Download  Print this page

Veiligheidsinformatie - Electrolux EDP2074PEW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door
een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het
apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Algemene veiligheid
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat
wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk
gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende
verdeler, mag uitsluitend gebruikt worden met het
apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het
accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig
alvorens het accessoire te monteren (Raadpleeg de
montagebrochure).
Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de
keuken met correcte ruimte worden gemonteerd
(Raadpleeg de montagebrochure).
Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan
de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het
apparaat niet volledig geopend kan worden.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie
is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat geïnstalleerd is, om te voorkomen dat gassen
uit apparaten die op andere brandstoffen werken, zoals
open haarden, in de ruimte terugstromen.
De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat
wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas
NEDERLANDS
3

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EDP2074PEW

This manual is also suitable for:

Edh3786gde