Download Print this page

Honeywell CL60PM User Manual page 7

Hide thumbs

Advertisement

KÄYTTÖ TOIMINNOT (JATKUU)
PUHDISTAA KENNOJÄÄHDYTIN LAITETTA
Laite on varusteltu kolmella kennojäähdytysjärjestelmä-pehmusteella.
Kennojäähdytysjärjestelmät on sijoitettu taka- ja sivuristikoiden sisälle. Katso vaihe 1:stä 5:een ohjeet
kuinka siirtää ne laitteesta puhdistusta ja huoltoa varten.
Älä käytä kostutinta jos tankissa on ummehtunutta vettä. Tankki täytyy silloin tyhjentää ja täyttää
uudella vedellä, etenkin jos tankkia ei ole puhdistettu aikoihin.
Jäähdyttimen puhdistusväli riippuu paikallisesta veden ja ilman laadusta. Jos alueen veden
mineraalipitoisuus on korkea, mineraalit voivat tukkia jäähdyttimen ja huonontaa ilmanlaatua.
Vesitankki kannattaa tyhjentää ja putsata kerran viikossa jotta mineraalijäänteet vähenevät. Jos
jäähdyttimessä on mineraalijäänteitä, se tulee puhdistaa ja pestä juoksevan veden alla. Jäähdytin tulisi
puhdistaa vähintään joka toinen kuukausi tai aiemmin, jos tilanne niin vaati.
Sammuta jäähdytys 15 minuutiksi ennen laitteen sulkemista, jotta jäähdytin kuivuu kunnolla.
Vaihe 1:
Takaosan ristikon
ruuvit
Vaihe 3:
Takaristikon
Kenno-pehmuste
Ruuvit
Kennojäähdytin järjestlemän siirtäminen:
1.
Poista Takapaneelin verkon ruuvit Ilmanjäáhdyttimestä.
2.
Varovaisesti vedä ulos Takapaneelin verkko Ilmanjäähdyttimestä.
3.
Kennojäähdytysjärjestelmä on varmistettu Takapaneelin verkossa kahdella Vaakasuuntaisella pylväällä,
jotka on laitettu paikalleen kahdella ruuvilla Vaakasuuntaisten pylväiden Vasemmalla ja Oikealla
puolella. Poista nämä ruuvit vapauttaaksesi Vaakasuuntaiset pylväät.
4.
Vedä ulos kennojäähdytysjärjestelmän pehmuste liu'uttamalla se ulos Takapaneelin verkosta.
Vaihda uudella kennojäähdytysjärjestelmän pehmusteella liu'uttamalla se Takapaneelin verkon
uurteisiin kunnes se pysyy hyvin ja turvallisesti paikallaan verkossa. Vaihda Vaakasuuntaiset pylväät
Takapaneelin verkossa vaihtamalla Vasen- ja Oikeanpuoleiset ruuvit ja tiukkaamalla ne paikoilleen.
Tämä varmistaa kennojäähdytysjärjestelmän paikalleen Takapaneelin verkossa.
5.
Toista vaiheet 1 - 4 siirtääksesi kennojäähdytysjärjestelmän pehmusteen vasen- ja oikeanpuoleisten
paneelien verkoissa.
VAROITUS: ÄLÄ operoi Ilman viilentäjää, kun yksi tai useampi Taka- tai Sivuverkoista on poistettu
Ilmanjäähdytinstä, tai Taka- tai Sivuverkon ollessa kiinni löyhästi. Tämä voi aiheuttaa vakavan
onnettomuuden tai vaarallisen sähköiskun.
Vaihe 2:
Takasäleikkö
Vaihe 4:
Vaakasuuntaiset
Takaristikon
pylväät
Kenno-pehmuste
FI
3
Takasäleikkö
Takasäleikkö

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell CL60PM

This manual is also suitable for:

Co60pm