Download  Print this page

Honeywell CL60PM User Manual page 10

Hide thumbs

Advertisement

BRUG & BETJENING (FORTSAT)
RENGØRING AF HONEYCOMB KØLE MEDIE
Apparatet leveres med tre Honeycomb køle medier pads.
Honeycomb køle medier pads er placeret inde i bagerste og side ristene. Se trin 1 til trin 5 for
instruktioner om, hvordan at fjerne dem fra enheden for rengøring og vedligeholdelse.
Kør ikke enheden på AFKØLINGSTILSTAND med uaktuelle vand i beholderen. Du skal tømme
vandbeholderen, og genopfyld med frisk vand, især hvis beholderen ikke er blevet renset i lang tid.
Rengørings frekvensen for Honeycomb medie afhænger af den lokale luft og vandforhold. I områder,
hvor det mineralske indhold af vand er høj, kan mineralforekomster bygge op i Honeycomb Køle
Medie og begrænse luftstrømmen. Tømning af vandbeholderen og påfyldning med frisk vand mindst
én gang om ugen vil hjælpe med at reducere mineralforekomster. Hvis mineralforekomster forbliver i
Honeycomb Køle Medier, bør medierne fjernes og vaskes under ferskvand. Medierne bør rengøres
hver anden måned eller oftere, afhængigt af dine behov.
For de bedste resultater give Honeycomb Køle Medie mulighed for at tørre efter hver brug, ved at
slukke cool funktionen 15 minutter før du tænder for apparatet.
Trin 1:
Skruer til
bagerste rist
Trin 3:
Bagerste
Honeycomb Pad
Skruer til
Fjernelse af Honeycomb Køle Medie:
1.
Fjern skruerne fra bagerste rist.
2.
Træk forsigtigt Bagerste rist fra Air Cooleren.
3.
The Honeycomb køle medier pad er fastgjort på bagerste rist med to vandrette linjer, der er fastsat i
på venstre og højre side af disse vandrette bjælker med to skruer. Fjern disse skruer for at løsne de
vandrette bjælker.
4.
Glid Honeycomb køle medier pad ud gennem den bagerste rist. Udskift med en ny Honeycomb køle
medier pad ved at glide ind i rillerne på bagerste rist, indtil det sidder behageligt og sikkert på plads på
risten. Sæt de vandrette bjælker tilbage på bagerste rist ved at skrue venstre og højre side på igen og
stramme dem på plads. Dette sikrer Honeycomb køle medier pad på plads på bagsiden Grill.
5.
Gentag trin 1 til 4 for at fjerne Honeycomb køle medier pad på venstre og højre side panel Grills.
ADVARSEL: Air Cooler må IKKE benyttes, når nogen af eller alle af ristene mangler fra Air Cooler, eller
hvis der er en løstsiddende rist.Hvis du gør det, kan det medføre alvorlige personskader eller elektrisk
stød.
Trin 2:
Bag Rist
Trin 4:
Vandrette
Bagerste
stænger
Honeycomb Pad
DK
3
Bag Rist
Bag Rist

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell CL60PM

This manual is also suitable for:

Co60pm