Honeywell HW223E Operating Instructions Manual page 10

Radiant panel heater
Hide thumbs

Advertisement

MAGAR
FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Mielőtt a készüléket használná, olvassa
el figyelmesen a teljes útmutatót. Őrizze meg
ezt az útmutatót későbbi utánanézés céljából.
Ezen útmutatót elérheti honlapunkon is: ehhez
látogasson el a www.hot-europe.com oldalra.
• Ezt a készüléket a jelen felhasználói útmutató
utasításainak megfelelően kell használni.
• E készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek
vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességű, továbbá tapasztalattal
és ismeretekkel nem rendelkező személyek
abban az esetben használhatják, ha ezt
felügyelet mellett teszik, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó
útmutatást kaptak, és megértették
az ebből eredő veszélyeket. A gyermekek
nem játszhatnak e készülékkel.
• Djeca mlađa od 3 godine ne smiju se
približavati uređaju osim ako nisu pod
neprestanim nadzorom Djeca u dobi od 3 do
8 godina uređaj smiju uključiti/isključiti samo
ako je postavljen i instaliran u uobičajenom
položaju za rad i ako su pod nadzorom ili su
dobili upute o sigurnom načinu upotrebe
uređaja i ako razumiju povezane opasnosti.
Djeca u dobi od 3 do 8 godina ne smiju
ukopčavati, podešavati i čistiti uređaj ili
obavljati korisničko održavanje.
• OPREZ – određeni dijelovi mogu se jako
zagrijati i izazvati opekotine. Osobita
pozornost mora se posvetiti na mjestima gdje
se nalaze djeca i osjetljive osobe.
• Uređaj nikada ne postavljajte točno ispod
utičnice.
• Ovaj grijač ne upotrebljavajte u neposrednom
okruženju kade, tuša ili bazena.
NE FEDJE LE VIGYÁZAT: A túlmelegedés
elkerülése érdekében ne fedje le a fűtőtestet
semmivel, ahogy a szimbólum is jelzi. Ennek
megszegése túlmelegedéshez, tűzesethez
vagy áramütéshez vezethet. Bizonyosodjon
meg arról, hogy a levegőszívó és -kifújó
nyílások nincsenek elzárva.
• A készülék csupán beltéri használatra
16
alkalmas, kültéri vagy kereskedelmi
használatra nem.
• Ne használja olyan helyeken a készüléket,
ahol gyúlékony gázok vagy vegyszerek
(oldószer, lakk, ragasztó stb.) vannak jelen
– néhány belső alkatrész felforrósodhat, és
szikrát kelthet.
• Tartsa a gyúlékony anyagokat legalább
100 cm távolságra a fűtőkészüléktől! Az égési
sérülések megelőzése érdekében ne érjen
csupasz bőrrel a forró felületekhez!
• Amennyiben a tápkábel sérült, azt a
kockázatok elkerülése érdekében a gyártónak,
a szervizképviseletének vagy egy megfelelő
képesítésekkel rendelkező személynek kell
kicserélnie.
• Sohase érjen nedves kézzel a készülékhez!
• Ellenőrizze, hogy nem zárja-e el valami a
szellőzőnyílásokat. Ha ilyen elzáródást talál,
kapcsolja ki a készüléket a vezérlőpanelen
található főkapcsolóval. Várjon legalább 10
percet, majd kapcsolja ki a készüléket, és
kövesse a felhasználói útmutatóban található
utasításokat.
RÉSZEGYSÉGEK
(Lásd: 2. oldal)
1.
Beszívórács
2.
Kifúvórács
3.
Teljesítmény tekerőgomb
4.
Termosztát tekerőgomb
5.
Fogantyúk
6.
Lábak
7.
Lábakat rögzítő csavarok
8. Fali rögzítők
