Download  Print this page

Electrolux EDP2074PEW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

EDP2074PEW
NL DROOGAUTOMAAT
EN TUMBLE DRYER
FR SÈCHE-LINGE
DE WÄSCHETROCKNER BENUTZERINFORMATION
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
2
19
35
53

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux EDP2074PEW

  Summary of Contents for Electrolux EDP2074PEW

 • Page 1 EDP2074PEW NL DROOGAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING EN TUMBLE DRYER USER MANUAL FR SÈCHE-LINGE NOTICE D'UTILISATION DE WÄSCHETROCKNER BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2: Table Of Contents

  13. TECHNISCHE GEGEVENS................17 WE DENKEN AAN U Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Algemene veiligheid De specificatie van het apparaat mag niet worden •...
 • Page 4 (indien van toepassing) Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, • een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen. Respecteer het maximale laadvermogen van 7 kg • (raadpleeg hoofdstuk “Programmaschema”).
 • Page 5: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt • plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het •...
 • Page 6 2.3 Gebruik • Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder 5 °C of boven 35°C komt. WAARSCHUWING! • Zorg ervoor dat de vloer van de plaats Gevaar voor letsel, elektrische waar u het apparaat installeert, vlak, schokken, brand, stabiel, hittebestendig en schoon is.
 • Page 7: Beschrijving Van Het Product

  NEDERLANDS • Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat. 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Waterreservoir Bedieningspaneel Deur van het apparaat Primaire filter Knop voor de condensordeur Ventilatiesleuven Verstelbare pootjes Condensordeur Condensordeksel Sloten voor condensordeksel Typeplaatje De vuldeur kan door de gebruiker aan de andere kant...
 • Page 8: Programmatabel

  Tijd-tiptoets Raak de tiptoetsen met uw vinger aan in het gebied met Startuitstel-tiptoets het symbool of de naam van de optie. Draag geen Zoemer-tiptoets handschoenen bij het Fijne was-tiptoets aanraken van het bedieningspaneel. Zorg dat Start/Pauze-tiptoets het bedieningspaneel altijd schoon en droog is.
 • Page 9 NEDERLANDS Lading (max.) Programma’s Type belading Textielmarkering Droogtegraad: geschikt voor strijken. Strijkdroog 7kg/ Synthetic (Synthetica) Droogtegraad: extra droog. 3 kg/ Extra Droog Droogtegraad: kastdroog. Kastdroog 3 kg/ Droogtegraad: geschikt voor strijken. Strijkdroog 3 kg/ Katoen en synthetische stoffen. Program- ma lage temperatuur. Programma met 2kg/ warme lucht voor fijne was.
 • Page 10: Opties

  6. OPTIES Gebruik deze optie voor stoffen met het 6.1 Tijd symbool op het etiket (bijv. acryl, Deze optie is alleen van toepassing op het viscose). Tijd programma. U kunt de duur van het programma instellen tussen 10 minuten en 6.3 Zoemer...
 • Page 11: Instellingen

  NEDERLANDS Programma's ■ ■ Wol opfrissen ■ ■ Fijne Was ■ ■ Sportkleding ■ ■ Strijkvrij 1) U kunt samen met het programma ook één of meer opties instellen. Druk op de bijbehor- ende tiptoets om ze in of uit te schakelen. 7.
 • Page 12: Voor Het Eerste Gebruik

  8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK Voordat u het apparaat voor het eerst in • Start een kort programma (d.w.z. 30 gebruik neemt, voert u een van de minuten) met vochtig wasgoed. volgende handelingen uit: • Maak de droogautomaat schoon met een vochtige doek.
 • Page 13: Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS • Als na 5 minuten geen programma Na afloop van een start. programma dient u altijd het • 5 minuten na afloop van het filter schoon te maken en het wasprogramma. waterreservoir te legen. 9.5 Stand-byfunctie Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch uit: 10.
 • Page 14: Onderhoud En Reiniging

