Download  Print this page

Bereiding Met Gemalen Koffie 97; Heet Water Tappen 97 - Siemens CT636LE SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Melkschuim of warme melk
■ Plaats een kopje of glas onder de uitloop
■ Selecteer "Melkschuim" of "Warme melk"
met de draaiknop
F
De instellingen kunnen worden gewij-
zigd aan de hand van de beschrijving
in het hoofdstuk "Aanpassing van
dranken"
■ Druk de toets C in om de
bereiding te starten
Melkschuim of warme melk stroomt uit de
uitloop
Door de toets C nogmaals in
te drukken, kan de actuele stap van het
proces voortijdig worden gestopt
Bereiding met
gemalen koffie
F
Bij de bereiding met gemalen koffie
zijn de instellingen voor de koffie-
sterkte en de bereiding van twee
kopjes tegelijk niet beschikbaar
Belangrijk: alvorens de deur te
openen, dient u eventuele kopjes of
glazen te verwijderen om te voor-
komen dat deze vallen
De machine moet klaar zijn voor gebruik
■ Open de deur van de machine
■ Verwijder de lade voor gemalen koffie.
De lade voor gemalen koffie moet droog
zijn
■ Doe er gemalen koffie in (maximaal
2 afgestreken maatschepjes), maar druk
deze niet aan
F
Let op!
Vul de lade niet met hele bonen of
oploskoffie.
■ Breng de lade voor gemalen koffie
weer aan
■ Sluit de deur van de machine Op het
display verschijnt U
Bereiding met gemalen koffie
F
Als de koffie niet binnen 90 secon-
den wordt afgenomen, wordt de
zetkamer automatisch geleegd om
te voorkomen dat deze overloopt De
machine spoelt
■ Plaats een kopje onder de uitloop
■ Selecteer met de draaiknop een koffie-
drank of een koffiedrank met melk.
Op het display worden de geselecteerde
drank en de vooraf ingestelde waarden voor
deze drank weergegeven
F
De instellingen kunnen worden gewij-
zigd aan de hand van de beschrijving
in het hoofdstuk "Aanpassing van
dranken"
Neem voor koffiedranken met melk
de instructies in het hoofdstuk
"Bereiding met melk" in acht
■ Druk de toets C in om de
bereiding te starten
De koffie wordt gezet en stroomt vervolgens
in het kopje. Als er een koffiedrank met
melk is gekozen, wordt eerst de melk afge-
geven en vervolgens de koffie gezet.
F
Herhaal het proces als u nog een
drank met gemalen koffie wilt
Heet water tappen
B
Gevaar voor verbranding!
De uitloop wordt zeer heet Laat deze
na gebruik eerst afkoelen alvorens
het aan te raken
De machine moet klaar zijn voor gebruik
■ Trek het melkslangetje van het
melkreservoir
■ Verwijder de melk- of koffieresten bij de
uitloop
■ Plaats een kopje of glas onder de uitloop
■ Selecteer "Heet water" met de draaiknop
F
De instellingen kunnen worden gewij-
zigd aan de hand van de beschrijving
in het hoofdstuk "Aanpassing van
dranken"
■ Druk de toets C in om de
bereiding te starten
nl
97

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: