature only.
** Matala vesi katkaistu. Ainoastaan malleissa jossa on ominaisuus
** Lav vand afskåret. Gælder kun for modeller med denne funktion.
** Låg vattennivå avskurna. Gäller endast för modeller med denna funktion.
220 ~ 240V
60 Litres / 15.9 Gallons*
Honeycomb
700 (W) x 466 (D) x 1017 (H) mm
27.6 (W) x 18.3 (D) x 40.0 (H) in
17.8 kg / 39.2 lbs
Version: 220~240V/50Hz
**
CO60PM
50Hz
220W

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell CL60PM

This manual is also suitable for:

Co60pm