  11. ONDERHOUD EN REINIGING 11.1 Het filter schoonmaken 5. 1) 1) indien nodig, reinig het filter met warm water. 11.2 Waterreservoir legen...
 • Page 15 NEDERLANDS U kunt het water uit het waterreservoir gebruiken als alternatief voor gedistilleerd water (bijv. voor een stoomstrijkijzer). Verwijder voordat u het water gebruikt, eerst eventuele vuilrestjes met een filter. 11.3 Reiniging van de condensator 11.4 De trommel reinigen Gebruik een standaard zeepsop om de binnenzijde van de trommel te reinigen.
 • Page 16: Probleemoplossing

  LET OP! LET OP! Gebruik geen Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol schoonmaakmiddelen voor om de trommel schoon te meubels of maken. schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken. 11.5 Het bedieningspaneel en 11.6 De luchtcirculatiesleuven de behuizing reinigen reinigen Gebruik een standaard zeepsop om het...
 • Page 17: Technische Gegevens

  NEDERLANDS Probleem Mogelijke oplossing Op het display verschijnt Err. Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het apparaat uit- en inscha- kelen. Zorg dat de opties geschikt zijn voor het programma. Op het display verschijnt (bijv. E51). Het apparaat uit en weer aanzetten.
 • Page 18 Type gebruik Huishoudelijk Toegestane omgevingstemperatuur + 5°C tot + 35°C Het beschermdeksel biedt bescherming IPX4 tegen vaste stoffen en vochtigheid, be- halve op plaatsen waar de laagspanning- sapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt 1) Overeenkomstig EN 61121. 7 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
 • Page 19 13. TECHNICAL DATA...................33 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 20: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 21 ENGLISH Do not use the appliance if industrial chemicals have • been used for cleaning. Wipe away lint that has accumulated around the • appliance. Do not run the appliance without a filter. Clean the lint • filter before or after each use. Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
 • Page 22: Safety Instructions

  Do not let children play with the appliance. • Children of less than 3 years should be kept away • unless continuously supervised. Keep all packaging away from children.
 • Page 23: Product Description

  ENGLISH • Only dry fabrics which are applicable to • Do not use water spray and steam to dry in the tumble dryer. Follow the clean the appliance. instructions on the fabric label. • Clean the appliance with a moist soft •...
 • Page 24: Control Panel

  4. CONTROL PANEL Programme knob and OFF switch Touch the touchpads with your finger in the area with Indicators the symbol or name of the Display option. Do not wear gloves when you operate with the Time touchpad control panel. Make sure that...
 • Page 25: Programme Table

  ENGLISH Indicators Description Programme duration Time Drying duration Delay start duration 5. PROGRAMME TABLE Load (max.) Programmes Type of load Fabric mark Cotton Drying level: extra dry. Extra Dry 7kg/ Drying level: strong dry. Strong Dry 7kg/ Cupboard Drying level: cupboard dry. 7kg/ 2)3) Drying level: applicable for iron.
 • Page 26: Options

  Load (max.) Programmes Type of load Fabric mark Easy care fabrics for which a minimum of ironing is necessary. The drying results can be different from one type of fabric to 1kg (or 5 shirts)/ the other. Shake the items before you put Easy Iron them in the appliance.
 • Page 27: Settings

  ENGLISH Programmes ■ ■ Iron Dry Synthetic ■ ■ Extra Dry ■ ■ Cupboard Dry ■ ■ Iron Dry ■ Mixed ■ ■ ■ Time Drying ■ Refresh ■ ■ Wool Refresh ■ ■ Delicates ■ ■ Sports ■ ■ Easy Iron 1) Together with the programme you can set 1 or more options.
 • Page 28: Before First Use

  7.2 Adjustment of the remaining • the maximum dry laundry laundry moisture degree • the more dry laundry • the standard dry laundry To change the default degree of the 4. Press the button (E) again and again remaining moisture of the laundry: until the indicator of the correct level 1.
 • Page 29: Hints And Tips

  ENGLISH You can remove the laundry before the Always clean the filter and crease guard phase is completed. We empty the water container recommend, for better results, that you when a programme is remove the laundry when the phase is completed.
 • Page 30: Care And Cleaning

  11. CARE AND CLEANING 11.1 Cleaning the filter 5. 1) 1) if necessary, clean the filter with hot water. 11.2 Draining the water container...
 • Page 31: Cleaning The Condenser

  ENGLISH You can use the water from the water container as an alternative to distilled water (e.g. for steam ironing). Before you use the water, remove dirt residues with a filter. 11.3 Cleaning the condenser 11.4 Cleaning the drum drum ribs. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.
 • Page 32: Troubleshooting

  11.5 Cleaning the control panel 11.6 Cleaning the airflow slots and housing Use a vacuum cleaner to remove the fluff from the airflow slots. Use a standard neutral soap detergent to clean the control panel and housing. Use a moist cloth to clean. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.
 • Page 33: Technical Data

  ENGLISH Problem Possible solution Make sure that the options are applicable to the programme. The display shows (e.g. E51). Deactivate and activate the appliance. Start a new programme. If the problem oc- curs again, contact the Service. 1) After maximum 5 hours, the programme ends automatically If the drying results are not •...
 • Page 34: Consumption Data

  Level of protection against ingress of solid IPX4 particles and moisture ensured by the pro- tective cover, except where the low volt- age equipment has no protection against moisture 1) With reference to EN 61121. 7kg of cotton centrifuged at 1000 rpm.
 • Page 35 13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES...............51 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
 • Page 36: Consignes De Sécurité

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 37 FRANÇAIS Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être • remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Respectez la charge maximale de7 kg (reportez-vous • au chapitre « Tableau des programmes »). Ne séchez pas d'articles sur lesquels ont été...
 • Page 38: Instructions De Sécurité

  Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et • débranchez la fiche de la prise secteur. 1.2 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables AVERTISSEMENT! Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au •...
 • Page 39 FRANÇAIS • La surface arrière de l'appareil doit être • Séchez uniquement les textiles positionnée contre le mur. adaptés au séchage dans un sèche- • Une fois l'appareil installé à son linge. Suivez les instructions figurant emplacement permanent, vérifiez qu'il sur l'étiquette des textiles.
 • Page 40: Description De L'appareil

  3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL Bac d'eau de condensation Panneau de commande Hublot de l'appareil Filtre principal Bouton du volet du condenseur Fentes de circulation d'air Pied réglable Volet du condenseur Couvercle du condenseur Verrous du volet du condenseur Plaque de calibrage...
 • Page 41: Tableau Des Programmes

  FRANÇAIS Appuyez sur les touches, dans la zone portant le symbole ou le nom de l'option. Ne portez pas de gants lorsque vous utilisez le bandeau de commande. Assurez-vous que le bandeau de commande est toujours propre et sec. 4.1 Voyants Voyants Description du Phase de séchage...
 • Page 42 Charge (max.) Étiquette d'en- Programmes Type de charge tretien des tex- tiles Cupboard Dry Degré de séchage : prêt à ranger. 7 kg/ 2)3) (Prêt à Ranger) Degré de séchage : prêt à repasser. Prêt à repasser 7 kg/ Synthétiques...
 • Page 43: Options

  FRANÇAIS Charge (max.) Étiquette d'en- Programmes Type de charge tretien des tex- tiles Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du 1 kg (ou 5 chem- type de textile. Dépliez-les le plus possible Easy Iron (Fac- avant de les placer dans l'appareil.
 • Page 44 Programmes ■ ■ Très Sec Cupboard Dry ■ ■ (Prêt à Ranger) ■ ■ Prêt à repasser Synthétiques ■ ■ Extra Sec Cupboard Dry ■ ■ (Prêt à Ranger) ■ ■ Prêt à repasser ■ Mixtes ■ ■ ■...
 • Page 45: Réglages De Base

  FRANÇAIS 7. RÉGLAGES DE BASE Le voyant Sécurité enfants s'allume. Vous pouvez désactiver l'option Sécurité enfants pendant le déroulement d'un programme. Appuyez sur les mêmes touches et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le voyant de la A) Minuterie Touche sécurité enfants s'éteigne. B) Départ différé...
 • Page 46: Conseils

  • Un signal sonore intermittent retentit. ATTENTION! Assurez-vous que le • Le voyant clignote. hublot est fermé et que le • Le voyant s'allume. linge n'est pas coincé • Le voyant Départ/Pause est allumé. entre le hublot de L'appareil continue à effectuer la phase l'appareil et le joint en anti-froissage pendant environ 30 minutes.
 • Page 47: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS • Ne mélangez pas les articles de • Assurez-vous que la charge de linge ne couleurs foncées avec des articles de dépasse pas le poids maximal indiqué couleurs claires. Les couleurs foncées dans le tableau des programmes. pourraient déteindre. •...
 • Page 48: Nettoyage Du Condenseur

