Electrolux EDH3684PDW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EDH3684PDW
................................................ .............................................
NL DROOGAUTOMAAT
EN TUMBLE DRYER
FR SÈCHE-LINGE
DE WÄSCHETROCKNER
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
17
31
46

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux EDH3684PDW

  Related Manuals for Electrolux EDH3684PDW

  Summary of Contents for Electrolux EDH3684PDW

 • Page 1 ..................... EDH3684PDW NL DROOGAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING EN TUMBLE DRYER USER MANUAL FR SÈCHE-LINGE NOTICE D'UTILISATION DE WÄSCHETROCKNER BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2: Table Of Contents

  11. TECHNISCHE GEGEVENS ..........15 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Page 3: Veiligheidsvoorschriften

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees zorgvuldig de meegeleverde instruc- • Installeer het apparaat niet achter een ties voor installatie en gebruik van het ap- vergrendelbare deur, een schuifdeur of paraat. De fabrikant is niet verantwoorde- een deur met een scharnier aan de te- lijk voor letsel en schade veroorzaakt door genovergestelde zijde, waardoor de een foutieve installatie.
 • Page 4 • Gebruik het apparaat niet zonder een Aansluiting op het filter. Reinig het pluisfilter voor of na elk elektriciteitsnet gebruik. WAARSCHUWING! • Veeg eventuele pluisjes die zich rondom Gevaar voor brand en elektrische het apparaat hebben opgehoopt, weg. schokken.
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  NEDERLANDS • Schakel het apparaat uit en trek de • Verwijder de deurgreep om te voorko- stekker uit het stopcontact voordat u men dat kinderen en huisdieren opge- onderhoudshandelingen verricht. sloten raken in het apparaat. • Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
 • Page 6: Bedieningspaneel

  3. BEDIENINGSPANEEL Programmaknop en UIT-schake- Tiptoets Start/Pause (start/pauze) laar Raak de tiptoetsen met uw vinger Indicatielampjes aan in het gebied met het sym- Weergave bool of de naam van de optie. Draag geen handschoenen bij het Tiptoets Time (tijd)
 • Page 7: Programmatabel

  NEDERLANDS 4. PROGRAMMATABEL Programma’s Type lading / lading (max.) / Textielmarkering Katoenen stoffen Extra Droog Droogtegraad: extra droog. / 8kg / Strong Dry Droogtegraad: intensief droog. / 8kg / (Sterkdroog) Droogtegraad: kastdroog. / 8kg / Kastdroog Droogtegraad: geschikt voor strijken. / 8kg / Strijkdroog Synthetische stoffen Extra Droog...
 • Page 8: Opties

  5. OPTIES goed kan tijdens de anti-kreukfase uit de 5.1 Tijd machine gehaald worden. Deze optie is alleen van toepassing voor het programma Tijd . U kunt de duur van 5.3 Zoemer het programma instellen tussen 10 minu- ten en 2 uur. De instelling van de duur...
 • Page 9: Instellingen

  NEDERLANDS 6. INSTELLINGEN zelfde tiptoetsen ingedrukt totdat het lampje voor het kinderslot uit gaat. 6.2 Waterhardheid en geleiding De hardheid van water varieert in verschil- lende regio's. De waterhardheid heeft in- vloed op de watergeleiding en de gelei- Tiptoets Time (tijd) dingssensor in het apparaat.
 • Page 10: Aanwijzingen En Tips

  10 www.electrolux.com 2. Stel het correcte programma en de • Is met tussenpozen een geluidssignaal gewenste opties voor dit type was- te horen. goed in. • Het indicatielampje knippert. • Het display geeft de programma- • Gaat het indicatielampje branden.
 • Page 11: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS • Wij adviseren u het correcte program- ding om te voorkomen dat de kleding- ma te kiezen voor het soort stof dat in stukken krimpen. het apparaat is geplaatst. • Zorg dat het gewicht van het wasgoed • Combineer geen stoffen met sterke niet hoger is dan het maximale gewicht kleuren en stoffen met lichte kleuren.
 • Page 12 12 www.electrolux.com 9.2 Waterreservoir legen U kunt het water uit het waterre- 9.3 Reiniging van de servoir gebruiken als alternatief condensator voor gedistilleerd water (bijv. voor een stoomstrijkijzer). Verwijder De frequentie waarmee de filters voordat u het water gebruikt, eerst gereinigd moeten worden, is af- eventuele vuilrestjes met een filter.
 • Page 13 NEDERLANDS...
 • Page 14: Probleemoplossing

  14 www.electrolux.com 1) Verwijder indien nodig om de 6 maanden de pluizen uit het vak van de warmtewisselaar. U kunt hiervoor een stofzuiger gebruiken. schoonmaakmiddelen. Gebruik geen 9.4 De trommel reinigen schuurmiddelen, schuursponsjes of op- Maak de trommel schoon met een vochti- losmiddelen.
 • Page 15: Technische Gegevens

  NEDERLANDS Storing Mogelijke oplossing Op het display verschijnt een lange Verzeker u ervan dat het gewicht van het wasgoed geschikt is voor de duur van het programmaduur. programma. Zorg dat het filter schoon is. Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed nogmaals in de wasautomaat.
 • Page 16 16 www.electrolux.com Gewicht van het apparaat 50 kg Wassen: max. gewicht 8 kg Type gebruik Huishoudelijk Omgevingstemperatuur Minuten 5 °C Vulgewichten 35 °C kWh/cyclus 2,65 kWh Energieverbruik 308 kWh Jaarlijks energieverbruik Energie-efficiëntieklasse Energieverbruik Modus aan 0,44 W Modus uit 0,44 W 1) Overeenkomstig EN 61121.
 • Page 17 11. TECHNICAL DATA ............29 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 18: Safety Instructions

  18 www.electrolux.com SAFETY INSTRUCTIONS Before the installation and use of the ap- • Always be careful when you move the pliance, carefully read the supplied in- appliance because it is heavy. Always structions. The manufacturer is not re- wear safety gloves.
 • Page 19: Care And Cleaning

  ENGLISH Should the appliance power supply ca- • Do not dry items in the appliance if in- ble need to be replaced, this must be dustrial chemicals have been used for carried out by our Service Centre. cleaning. • Connect the mains plug to the mains •...
 • Page 20: Product Description

  20 www.electrolux.com agent which is free from fluoro-chloro- Compressor hydrocarbons. This system must stay WARNING! tight. The damage of the system can Risk of damage of the appliance. cause a leakage. • The compressor and its system in the tumble dryer is filled with the special 2.
 • Page 21: Programme Table

  ENGLISH Touch the touchpads with your Delay touchpad finger in the area with the symbol Buzzer touchpad or the name of the option. Anticrease touchpad Do not wear gloves when you op- erate with the control panel. Start/Pause touchpad Make sure that the control panel is always clean and dry.
 • Page 22: Options

  22 www.electrolux.com Programmes Type of load / Load (max.) / Fabric mark With this programme you can use the option Time and set Time Drying the programme duration. / 8kg / Refreshing a textiles that were in storage. / 1kg Refresh Refreshing a wool fabrics.
 • Page 23: Settings

  ENGLISH Programmes ● ● Iron Dry Synthetic fabrics ● ● Extra Dry ● ● Cupboard Dry ● ● Iron Dry ● ● Sports ● ● ● Time Drying ● Refresh ● Wool Refresh ● ● Delicates ● ● Duvets ● ●...
 • Page 24: Daily Use

  24 www.electrolux.com Adjusting the conductivity sensor • (high >600 μS/cm) 1. Use the programme knob to set any 3. Press the touchpad (E) again and programme. again until the indicator of the correct level comes on. 2. Press and hold touchpads (A) and (B) at the same time until one of the these 4.
 • Page 25: Hints And Tips

  ENGLISH • The indicator 7.5 Auto STAND-BY function goes off. • Start/Pause indicator goes off. To decrease the energy consumption, this 1. Turn the Programme knob to function automatically deactivates the ap- pliance: 2. Open the appliance door. • After 5 minutes if you do not start the 3.
 • Page 26: Care And Cleaning

  26 www.electrolux.com 9. CARE AND CLEANING 9.1 Cleaning the filter 9.2 Draining the water container...
 • Page 27: Cleaning The Condenser

  ENGLISH You can use the water from the 9.3 Cleaning the condenser water container as an alternative The frequency to clean the filters to distilled water (e.g. for steam is related to the laundry type and ironing). Before you use the water, its quantity.
 • Page 28: Troubleshooting

  28 www.electrolux.com 1) If necessary, one time for each 6 months, remove the fluff from the heat exchanger compartment. You can use a vacuum cleaner. abrasive products, abrasive cleaning pads 9.4 Cleaning the drum or solvents. Clean the drum with a moist cloth. Only Dry the appliance with a soft cloth.
 • Page 29: Technical Data

  ENGLISH Problem Possible solution Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse box. The programme does not start. Press Start/Pause . Make sure that the appliance door is closed. The appliance door does not close. Make sure that the installation of the filter is correct.
 • Page 30: Environment Concerns

  30 www.electrolux.com Max. depth 1090 mm (with the appliance door open) Max. width 950 mm (with the appliance door open) Electrical connection Voltage 230 V Frequency 50 Hz Fuse Total power 950 W Drum volume 118 l Weight of the appliance 50 kg Laundry: max.
 • Page 31 11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ........44 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous.
 • Page 32: Instructions De Sécurité

  32 www.electrolux.com INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, ambiante est inférieure à 5 °C ou supé- lisez soigneusement les instructions four- rieure à 35 °C. nies. Le fabricant ne peut être tenu pour • L'appareil ne doit pas être installé der- responsable des dommages et blessures rière une porte à...
 • Page 33 FRANÇAIS • Si vous utilisez un assouplissant ou des Branchement électrique produits similaires, respectez les ins- AVERTISSEMENT tructions figurant sur l'emballage. Risque d'incendie ou d'électrocu- • N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Net- tion. toyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
 • Page 34: Description De L'appareil

  34 www.electrolux.com • Débranchez l'appareil de l'alimentation 1.4 Entretien et nettoyage électrique. AVERTISSEMENT • Coupez le câble d'alimentation au ras Risque de blessure corporelle ou de l'appareil et mettez-le au rebut. de dommages matériels. • Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les...
 • Page 35: Bandeau De Commande

  FRANÇAIS 3. BANDEAU DE COMMANDE Sélecteur de programme et touche Appuyez sur les touches, dans la zone portant le symbole ou le ARRÊT nom de l'option. Voyants Ne portez pas de gants lorsque Affichage vous utilisez le bandeau de com- mande.
 • Page 36: Tableau Des Programmes

  36 www.electrolux.com 4. TABLEAU DES PROGRAMMES Type de charge / Charge (max.) / Étiquette d'entre- Programmes tien des textiles Textiles Coton Extra Sec Degré de séchage : extra sec. / 8 kg / Très Sec Degré de séchage : très sec. / 8 kg / Degré...
 • Page 37: Options

  FRANÇAIS 5. OPTIONS 5.1 Minuterie 5.3 Alarme Cette option est uniquement compatible Lorsque les signaux sonores sont activés, avec le programme Minuterie . Vous pou- ils retentissent : vez régler la durée du programme, d'un • à la fin du cycle minimum de 10 minutes à...
 • Page 38: Réglages

  38 www.electrolux.com 6. RÉGLAGES les mêmes touches et maintenez- les enfoncées jusqu'à ce que le voy- ant de la sécurité enfants s'éteigne. 6.2 Dureté et conductivité de l'eau La dureté de l'eau varie selon les endroits. Touche Minuterie La dureté de l'eau peut affecter sa con- ductivité...
 • Page 39: Conseils

  FRANÇAIS 2. Réglez le programme et les options • Le voyant clignote. adaptés au type de charge. • Le voyant s'allume. • L'affichage indique la durée du pro- • Le voyant Départ/Pause est allumé. gramme. L'appareil continue à effectuer la phase 3.
 • Page 40: Entretien Et Nettoyage

