Download Print this page

Honeywell CL60PM User Manual page 9

Hide thumbs

Advertisement

BRUG & BETJENING (FORTSAT)
COOLER PLACERING
Sørg for at placere luftkøleren korrekt, før du sætter op og begynder at bruge produktet. Der henvises til
COOLER PLACERING del af den separate Sikkerhed & Vedligeholdelsesvejledning.
VAND PÅFYLDNING
Hvis det er passende, kan man bruge den Sammenhængende Vandtilførsel for at holde enheden
kørende i længere perioder ad gangen uden at skulle genopfylde tanken. Dette forebygger også, at
pumpen slår fra i tilfælde af, at der ikke er nok vand i tanken.
ADVARSEL: Tag stikket ud fra den elektriske stikkontakt, før tømning
og opfyldning af vandbeholderen.
Kontinuerlig vandforsyning:
For en kontinuerlig vandforsyning, skal du bruge en haveslange,
der er tilsluttet vandforsyningen.
For en kontinuerlig vandforsyning, skal du bruge en haveslange, der er
tilsluttet vandforsyningen. Find HAN stikket i den ene ende af
haveslangen. Sæt haveslangen stik i vandtilløbsventilen af køleren.
Skru og stram vandindløbsventilen på gevindskårne del af
haveslangen, og sørg for slangen er sikkert fastgjort, for at undgå
utætheder. Hvis der er en lækage, er slangen og vandindløbsventilen
ikke tilsluttet korrekt. Prøv at afbryde forbindelsen, udskifte og
stramme vandindløbsventilen igen.
Når forbindelsen er sikret, tænd for vandforsyningen og vandet vil
strømme ind i kølerens vandtank.
Køleren er nu indstillet, så vandet genfyldes automatisk, når
vandbeholderen er tom, eller når vandet når under et minimumsniveau.
Når vandtanken er fuld af vand, vil vandindløbsventilen automatisk
stoppe vandtilførslen fra overfyldte vandtanken.
ADVARSEL: Den maksimale vandtryk er 0,5 MPa.
Manuel fyldning af vandtank:
Brug en bærbar beholder eller en haveslange, til at fylde vandtanken manuelt ved at hælde vand
i vandbeholderen fra påfyldningshullet placeret på toppen af Air Cooler.
Styrer vandstandsviser får at se, hvornår vandtanken er fuld. Stop når vandstanden når op til
"Max" -mærket på vandstandsviseren.
ADVARSEL: Vær altid sikker på, at der er vand over Minimums (Min.) mærket - både når man bruger
Sammenhængende Tilførsel eller Manuel Tilførsel ift. genopfyldning af vand. Benyttes Sammenhæn-
gende Tilførsel uden tilstrækkelig vand, mens enheden køler, kan føre til at pumpen bryder ned.
Note: Vandkapaciteten refererer til den samlede mængde af vand, der kan være i luftkølertanken og
distributionssystemet. Vandkapaciteten i tanken ved "Maks" mærket er måske lavere end den faktiske
kapacitet i luftkøleren.
RENGØRING og TØMNING AF VANDBEHOLDEREN
Hvis køleren ikke skal bruges i en længere periode, henvises til RETNINGSLINJER for OPBEVARING &
VEDLIGEHOLDELSE som er placeret i Sikkerhed & Vedligeholdelsesvejledning.
ADVARSEL:
Inden rengøring af enheden,sluk for apparatet og afbryde forbindelsen til stikkontakten.
Flyt apparatet til et sted, hvor vandet kan tømmes. Fjern hætten fra Aftapningsproppen placeret i
bunden af enheden. Vanbeholderen kan nu tømmes.
Genfyld vandbeholderen med rent vand til det maksimale niveau, tøm den derefter fuldstændigt.
Brug en fugtig klud til at fjerne støv og snavs fra overfladen af enheden. Brug ikke ætsende elementer
eller kemikalier til at rengøre dette produkt.
Hvis produktet ikke er i brug, opbevar apparatet i et tørt sted væk fra direkte sollys.
DK
2
Vandtilløbs ventil
Haveslange
Vand Påfyldnings
Dør
Påfyldning af vand

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell CL60PM

This manual is also suitable for:

Co60pm