Download  Print this page

Tips Voor Het Besparen Van Energie 108; Vorstbeveiliging 108; Bewaren Van Toebehoren 108 - Siemens CT636LE SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

nl
Tips voor het besparen van energie
■ Vul het lege waterreservoir tot de
markering "0,5 l" met lauwwarm water en
los hierin 1 Siemens ontkalkingstablet
TZ80002 op Los bij gebruik van TZ60002
altijd 2 tabletten op
F
Als er onvoldoende ontkalkingsop-
lossing in het waterreservoir aanwe-
zig is, wordt hierover een melding
weergegeven Vul water zonder
koolzuur bij en druk opnieuw op de
toets C
■ Verwijder het aanzuigbuisje uit het
melkreservoir, veeg het af en plaats het
uiteinde van het aanzuigbuisje in het gat
bij de koffiedikhouder.
■ Sluit de deur van de machine
■ Plaats een kom met een inhoud van 0,5 l
onder de uitloop
■ Druk de toets C in Het pro-
gramma loopt nu ca 19 minuten
■ Verwijder de kom en druk de toets
C in
■ Spoel het waterreservoir en breng het
waterfilter opnieuw aan (indien u dit had
verwijderd)
■ Vul het waterreservoir tot aan de marke-
ring "max" met vers water
■ Breng het waterreservoir opnieuw aan en
sluit de deur
■ Plaats de kom weer onder de uitloop
■ Druk de toets C in Het pro-
gramma loopt nu ca 7 minuten en spoelt
de machine
■ Verwijder de kom, maak de lekschalen
leeg, breng deze opnieuw aan en sluit de
deur van de machine
■ Druk C in De machine is klaar
met ontkalken, gereinigd en weer klaar
voor gebruik
■ Druk op E om het programma te
verlaten
Speciaal spoelen
F
Belangrijk: ga bij een onderbreking
van het serviceprogramma, bijv door
een stroomuitval, aan de hand van
de instructies op het display als volgt
te werk:
108
■ Spoel het waterreservoir en vul het tot
aan de markering "max" met vers water
■ Druk de toets C in Het pro-
gramma loopt nu ca 2 minuten en spoelt
de machine
■ Maak de lekschalen leeg, breng deze
weer aan en sluit de deur De machine is
weer klaar voor gebruik
■ Druk op E om het programma te
verlaten
Tips voor het besparen van
energie
■ Door de toets I in te drukken,
kan de machine in de "waakstand"
worden gezet De machine verbruikt in de
"waakstand" zeer weinig energie, maar
bewaakt alle functies die relevant zijn voor
de veiligheid om schade te voorkomen
■ Stel de automatische uitschakeling in
het menu onder "Uitschakelen na" in op
15 minuten
■ Verlaag via het menu de helderheid van
het display en de verlichting om energie
te besparen
■ Onderbreek de afname van koffie of
melkschuim indien mogelijk niet Het
voortijdig onderbreken leidt tot een
verhoogd energieverbruik en tot sneller
vollopen van de lekschaal
■ Ontkalk de machine regelmatig om
kalkafzettingen te voorkomen Kalkresten
leiden tot een hoger energieverbruik
Vorstbeveiliging
Om beschadiging door vorst tijdens trans-
port en opslag te voorkomen, moet de
machine eerst volledig geleegd worden (zie
hoofdstuk "Menu – Vorstbescherming")
Bewaren van toebehoren
De volautomatische espressomachine heeft
een speciale lade waarmee u de korte
handleiding en toebehoren in de machine
kunt opbergen
■ Leg het maatschepje en het waterfilter in
de lade voor toebehoren

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: