Download  Print this page

Advertisement

nl
Serviceprogramma's
Serviceprogramma's
(zie ook de korte handleiding)
Met bepaalde tussenpozen verschijnt op
het display
"Ontkalkingsprogramma dringend uitvoeren!",
"Reinigingsprogramma dringend uitvoeren!"
of
"Programma calc'nClean dringend uitvoeren!"
De machine moet onmiddellijk met het
desbetreffende programma gereinigd of
ontkalkt worden Naar keuze kunnen de
processen Ontkalken en Reinigen door de
functie calc'nClean worden samengevoegd
(zie hoofdstuk "calc'nClean") Als het servi-
ceprogramma niet volgens de aanwijzingen
wordt uitgevoerd, kan de machine bescha-
digd raken
F
Belangrijk: als het apparaat niet bij-
tijds wordt ontkalkt, verschijnt "Ont­
kalkingsprogramma nodig. Apparaat
wordt spoedig geblokkeerd!" Voer
het ontkalken onmiddellijk volgens
de instructies uit Als het apparaat
geblokkeerd is, kan het pas na het
ontkalken weer worden bediend
Ga als volgt te werk om weer te geven
hoeveel dranken nog kunnen worden afge-
nomen voordat er een serviceprogramma
moet worden uitgevoerd:
■ Druk de toets E in
■ Selecteer "Service­info" met de
draaiknop
■ Raak [ Weergeven ] aan om de informatie
op te roepen
106
A
Let op!
Gebruik bij elk serviceprogramma
ontkalkings- en reinigingsmiddelen
volgens de gebruiksaanwijzing en
houd u aan de (desbetreffende) vei-
ligheidsinstructies
Onderbreek het serviceprogramma in
geen geval!
De vloeistoffen niet drinken!
Gebruik nooit azijn, middelen op
basis van azijn, citroenzuur of midde-
len op basis van citroenzuur!
Doe nooit ontkalkingstabletten of
andere ontkalkingsmiddelen in de
koffielade!
F
Belangrijk: verwijder de zetgroep
vóór de start van het desbetreffende
serviceprogramma (ontkalken,
reinigen of calc'nClean), reinig deze
volgens de aanwijzingen en plaats
deze weer terug
Zorg dat het melkslangetje niet klem
komt te zitten bij het sluiten van de
deur
Veeg de machine na afloop van het
desbetreffende serviceprogramma
af met een zachte, vochtige doek
om de resten van de ontkalkings- en
reinigingsoplossing direct te verwij-
deren Door dergelijke resten kan
corrosie optreden
Nieuwe sponsdoekjes kunnen
zouten bevatten Zouten kunnen
roest aan het edelstaal veroorzaken
Was de doekjes daarom vóór gebruik
grondig uit
Reinig de uitloop, de melkslangetjes
en het verbindingsstuk grondig
Speciaal ontwikkelde en geschikte
ontkalkings- en reinigingstabletten
zijn verkrijgbaar in de handel,
evenals via de servicedienst (zie
hoofdstuk "Toebehoren")

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: