Download Table of Contents Print this page

Electrolux EDH3497RDW User Manual

Tumble dryer
Hide thumbs Also See for EDH3497RDW:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

EDH3497RDW
................................................ .............................................
NL DROOGAUTOMAAT
EN TUMBLE DRYER
FR SÈCHE-LINGE
DE WÄSCHETROCKNER
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
18
34
50

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EDH3497RDW

 • Page 1 ..................... EDH3497RDW NL DROOGAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING EN TUMBLE DRYER USER MANUAL FR SÈCHE-LINGE NOTICE D'UTILISATION DE WÄSCHETROCKNER BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. TECHNISCHE GEGEVENS ..........17 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees zorgvuldig de meegeleverde instruc- • Installeer het apparaat niet achter een ties voor installatie en gebruik van het ap- vergrendelbare deur, een schuifdeur of paraat. De fabrikant is niet verantwoorde- een deur met een scharnier aan de te- lijk voor letsel en schade veroorzaakt door genovergestelde zijde, waardoor de een foutieve installatie.
 • Page 4 • Gebruik het apparaat niet zonder een Aansluiting op het filter. Reinig het pluisfilter voor of na elk elektriciteitsnet gebruik. WAARSCHUWING! • Veeg eventuele pluisjes die zich rondom Gevaar voor brand en elektrische het apparaat hebben opgehoopt, weg. schokken.
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  NEDERLANDS • Schakel het apparaat uit en trek de • Haal de stekker uit het stopcontact. stekker uit het stopcontact voordat u • Snijd het netsnoer van het apparaat af onderhoudshandelingen verricht. en gooi dit weg. • Gebruik geen waterstralen of stoom om •...
 • Page 6: Bedieningspaneel

  3. BEDIENINGSPANEEL Programmaknop Reverse Plus tiptoets Display Droogtegraad tiptoets Aanraaktoets Time (tijd) Aan/Uit toets Aanraaktoets Delay (startuitstel) Raak de tiptoetsen met uw vinger Aanraaktoets Anticrease (anti-kreuk) aan in het gebied met het sym- bool of de naam van de optie.
 • Page 7: Programma's

  NEDERLANDS 4. PROGRAMMA’S Programma’s Type lading / lading (max.) / textielmarkering Droogtegraad: Extra Dry (Extra Droog) , Strong Dry Cotton (Katoen) (Sterk Droog) , Cupboard Dry (Kastdroog) Strijk- droog / 9kg / Katoenen en synthetische stoffen. Programma lage tempe- ratuur. Programma met warme lucht voor fijne was. / 3kg / Snel mix Droogtegraad: Extra droog ,...
 • Page 8: Options (Opties)

  2) Uitsluitend voor testinstituten: Standaard programma's voor tests worden gespecificeerd in het EN 61121-document. 3) Alleen met het droogrek 4) De droogcyclus voor wol van deze wasdroger is getest en goedgekeurd door de Woolmark Company. De cyclus is geschikt voor wollen kleding die volgens het etiket op de hand moet worden gewassen op voorwaarde dat de kleding op een door Woolmark aangeraden manier op de hand gewassen is en gedroogd wordt volgens de instructies van de fabrikant.
 • Page 9: Instellingen

  NEDERLANDS Programma's ■ ■ Cotton (Katoen) ■ Snel mix ■ ■ ■ Synthetic (Synthetica) ■ Extra spoeling ■ Rapid (Snel) ■ ■ Time Drying (Tijd) ■ Refresh (Opfrissen) Drying Rack (Droog- ■ rek) ■ Wool (Wol) ■ Fijne Was ■ Overhemd Duvet (Dekbed) ■...
 • Page 10 10 www.electrolux.com dat het lampje voor het kinderslot uit het programma is voltooid of wanneer het gaat. nodig is om het waterreservoir te legen. Als de afvoerset is geïnstalleerd, 6.2 Zoemer aan/uit wordt het water automatisch uit het waterreservoir afgevoerd. Als...
 • Page 11: Dagelijks Gebruik

  NEDERLANDS 7. DAGELIJKS GEBRUIK Voordat u het apparaat voor het 3. Druk op de aanraaktoets Start/Pause eerst in gebruik neemt, voert u (Start/Pauze) . Het aftellen begint. Het een van de volgende handelingen aftellen van de uitgestelde start wordt uit: op het display weergegeven.
 • Page 12: Aanwijzingen En Tips