  40 www.electrolux.com • Nous vous recommandons de toujours • Assurez-vous que la charge de linge ne régler le programme le mieux adapté au dépasse pas le poids maximal indiqué type de textiles se trouvant dans l'ap- dans le tableau des programmes.
 • Page 41: Nettoyage Du Condenseur

  FRANÇAIS 9.2 Vidange du bac d'eau de condensation Vous pouvez utiliser l'eau du bac 9.3 Nettoyage du condenseur d'eau de condensation comme La fréquence de nettoyage des fil- eau distillée (par exemple pour les tres dépend du type et de la fers à...
 • Page 42 42 www.electrolux.com...
 • Page 43: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS 1) Si nécessaire, une fois tous les 6 mois, retirez les peluches du compartiment du condenseur thermique. Vous pouvez utiliser un aspirateur. lavage neutres. N'utilisez pas de produits 9.4 Nettoyage du tambour abrasifs, de tampons à récurer ni de sol- Nettoyez le tambour avec un chiffon hu- vants.
 • Page 44: Caractéristiques Techniques

  44 www.electrolux.com Problème Solution possible L'affichage indique une durée du Assurez-vous que le poids du linge est adapté à la durée du programme. programme longue. Assurez-vous que le filtre est propre. Le linge est trop mouillé. Essorez une nou- velle fois le linge dans le lave-linge.
 • Page 45 FRANÇAIS Poids de l'appareil 50 kg Linge : poids max. 8 kg Type d'utilisation Domestique Température ambiante Min. 5 °C Max. 35 °C kWh/cycle 2,65 kWh Consommation énergétique Consommation énergétique 308 kWh annuelle Classe d'efficacité énergétique Consommation électrique Mode « Veille » 0,44 W Mode «...
 • Page 46 11. TECHNISCHE DATEN ........... . 60 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 47: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Ge- dem die Temperatur unter 5 °C absin- brauch des Geräts zuerst die Gebrauchs- ken oder auf über 35 °C steigen kann. anleitung. Der Hersteller übernimmt keine • Das Gerät darf nicht hinter einer ver- Verantwortung für Verletzungen und Be- schließbaren Tür, einer Schiebetür oder schädigungen durch unsachgemäße...
 • Page 48: Elektrischer Anschluss

  48 www.electrolux.com • Überprüfen Sie den waagrechten Stand • Während der letzten Phase (Abkühlpha- des Geräts mit einer Wasserwaage, se) des Trockengangs wird keine Wär- wenn es an seinen endgültigen Platz me zugeführt, um Wäschestücke vor gestellt wird. Richten Sie es gegebe- Beschädigung zu schützen.
 • Page 49: Gerätebeschreibung

  DEUTSCH Mensch und Tier gesundheitliche Schä- 1.5 Entsorgung den hervorrufen. WARNUNG! • Setzen oder stellen Sie sich niemals auf Verletzungs- und Erstickungsge- die geöffnete Gerätetür. fahr. • Beachten Sie die maximale Beladungs- menge von 8 kg (siehe Kapitel „Pro- • Trennen Sie das Gerät von der Strom- grammtabelle“).
 • Page 50: Bedienfeld

  50 www.electrolux.com 3. BEDIENFELD Programmwahlschalter und Aus- Touchpad „ Start/Pauze (Start/ Schalter Pause) “ Kontrolllampen Berühren Sie mit dem Finger den Display Touchpad-Bereich, in dem das entsprechende Symbol oder der Touchpad „ Tijd (Zeitgesteuertes Name der gewünschten Option Trocknen) “...
 • Page 51: Programmtabelle

  DEUTSCH 4. PROGRAMMTABELLE Programme Art der Beladung / Max. Beladung / Pflegesymbol Katoen (Koch-/Buntwäsche) Extra Droog Trockengrad: Extra Trocken. / 8 kg / (Extra Trocken) Sterkdroog Trockengrad: Starktrocken. / 8 kg / (Starktrocken) Kastdroog Trockengrad: Schranktrocken. / 8 kg / (Schranktrocken) Strijkdroog (Bü- Trockengrad: Bügeltrocken.
 • Page 52: Optionen

