Download Print this page

Honeywell CL60PM User Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

ANVÄNDNING & FUNKTION (FORTSÄTTNING)
RENGÖRING & TÖMNING AV VATTENTANKEN
Fyll vattentanken igen med rent vatten, upp till max nivån och låt det rinna ut helt och hållet.
Använd en fuktig duk att ta bort smuts och damm från apparatens utsida. Använd aldrig kemikalier
för att rengöra denna apparat.
När apparaten inte används, lagra den på ett torrt ställe i skydd från direkt solljus.
RENGÖRING AV HONEYCOMB KYLMEDIA
Apparaten har tre Honeycomb Kylmedia dynor.
Honeycomb Kylmedian finns på insidan av Bakre och Sidgallren. Se Steg 1 till 5 för instruktioner om
hur man tar bort dem från enheten för rengöring och underhåll.
Använd inte apparaten med vatten som inte är färskt. Du måste tömma vattentanken och fylla på nytt
färskt vatten, speciellt om tanken inte har rengjorts på senaste tiden.
Hur ofta du behöver rengöra Honeycomb median, beror på luften och vattnet där den används. I
områden där mineralhalterna i vattnet är höga, kan mineralerna fastna på Honeycomb Kyl Media och
blockera luftflödet. Om mineraler och avlagringar ansamlats på Kylmediat, bör Kylmediat tas bort och
tvättas med färskvatten.Om mineraler och avlagringar ansamlats på Kylmediat, bör Kylmediat tas bort
och tvättas med färskvatten. Mediat måste rengöras varannan månad eller oftare, beroende på luft- &
vattenkvalitén.
För bästa resultat, låt Honeycomb Kyl Media torka efter varje användning genom att stänga av
kylfunktionen 15 minuter innan du stänger av apparaten.
Steg 1:
Bakre Gallrets
Skruvar
Steg 3:
Bakre
Honeycomb
Dyna
Skruvar
Ta bort Honeycomb Kylmedia:
1.
Ta bort skruvarna från bakre panelgallret på luftkylaren.
2.
Ta försiktigt bort bakre panelgallret från luftkylaren.
3.
Honeycomb kylmediat är fastsatt på det pakre panelgallret med två vågräta galler som sitter fast med
två skruvar på den vänstra och högra sidan om dessa vågräta galler.Ta bort dessa skruvar för att
lösgöra de vågräta gallren.
4.
Ta bort Honeycomb kylmedia genom att låta den glida ut från det bakre panel gallret.
Ersätt med den nya Honeycomb kylmediat genom att låta den glida in spåren på Bakre Panel Gallret
till den sitter bra och säkert på plats på gallret. Sätt tillbaka de vågräta gallren på baksidan av bakre
panel gallret genom att sätta tillbaka vänster och höger sidskruvar och skruva fast dem. Detta gör så
att Honeycomb kylmediat sätts fast på det bakre panel gallret.
5.
Upprepa steg 1 till 4 för att ta bort Honeycomb kylmediat på vänster och höger sidopanelsgaller.
VARNING: SÄTT INTE PÅ Luftkylaren när något eller samtliga av de bakre- eller sidgallren är
borttagna från luftkylaren, eller om något av bakre eller sidgallren inte är säkert fastsatta.
Om du gör detta så kan det åstadkomma skada eller vådlig elektrisk stöt.
Steg 2:
Bakre Grill
Steg 4:
Bakre
Vågräta
Honeycomb
Galler
Dyna
SE
3
Bakre Grill
Bakre Grill

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell CL60PM

This manual is also suitable for:

Co60pm