Download  Print this page

Toebehoren109; Afval109; Garantie 109; Technische Gegevens 109 - Siemens CT636LE SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

■ Plaats de korte handleiding in de speciale
geleiding in de lade voor toebehoren
■ Het lange aanzuigbuisje kan in de beves-
tiging aan de binnenzijde van de deur
worden bewaard
■ Het verbindingsstuk kan in de magneti-
sche houder boven de lade voor gemalen
koffie worden bevestigd.
Toebehoren
Onderstaand toebehoren is in de handel en
via de servicedienst verkrijgbaar:
Toebehoren
Reinigingstabletten TZ80001 / 00311807
Ontkalkingstabletten TZ80002 / 00576693
Waterfilter
Verzorgingsset
Melkreservoir met
"freshLock" deksel
Begrenzingen voor
openingshoek 92°
Technische gegevens
Elektrische aansluiting (spanning – frequentie)
Verwarmingsvermogen
Maximale pompdruk, statisch
Maximale capaciteit waterreservoir (zonder filter)
Maximale capaciteit bonenreservoir
Lengte netsnoer
Afmetingen (h x b x d)
Gewicht, leeg
Type maalwerk
Bestelnummer
Handel /
servicedienst
TZ70003 / 00575491
TZ80004 / 00576330
TZ80009N / 00576166
00636455
Afval
J
Gooi verpakkingsmateriaal op een
milieuvriendelijke manier weg Dit
apparaat is gekenmerkt in overeen-
stemming met de Europese richtlijn
2012/19/EU betreffende afgedankte
elektrische en elektronische appara-
tuur (waste electrical and electronic
equipment – WEEE) De richtlijn
geeft het kader aan voor de in de EU
geldige terugneming en verwerking
van oude apparaten. Raadpleeg uw
gespecialiseerde handelaar voor
de geldende voorschriften inzake
afvalverwijdering
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantie-
voor-waarden die worden uitgegeven door
de vertegenwoordiging van ons bedrijf in
het land van aankoop De leverancier, bij
wie u het apparaat heeft gekocht, geeft
u hierover graag meer informatie Om
aanspraak te maken op de garantie heeft
u altijd uw aankoopbewijs nodig
Wijzigingen voorbehouden
220-240 V – 50/60 Hz
1600 W
19 bar
2,4 l
500 g
1,7 m
455 x 495 x 375 mm
19–20 kg
Keramiek
nl
Toebehoren
109

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: