Download Print this page

Electrolux EDP2074PEW User Manual page 18

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
18
www.electrolux.com
Type gebruik
Toegestane omgevingstemperatuur
Het beschermdeksel biedt bescherming
tegen vaste stoffen en vochtigheid, be-
halve op plaatsen waar de laagspanning-
sapparatuur geen bescherming tegen
vocht biedt
1) Overeenkomstig EN 61121. 7 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoen-
programma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi.
Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (RE-
GELGEVING (EU) nr. 392/2012).
13.1 Verbruiksgegevens
Programma
Kastdroog
Strijkdroog
Kastdroog
14. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Centrifugeren op / restvocht
1400 tpm / 50%
1000 tpm / 60%
1400 tpm / 50%
1000 tpm / 60%
Synthetic (Synthetica) 3 kg
1200 tpm / 40%
800 tpm / 50%
niet weg met het huishoudelijk
Huishoudelijk
+ 5°C tot + 35°C
IPX4
Cotton (Katoen) 7 kg
Energie-
Droogtijd
verbruik
109 min.
3,76 kWh
124 min.
4,29 kWh
88 min.
3,03 kWh
100 min.
3,45 kWh
43 min.
1,26 kWh
49 min.
1,43 kWh

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EDP2074PEW

This manual is also suitable for:

Edh3786gde