  12 www.electrolux.com 3. Haal het wasgoed uit de trommel. Na afloop van een programma dient u altijd het filter schoon te 4. Sluit de deur van het apparaat. maken en het waterreservoir te le- gen. 8. AANWIJZINGEN EN TIPS • Combineer geen stoffen met sterke 8.1 Wasgoed voorbereiden...
 • Page 13: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS 9. ONDERHOUD EN REINIGING 9.1 Het filter schoonmaken 9.2 Waterreservoir legen...
 • Page 14 14 www.electrolux.com U kunt het water uit het waterre- 9.3 Reiniging van de servoir gebruiken als alternatief condensator voor gedistilleerd water (bijv. voor een stoomstrijkijzer). Verwijder De frequentie waarmee de filters voordat u het water gebruikt, eerst gereinigd moeten worden, is af- eventuele vuilrestjes met een filter.
 • Page 15 NEDERLANDS 1) Verwijder indien nodig om de 6 maanden de pluizen uit het vak van de warmtewisselaar. U kunt hiervoor een stofzuiger gebruiken. Gebruik een vochtige doek om te reini- 9.4 De trommel reinigen gen. Droog het gereinigde oppervlak met WAARSCHUWING! een zachte doek.
 • Page 16: Probleemoplossing

  16 www.electrolux.com 10. PROBLEEMOPLOSSING 10.1 Storing Mogelijke oplossing U kunt het apparaat niet activeren. Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. Zorg dat er geen zekering in de zekerin- genkast is doorgebrand. Het programma start niet. Druk op Start/Pause (Start/Pauze) .
 • Page 17: Technische Gegevens

  NEDERLANDS 11. TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen (mm) Breedte / hoogte / 850 x 600 x 600 diepte Max. diepte 1090 mm (met de deur geopend) Max. breedte 950 mm (met de deur geopend) Aansluiting aan het elektrici- Voltage 230 V teitsnet Frequentie 50 Hz Zekering...
 • Page 18 11. TECHNICAL DATA ............32 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 19: Safety Instructions

  ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Before the installation and use of the ap- • Always be careful when you move the pliance, carefully read the supplied in- appliance because it is heavy. Always structions. The manufacturer is not re- wear safety gloves. sponsible if an incorrect installation and •...
 • Page 20: Care And Cleaning

  20 www.electrolux.com Should the appliance power supply ca- • Do not dry items in the appliance if in- ble need to be replaced, this must be dustrial chemicals have been used for carried out by our Service Centre. cleaning. • Connect the mains plug to the mains •...
 • Page 21: Product Description

  ENGLISH • Disconnect the appliance from the • The compressor and its system in the mains supply. tumble dryer is filled with the special agent which is free from fluoro-chloro- • Cut off the mains cable and discard it. hydrocarbons. This system must stay •...
 • Page 22: Control Panel

  22 www.electrolux.com 3. CONTROL PANEL Programme knob MyFavourite touchpad Display Reverse Plus touchpad Time touchpad Dryness touchpad Delay touchpad On/Off button Anticrease touchpad Touch the touchpads with your finger in the area with the symbol Woll Load touchpad or name of the option.
 • Page 23: Programmes

  ENGLISH 4. PROGRAMMES Programmes Type of load / Load (max.) / Fabric mark Drying level: Extra Dry , Strong Dry , Cupboard Cotton Iron Dry / 9kg / Cotton and synthetic fabrics. Low temperature programme. Quick Mixed Delicate programme with warm air. / 3kg / Drying level: Extra Dry , Cupboard Dry...
 • Page 24: Options

  24 www.electrolux.com 4) The wool drying cycle of this tumble drying machine has been tested and approved by The Woolmark Company. The cycle is suitable to dry wool garments, which are labelled "hand wash" provided that the garments are washed in a Woolmark endorsed hand washing cycle and tumble dried according to the instructions issued by the manufacturer.
 • Page 25: Settings

  ENGLISH Programmes ■ Easy Iron ■ Rapid ■ ■ Time Drying ■ Refresh ■ Drying Rack ■ Wool ■ Delicates ■ Shirts Duvet ■ Jeans ■ Sports 1) Together with the programme you can set 1 or more options. To activate or deactivate them, press the related touchpad.
 • Page 26: Daily Use

  26 www.electrolux.com gramme is completed or when it is neces- 6.3 Water hardness and sary to empty the water container. conductivity If the “Draining kit” is installed, the Water hardness is different for different lo- appliance automatically drains the cations. Water hardness has an effect on water from the water container.
 • Page 27: Hints And Tips