  5. 1) 1) si nécessaire, nettoyez le filtre à l'eau chaude. 11.2 Vidange du bac d'eau de condensation Vous pouvez utiliser l'eau du bac d'eau de condensation comme eau distillée (par exemple pour les fers à vapeur). Avant d'utiliser l'eau, éliminez les résidus avec un...
 • Page 49: Nettoyage Du Tambour

  FRANÇAIS 11.4 Nettoyage du tambour Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un AVERTISSEMENT! chiffon doux. Débranchez l'appareil avant ATTENTION! de le nettoyer. Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de Utilisez un détergent savonneux neutre nettoyage pour meubles ou standard pour nettoyer la surface interne autres pouvant entraîner une...
 • Page 50: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT Problème Solution possible L'appareil ne s'allume pas. Assurez-vous que la fiche du câble d'ali- mentation est bien insérée dans la prise de courant. Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).
 • Page 51: Caractéristiques Techniques

  FRANÇAIS • Mauvais réglage du capteur de • Les fentes de circulation d'air sont conductivité. obstruées. 13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Hauteur x Largeur x Profondeur 850 x 600 x 540 mm (maximum 570 mm) Profondeur max. avec hublot ouvert 1030 mm Largeur max.
 • Page 52 Consom- Vitesse d'essorage / humidité Temps de mation Température résiduelle séchage énergé- tique Cupboard Dry (Prêt à 1400 tours/min / 50% 109 min. 3,76 kWh Ranger) 1000 tours/min / 60% 124 min. 4,29 kWh Prêt à repasser 1400 tours/min / 50% 88 min.
 • Page 53 13. TECHNISCHE DATEN..................69 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 54: Sicherheitshinweise

  SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf. 1.1 Allgemeine Sicherheit Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät •...
 • Page 55 DEUTSCH Die Abluft darf nicht über denselben Abzug abgeleitet • werden, durch den der Dunstabzug von mit Gas oder sonstigen Brennstoffen betriebenen Geräten gewährleistet wird. (falls zutreffend) Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom • Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.
 • Page 56 Wäsche und breiten Sie diese zur Wärmeableitung aus. Der letzte Teil eines Trockenprogramms findet ohne • Hitze statt (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäsche auf einer Temperatur bleibt, bei der sie nicht beschädigt wird. Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den •...
 • Page 57: Sicherheitsanweisungen

  DEUTSCH 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN 2.1 Montage Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker. • Entfernen Sie das • Fassen Sie das Netzkabel oder den Verpackungsmaterial. Netzstecker nicht mit nassen Händen • Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht. •...
 • Page 58: Gerätebeschreibung

  • Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem • Trennen Sie das Gerät von der Wasser- oder Dampfstrahl. Stromversorgung. • Reinigen Sie das Gerät mit einem • Schneiden Sie das Netzkabel ab, und weichen, feuchten Tuch. Verwenden entsorgen Sie es.
 • Page 59: Bedienfeld

  DEUTSCH 4. BEDIENFELD Programmwahlschalter und Aus- Berühren Sie mit dem Finger Schalter den Touchpad-Bereich, in dem das entsprechende Anzeigen Symbol oder der Name der Display gewünschten Option angezeigt wird. Tragen Sie Touchpad Tijd (Zeit) beim Bedienen des Touchpad Startuitstel (Zeitvorwahl) Bedienfelds keine Handschuhe.
 • Page 60: Programmtabelle

  Anzeigen Beschreibung Signaltöne Programmdauer Dauer des zeitgesteuerten Trocknens Dauer der Zeitvorwahl 5. PROGRAMMTABELLE Beladung Programme Beladung (max.) / Pflege- symbol Katoen (Koch-/Buntwäsche) Extra Droog (Extra Trockengrad: Extratrocken. 7kg/ Trocken) Sterkdroog (Stark- Trockengrad: Starktrocken. 7kg/ trocken) Kastdroog Trockengrad: Schranktrocken. 7kg/...
 • Page 61: Optionen

