Download  Print this page

Table Of Contents - Electrolux EDP2074PEW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................................................... 5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT................................................................. 7
4. BEDIENINGSPANEEL..........................................................................................7
5. PROGRAMMATABEL.......................................................................................... 8
6. OPTIES..............................................................................................................10
7. INSTELLINGEN..................................................................................................11
8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.......................................................................... 12
9. DAGELIJKS GEBRUIK....................................................................................... 12
10. AANWIJZINGEN EN TIPS................................................................................ 13
11. ONDERHOUD EN REINIGING......................................................................... 14
12. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................16
13. TECHNISCHE GEGEVENS.............................................................................. 17
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat
jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij
de hand hebt. Model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EDP2074PEW

This manual is also suitable for:

Edh3786gde