  ENGLISH CAUTION! 2. Press the on/off button to activate the Make sure that when you close appliance. the door, the laundry does not 3. Set the programme. catch between the appliance door and the rubber seal. 7.5 At the end of the programme 7.2 Starting the programme with delay start...
 • Page 28: Care And Cleaning

  28 www.electrolux.com • Dry only the laundry that is applicable for tumble dryer. Refer to the fabric la- bel on the items. Fabric Description label Laundry that is applicable for tumble dryer. Laundry that is applicable for tumble dryer. Set the programme with standard temperature.
 • Page 29 ENGLISH 9.2 Draining the water container You can use the water from the 9.3 Cleaning the condenser water container as an alternative The frequency to clean the filters to distilled water (e.g. for steam is related to the laundry type and ironing).
 • Page 30 30 www.electrolux.com...
 • Page 31: Troubleshooting

  ENGLISH 1) If necessary, one time for each 6 months, remove the fluff from the heat exchanger compartment. You can use a vacuum cleaner. 9.4 Cleaning the drum Use a moist cloth to clean. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth. WARNING! CAUTION! Disconnect the appliance before...
 • Page 32: Technical Data

  32 www.electrolux.com Problem Possible solution The appliance stops during opera- Make sure that the water container is emp- tion. ty. Press Start/Pause to start the pro- gramme again. The display shows a long pro- Make sure that the weight of the laundry is applicable to the duration of the pro- gramme duration.
 • Page 33: Environment Concerns

  ENGLISH Weight of the appliance 57 kg Laundry: max. weight 9 kg Type of use Household Ambient temperature Min. 5 °C Max. 35 °C kWh/cycle 2,15 kWh Energy consumption 108,8 kWh Annual energy consumption Energy efficiency class Power consumption Left-on mode 0,05W Off-mode 0,05 W...
 • Page 34 11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ........49 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous.
 • Page 35: Instructions De Sécurité

  FRANÇAIS INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, ambiante est inférieure à 5 °C ou supé- lisez soigneusement les instructions four- rieure à 35 °C. nies. Le fabricant ne peut être tenu pour • L'appareil ne doit pas être installé der- responsable des dommages et blessures rière une porte à...
 • Page 36 36 www.electrolux.com • Si vous utilisez un assouplissant ou des Branchement électrique produits similaires, respectez les ins- AVERTISSEMENT tructions figurant sur l'emballage. Risque d'incendie ou d'électrocu- • N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Net- tion. toyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
 • Page 37: Description De L'appareil

  FRANÇAIS 1.4 Entretien et nettoyage 1.6 Mise au rebut AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT Risque de blessure corporelle ou Risque de blessure ou d'asphyxie. de dommages matériels. • Débranchez l'appareil de l'alimentation • Avant toute opération d'entretien, étei- électrique. gnez l'appareil et débranchez la prise •...
 • Page 38: Bandeau De Commande

  38 www.electrolux.com 3. BANDEAU DE COMMANDE Sélecteur de programme Touche Rotation Affichage Touche Séchage Touche Minuterie Touche Marche/Arrêt Touche Départ Différé Appuyez sur les touches, dans la zone portant le symbole ou le Touche Anti-froissage nom de l'option. Touche Chargement Laine Ne portez pas de gants lorsque Touche Départ/Pause...
 • Page 39: Programmes

  FRANÇAIS Voyants Description Durée du départ différé. 4. PROGRAMMES Type de charge / Charge (max.) / Étiquette d'entre- Programmes tien des textiles Degré de séchage : Extra Sec , Très Sec , Prêt à Coton Ranger Prêt à repasser / 9 kg / Cotons et textiles synthétiques.
 • Page 40: Options

  40 www.electrolux.com Type de charge / Charge (max.) / Étiquette d'entre- Programmes tien des textiles Vêtements décontractés tels que les jeans, les sweats, avec différentes épaisseurs de tissu (par ex. au niveau du Jeans poignet, du col ou des coutures).
 • Page 41: Réglages

  FRANÇAIS 2. Appuyez sur la touche MyFavourite Prêt à Ranger pendant quelques secondes. Un si- Prêt à repasser gnal sonore et un message à l'écran confirment la mémorisation de la con- 5.7 MyFavourite figuration. Pour activer votre configuration en mé- Vous pouvez créer votre propre configu- moire : ration (programme et options), puis l'enre-...
 • Page 42 42 www.electrolux.com Touche de diminution de durée de cées jusqu'à ce que l'un de ces voy- séchage avec le panier spécial ants s'allume : • Touche MyFavourite (faible <300 μS/cm) • Touche Rotation (moyenne 300-600 μS/cm) • Touche Séchage (élevée >600 μS/cm) 3.
 • Page 43: Utilisation Quotidienne

