Download  Print this page

Instellingen - Electrolux EDP2074PEW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Programma's
Wol opfrissen
Fijne Was
Sportkleding
Strijkvrij
1) U kunt samen met het programma ook één of meer opties instellen. Druk op de bijbehor-
ende tiptoets om ze in of uit te schakelen.

7. INSTELLINGEN

A) Tijd
B) Startuitstel
C) Zoemer
D) Fijne was
E) Start/Pauze
7.1 Kinderslotfunctie
Deze optie voorkomt dat kinderen met het
apparaat spelen terwijl een programma in
werking is. De programmaknop en de
tiptoetsen zijn vergrendeld.
Enkel de
ontgrendeld.
De kinderslotoptie inschakelen:
1. Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. De tiptoetsen (A) en (D) tegelijkertijd
ingedrukt houden. Het indicatielampje
kinderslot gaat branden:
1)
-tiptoets
-tiptoets
-tiptoets
-tiptoets
-tiptoets
UIT-schakelaar in
Het indicatielampje kinderslot gaat
A
branden:
B
U kunt het kinderslot tijdens
een programma uitschakelen.
C
Houd dezelfde tiptoetsen
D
ingedrukt totdat het lampje
E
voor het kinderslot uit gaat.
7.2 Afstelling van de resterende
vochtgraad van het wasgoed
Het wijzigen van de standaardgraad van
het restvocht van het wasgoed:
1. Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. Houd (A) en (B) tegelijkertijd ingedrukt.
Eén van deze lampjes gaat branden:
wasgoed
4. Blijf op de toets (E) drukken totdat het
indicatielampje van het correcte niveau
aan gaat.
5. Houd de toetsen (A) en (B) gedurende
ongeveer 2 seconden tegelijk
ingedrukt om de aanpassing te
bevestigen.
NEDERLANDS
maximum droge wasgoed
droger wasgoed
het standaard droge
11

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EDP2074PEW

This manual is also suitable for:

Edh3786gde