  DEUTSCH Beladung Programme Beladung (max.) / Pflege- symbol Auffrischen von Textilien nach längerer La- Opfrissen (Auffri- 1 kg gerung. schen) Auffrischen von Wolltextilien. Die Wolltexti- lien werden weich und anschmiegsam. Wol Opfrissen Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach 1 kg (Wolle auffrischen) Abschluss des Programms aus dem Ger- ät.
 • Page 62 • bei einer Unterbrechung des Die Option Zoemer (Summer) Programms kann für alle Programme Das Signal ist standardmäßig aktiviert. Mit eingestellt werden. dieser Funktion können Sie den Ton ein- oder ausschalten. 6.4 Tabelle der Optionen Programme Katoen (Koch-/Buntwäsche) Extra Droog (Extra ■...
 • Page 63: Einstellungen

  DEUTSCH Programme Strijkvrij (Leicht- ■ ■ bügeln) 1) Sie können zusammen mit dem Programm eine oder mehrere Optionen wählen. Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten der Optionen das zugehörige Touchpad. 7. EINSTELLUNGEN Die Anzeige Kindersicherung leuchtet. Die Funktion Kindersicherung kann während des laufenden Programmbetriebs ausgeschaltet werden.
 • Page 64: Täglicher Gebrauch

  • Beladen Sie die Trommel mit feuchter Wäsche und starten Sie ein kurzes Programm (z. B. 30 Minuten). 9. TÄGLICHER GEBRAUCH 9.1 Starten eines Programms 9.3 Ändern eines Programms ohne Zeitvorwahl 1. Drehen Sie den 1. Bereiten Sie die Wäsche vor und füllen Programmwahlschalter auf AUS.
 • Page 65: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH 9.5 Standby-Funktion • Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten des Geräts kein Um den Energieverbrauch zu senken, wird Programm gestartet wird. das Gerät über diese Funktion in • 5 Minuten nach Programmende. folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet: 10. TIPPS UND HINWEISE 10.1 Vorbereiten der Wäsche •...
 • Page 66 5. 1) 1) Reinigen Sie den Filter ggf. mit heißem Wasser. 11.2 Leeren des Wasserbehälters Das Wasser aus dem Wasserbehälter kann als destilliertes Wasser (z. B. zum Dampfbügeln) verwendet werden. Bevor Sie das Wasser weiterverwenden, sollten Sie das Kondensat filtern, um Schmutzrückstände zu...
 • Page 67 DEUTSCH 11.3 Reinigen des Wärmetauschers 11.4 Reinigen der Trommel ACHTUNG! Verwenden Sie keine WARNUNG! Scheuermittel oder Ziehen Sie vor der Reinigung Metallschwämmchen zum des Geräts den Netzstecker. Reinigen der Trommel. Verwenden Sie einen handelsüblichen 11.5 Bedienfeld und Gehäuse neutralen Reiniger zur Reinigung der Trommelinnenflächen und reinigen Wäscheabweiser.
 • Page 68: Fehlersuche

  11.6 Reinigen der ACHTUNG! Lüftungsschlitze Verwenden Sie keine Möbelreiniger oder Benutzen Sie einen Staubsauger, um Reinigungsmittel, die eine Flusen aus den Lüftungsschlitzen zu Korrosion des Geräts entfernen. verursachen können. 12. FEHLERSUCHE Problem Mögliche Abhilfe Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
 • Page 69: Technische Daten

  DEUTSCH Problem Mögliche Abhilfe Vergewissern Sie sich, dass die gewählten Zusatzoptionen für das eingestellte Pro- gramm geeignet sind. Im Display erscheint (z. B. E51). Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Starten Sie ein neues Programm. Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
 • Page 70 Die Schutzverkleidung gewährleistet einen IPX4 Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtig- keit), außer an den Stellen, an denen das Niederspannungsgerät keinen Schutz ge- gen Feuchtigkeit besitzt. 1) Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 7 kg Baumwolle und einer Drehzahl von 1000 U/ min.
 • Page 71 DEUTSCH...
 • Page 72 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

Edh3786gde