  52 www.electrolux.com 5. OPTIONEN kann die Wäsche aus dem Gerät entnom- 5.1 Tijd (Zeit) men werden. Diese Option kann ausschließlich für das Programm Tijd (Zeitgesteuertes Trocknen) 5.3 Zoemer (Summer) verwendet werden. Sie können eine belie- bige Programmdauer von mindestens 10 Wenn die Funktion „Summer“...
 • Page 53: Einstellungen

  DEUTSCH Programme Tijd (Zeitgesteuertes ● ● ● Trocknen) ● Opfrissen (Auffrischen) Wol Opfrissen (Wolle ● auffrischen) ● ● Fijne was (Feinwäsche) ● ● Dekbed (Daunen) Strijkvrij (Leichtbü- ● ● geln) 1) Sie können zusammen mit dem Programm eine oder mehrere Optionen einstellen. Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten der Optionen das zugehörige Touchpad.
 • Page 54: Täglicher Gebrauch

  54 www.electrolux.com folgenden Anzeigen im Display auf- 3. Berühren Sie das Touchpad „(E)“ wie- leuchtet: derholt, bis die richtige Leitfähigkeits- stufe im Display aufleuchtet. • (gering, < 300 μS/cm) 4. Halten Sie die Touchpads „(A)“ und • (mittel, 300-600 μS/cm) „(B)“...
 • Page 55: Tipps Und Hinweise

  DEUTSCH Knitterschutzphase möglichst vollständig Am Ende eines Programms muss durchzuführen. der Filter stets gereinigt und der Am Ende der Knitterschutzphase passiert Wasserbehälter geleert werden. Folgendes: • Die Anzeige „ 7.5 Standby-Automatik “ leuchtet, blinkt jedoch nicht. Um den Energieverbrauch zu senken, •...
 • Page 56: Reinigung Und Pflege

  56 www.electrolux.com 9. REINIGUNG UND PFLEGE 9.1 Reinigen des Filters 9.2 Leeren des Wasserbehälters...
 • Page 57 DEUTSCH Das Wasser aus dem Wasserbe- 9.3 Reinigen des hälter kann als destilliertes Wasser Wärmetauschers (z. B. zum Dampfbügeln) verwen- det werden. Bevor Sie das Was- Das Reinigungsintervall für die Fil- ser weiterverwenden, sollten Sie ter hängt vom Wäschetyp und von das Kondensat filtern, um der Wäschemenge ab.
 • Page 58: Fehlersuche

  58 www.electrolux.com 1) Entfernen Sie, je nach Bedarf, alle 6 Monate die Flusen aus dem Wärmetauscherfach. Hierfür können Sie einen Staubsauger benutzen. Neutralreiniger. Benutzen Sie keine 9.4 Reinigen der Trommel Scheuermittel, scheuernde Reinigungs- Reinigen Sie die Trommel mit einem schwämmchen oder Lösungsmittel.
 • Page 59 DEUTSCH Problem Mögliche Abhilfe Vergewissern Sie sich, dass im Siche- rungskasten keine Sicherung ausgelöst hat. Das Programm startet nicht. Berühren Sie „ Start/Pauze (Start/Pause) “. Vergewissern Sie sich, dass die Tür ge- schlossen ist. Die Gerätetür schließt nicht. Vergewissern Sie sich, dass der Filter ord- nungsgemäß...
 • Page 60: Technische Daten

  60 www.electrolux.com 11. TECHNISCHE DATEN Abmessungen (mm) Breite / Höhe / Tiefe 600 / 850 – 865 / 600 Max. Tiefe 1090 mm (bei geöffneter Gerätetür) Max. Breite 950 mm (bei geöffneter Gerätetür) Elektrischer Anschluss Spannung 230 V Frequenz 50 Hz...
 • Page 61 DEUTSCH dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
 • Page 62 62 www.electrolux.com...
 • Page 63 DEUTSCH...
 • Page 64 www.electrolux.com/shop...