Download  Print this page

Voor Het Eerste Gebruik; Dagelijks Gebruik - Electrolux EDP2074PEW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
12
www.electrolux.com

8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Voordat u het apparaat voor het eerst in
gebruik neemt, voert u een van de
volgende handelingen uit:
• Maak de droogautomaat schoon met
een vochtige doek.

9. DAGELIJKS GEBRUIK

9.1 Een programma starten
zonder een uitgestelde start
1. Bereid het wasgoed voor en plaats de
kledingstukken in het apparaat.
2. Stel het correcte programma en de
gewenste opties voor dit type
wasgoed in.
Het display geeft de programmaduur
weer.
3. Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.
Het programma wordt gestart.
9.2 Startuitstel van een
programma
1. Stel het correcte programma en de
gewenste opties voor dit type
wasgoed in.
2. Blijf op de startuitsteltoets drukken
totdat de tijd die u wilt instellen, op het
display wordt weergegeven.
3. Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.
Het aftellen van de uitgestelde start wordt
op het display weergegeven.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
LET OP!
Zorg bij het sluiten van de
deur dat het wasgoed
niet tussen de deur van
het apparaat en de
rubber pakking terecht
komt.
U kunt de start van een
programma uitstellen
tussen 30 minuten en 20
uur.
• Start een kort programma (d.w.z. 30
minuten) met vochtig wasgoed.
9.3 Een programma wijzigen
1. Draai de programmaknop naar
OFF
2. Stel het programma in.
9.4 Aan het einde van het
programma
Als het programma is voltooid:
• Is met tussenpozen een geluidssignaal
te horen.
• Het indicatielampje
• Het indicatielampje
• Het Start/Pauze-lampje brandt.
Het apparaat blijft nog ongeveer 30
minuten in de anti-kreukbeveiligingfase
werken.
In de anti-kreukbeveiligingfase worden de
kreukels uit uw kleding gehaald.
U kunt het wasgoed uit de machine halen
voordat deze fase is voltooid. Wij
adviseren u voor de beste resultaten het
wasgoed pas te verwijderen als de fase
bijna of volledig is voltooid.
Na afloop van de anti-
kreukbeveiligingfase:
• Het indicatielampje
knippert niet.
• Het indicatielampje
• Start/Pauze-indicatielampje gaat uit.
1. Draai de programmaknop naar
OFF
2. Open de deur van het apparaat.
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Sluit de deur van het apparaat.
knippert.
gaat branden.
brandt, maar
gaat uit.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EDP2074PEW

This manual is also suitable for:

Edh3786gde