Download  Print this page

Probleemoplossing - Electrolux EDP2074PEW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
16
www.electrolux.com
11.5 Het bedieningspaneel en
de behuizing reinigen
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te reinigen.
Droog het gereinigde oppervlak met een
zachte doek.

12. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem
U kunt het apparaat niet activeren.
Het programma start niet.
De deur van het apparaat gaat niet dicht.
Het apparaat stopt tijdens de werking.
Op het display verschijnt een lange pro-
grammaduur.
Op het display verschijnt een korte pro-
grammaduur.
LET OP!
Gebruik geen
schuurmiddelen of staalwol
om de trommel schoon te
maken.
1)
LET OP!
Gebruik geen
schoonmaakmiddelen voor
meubels of
schoonmaakmiddelen die
corrosie kunnen veroorzaken.
11.6 De luchtcirculatiesleuven
reinigen
Gebruik een stofzuiger om de pluisjes uit
de luchtcirculatiesleuven te verwijderen.
Mogelijke oplossing
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Controleer de zekering in de zekeringen-
kast (huisinstallatie).
Druk op Start/Pauze.
Zorg dat de deur van het apparaat is
gesloten.
Zorg dat het filters op de juiste wijze is
geïnstalleerd.
Zorg dat het wasgoed niet tussen de deur
van het apparaat en de rubber pakking ter-
echt komt.
Controleer of het waterreservoir leeg is.
Druk op Start/Pauze om het programma
weer te starten.
Verzeker u ervan dat het gewicht van het
wasgoed geschikt is voor de duur van het
programma.
Zorg dat het filter schoon is.
Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het
wasgoed nogmaals in de wasautomaat.
Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet
te hoog is.
Stel het programma Tijd of Extra Droog in.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EDP2074PEW

This manual is also suitable for:

Edh3786gde