  FRANÇAIS 7. UTILISATION QUOTIDIENNE Avant d'utiliser l'appareil pour la • Lorsque le décompte est terminé, le première fois, effectuez l'une des programme démarre. opérations suivantes : • Nettoyez le tambour du sèche- 7.3 Fonction Auto Off linge avec un chiffon humide. Pour réduire la consommation d'énergie, •...
 • Page 44: Conseils

  44 www.electrolux.com 8. CONSEILS type de textiles se trouvant dans l'ap- 8.1 Préparation du linge pareil. • Fermez les fermetures à glissière. • Ne mélangez pas les articles de cou- • Fermez les boutons des housses de leurs foncées avec des articles de cou- couette.
 • Page 45 FRANÇAIS 9.2 Vidange du bac d'eau de condensation Vous pouvez utiliser l'eau du bac 9.3 Nettoyage du condenseur d'eau de condensation comme La fréquence de nettoyage des fil- eau distillée (par exemple pour les tres dépend du type et de la fers à...
 • Page 46 46 www.electrolux.com...
 • Page 47: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS 1) Si nécessaire, une fois tous les 6 mois, retirez les peluches du compartiment du condenseur thermique. Vous pouvez utiliser un aspirateur. Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. 9.4 Nettoyage du tambour Séchez les surfaces nettoyées avec un AVERTISSEMENT chiffon doux.
 • Page 48 48 www.electrolux.com Problème Solution possible Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusibles. Le programme ne démarre pas. Appuyez sur la touche Départ/Pause . Vérifiez que le hublot de l'appareil est fer- mé. Le hublot de l'appareil ne ferme pas. Vérifiez que le filtre est correctement instal- lé.
 • Page 49: Caractéristiques Techniques

  FRANÇAIS 11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions (mm) Largeur / Hauteur / 850 x 600 x 600 Profondeur Profondeur max. 1090 mm (avec le hublot ouvert) Largeur max. 950 mm (avec le hublot ouvert) Branchement électrique Tension 230 V Fréquence 50 Hz Fusible Puissance totale 900 W...
 • Page 50 11. TECHNISCHE DATEN ........... . 65 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 51: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Ge- dem die Temperatur unter 5 °C absin- brauch des Geräts zuerst die Gebrauchs- ken oder auf über 35 °C steigen kann. anleitung. Der Hersteller übernimmt keine • Das Gerät darf nicht hinter einer ver- Verantwortung für Verletzungen und Be- schließbaren Tür, einer Schiebetür oder schädigungen durch unsachgemäße...
 • Page 52: Elektrischer Anschluss

  52 www.electrolux.com wenn es an seinen endgültigen Platz me zugeführt, um Wäschestücke vor gestellt wird. Richten Sie es gegebe- Beschädigung zu schützen. nenfalls mit den Schraubfüßen waage- Wenn die Trockentrommel vor dem En- recht aus. de des Trockengangs angehalten wer-...
 • Page 53: Gerätebeschreibung

  DEUTSCH • Setzen oder stellen Sie sich niemals auf Für den Austausch der Innenbe- die geöffnete Gerätetür. leuchtung wenden Sie sich an den Kundendienst. • Beachten Sie die maximale Beladungs- menge von 9 kg (siehe Kapitel „Pro- grammtabelle“). 1.6 Entsorgung •...
 • Page 54: Bedienfeld

  54 www.electrolux.com Typenschild Die Einfülltür kann vom Benutzer an der gegenüberliegenden Seite angebracht werden. 3. BEDIENFELD Programmwahlschalter Touchpad „ MyFavourite “ Display Touchpad „ Reverse Plus “ Touchpad „ Droogtegraad (Trocken- Touchpad „ Tijd (Zeit) “ grad) “ Touchpad „ Startuitstel (Zeitvorwahl) “...
 • Page 55: Programme

  DEUTSCH Kontrolllampen Beschreibung Zeitvorwahl Reverse Plus Trockengrad Programmdauer Dauer der Zeitvorwahl 4. PROGRAMME Programme Art der Beladung / Max. Beladung / Pflegesymbol Trockengrad: Extra Droog (Extra Trocken) , Sterkd- Katoen (Koch-/ roog (Starktrocken) , Kastdroog (Schranktrocken) Buntwäsche) Strijkdroog (Bügeltrocken) / 9kg / Koch-/Buntwäsche und Synthetik.
 • Page 56: Optionen

  56 www.electrolux.com Programme Art der Beladung / Max. Beladung / Pflegesymbol Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müs- sen. Das Trocknungsergebnis kann je nach Gewebeart un- terschiedlich ausfallen. Schütteln Sie jedes Wäschestück Overhemden leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die (Hemden) Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus...
 • Page 57 DEUTSCH Empfohlen wird das Einstellen einer kur- Kastdroog (Schranktrocken) zen Dauer für kleinere Wäschemengen Strijkdroog (Bügeltrocken) oder einzelne Wäschestücke. 5.7 MyFavourite 5.5 Reverse Plus Sie können Ihr Programm mit Optionen Zum sanften Trocknen empfindlicher und zusammenstellen und im Gerätespeicher temperaturempfindlicher Textilien (z. B. speichern.
 • Page 58: Einstellungen

  58 www.electrolux.com 6. EINSTELLUNGEN zeige der Funktion „Kindersiche- rung“ erlischt. 6.2 Summer ein-/ausschalten Zum Ein- und Ausschalten der akusti- schen Signale halten Sie die Touchpads (B) und (C) ca. 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt. Touchpad „ Tijd (Zeit) “ 6.3 Wasserhärte und Touchpad „...
 • Page 59: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH Wenn der „Bausatz zur Ableitung den folgenden Konfigurationen im Dis- des Kondenswassers“ installiert play zu sehen ist: ist, wird das Wasser automatisch • Die Anzeige „ “ ist aus, und die aus dem Behälter abgepumpt. In Anzeige „ “ leuchtet. diesem Fall empfehlen wir, die An- –...
 • Page 60: Tipps Und Hinweise

  60 www.electrolux.com Der Gerätebetrieb wird ca. weitere 30 Mi- 7.3 Auto Off-Funktion nuten in der Knitterschutzphase fortge- Um den Energieverbrauch zu senken, führt. wird das Gerät über diese Funktion in fol- Dadurch werden Wäschefalten beseitigt. genden Fällen automatisch ausgeschaltet: Sie haben die Möglichkeit, die Wäsche vor dem Ablauf der Knitterschutzphase •...
 • Page 61: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH Textil- Beschreibung eti- kett Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Wählen Sie ein Pro- gramm mit Standardtemperatur. Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Wählen Sie ein Pro- gramm mit einer niedrigeren Temperatur. Textilien, die für Wäschetrockner nicht geeignet sind. 9.
 • Page 62 62 www.electrolux.com 9.2 Leeren des Wasserbehälters Das Wasser aus dem Wasserbe- 9.3 Reinigen des hälter kann als destilliertes Wasser Wärmetauschers (z. B. zum Dampfbügeln) verwen- det werden. Bevor Sie das Was- Das Reinigungsintervall für die Fil- ser weiterverwenden, sollten Sie ter hängt vom Wäschetyp und der...
 • Page 63 DEUTSCH...
 • Page 64: Fehlersuche

  64 www.electrolux.com 1) Entfernen Sie, je nach Bedarf, alle 6 Monate die Flusen aus dem Wärmetauscherfach. Hierfür können Sie einen Staubsauger benutzen. 9.4 Reinigen der Trommel Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Trocknen Sie die gereinigten Flä- WARNUNG! chen mit einem weichen Tuch.
 • Page 65: Technische Daten

  DEUTSCH Problem Mögliche Abhilfe Stellen Sie sicher, dass die Wäsche nicht zwischen der Gerätetür und der Gummi- dichtung eingeklemmt ist. Das Gerät bleibt während des Be- Vergewissern Sie sich, dass der Wasser- triebs stehen. behälter leer ist. Berühren Sie „ Start/Pau- ze (Start/Pause) “, um das Programm er- neut zu starten.
 • Page 66 66 www.electrolux.com Max. Breite 950 mm (bei geöffneter Gerätetür) Elektrischer Anschluss Spannung 230 V Frequenz 50 Hz Sicherung Gesamte Leistungsauf- 900 W nahme Trommelvolumen 118 Liter Gerätegewicht 57 kg Wäsche: max. Gewicht 9 kg Verwendungsart Haushalt Umgebungstemperatur mind. 5 °C max.
 • Page 67 DEUTSCH...
 • Page 68 www.electrolux.com/shop...

Table of Contents