9.
Csavarok és tiplik a fali szereléshez (betonhoz)
10. Fali távtartók
11. Tápkábel
ÖSSZESZERELÉS
(Lásd: 3. oldal)
Ez a hősugárzó padlón, lábakra állítva, vagy közvetlenül falra szerelve használható.
LÁBAK FELSZERELÉSE
1. A padlón álló használathoz pattintsa a lábakat a hősugárzó alján kialakított,
megfelelő lyukakba (1. ábra). Ügyeljen a lábak „bal" és „jobb" jelzéseire.
2. Rögzítse a lábakat a hősugárzó aljára a hozzájuk tartozó csavarokkal (mellékelve)
az 1.A ábrán látható módon.
3. Helyezze a hősugárzót stabil, vízszintes, nyílt felületre, egyéb tárgyaktól legalább
90 cm távolságra. NE használja instabil felületen (pl. ágyon, vastag szőnyegen).
FALI KONZOL FELSZERELÉSE
1. A falra szerelt használathoz keressen a hősugárzó számára megfelelő pozíciót (3.
ábra: védőtávolságok).
2. Szerelje fel a falra a fali rögzítőket a hozzájuk tartozó (mellékelt) csavarokkal és
tiplikkel (betonhoz) (4. ábra).
3. Szerelje fel a fali távtartókat a hősugárzó hátuljára. Ezek megtartják a faltól mért
minimális távolságot. Rögzítse a hősugárzót a fali rögzítőkre a hátulján lévő
szerelőfuratok segítségével (2. ábra).
TÁPKÁBEL FELTEKERÉSE
(Lásd: 3. oldal)
• Ha használaton kívül fel akarja tekerni a tápkábelt a hősugárzóra, akkor szerelje fel a
hátuljára a fali távtartókat.
• Tekerje fel a tápkábelt a fali távtartókra (5. ábra).
• A hősugárzó használata előtt a tápkábelt teljesen le kell tekerni. Ha nem tekeri le
teljesen a tápkábelt, az túlmelegedést és tüzet okozhat.
ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK
(Lásd: 2. oldal)
• Fordítsa a teljesítmény tekerőgombot az óra járásával ellentétesen a (š) állásba.
• Csatlakoztassa a hősugárzó tápkábelét egy aljzatba.
• Fordítsa a teljesítmény tekerőgombot a kívánt teljesítmény állásába (6. ábra):
= Alacsony – 600 W
= Közepes – 900 W
= Magas – 1500 W
• A gyors felfűtéshez forgassa a termosztát tekerőgombot az óra járásával megegyezően
a legmagasabb hőmérséklet-beállításra.
• Ha a helyiség elérte a komfortos hőmérsékletet, fordítsa a termosztát tekerőgombot
az óra járásával ellentétesen amíg a hősugárzó kikapcsol (kattanás hallható és
a jelzőlámpa kialszik). Ezzel a beállítással a termosztát automatikusan be- (a
jelzőlámpa kigyullad) és kikapcsolja (a jelzőlámpa kialszik) a hősugárzót a kiválasztott
hőmérséklet fenntartásához.
• A hősugárzó kikapcsolásához fordítsa a teljesítmény tekerőgombot a (š) állásba és
húzza ki a hősugárzó elektromos dugaszát.
AUTOMATIKUS FAGYVÉDELMI FUNKCIÓ
A hősugárzó automatikus fagyvédelmi funkcióval rendelkezik. Csatlakoztassa
elektromos aljzathoz a hősugárzót. Fordítsa a teljesítmény tekerőgombot az aktív
beállítások valamelyikéhez ( , vagy ). Fordítsa a termosztát tekerőgombot az
óra járásával ellentétesen a legalacsonyabb beállításhoz (hópihe jelzés) ( ). Ha a
helyiség-hőmérséklet +5 °C alá csökken, a hősugárzó automatikusan bekapcsol. Mivel
a hősugárzó automatikusan kapcsol be fagyvédelmi üzemmódban, gondoskodjon róla,
hogy ne legyen letakarva és ne torlaszolja el semmi.
AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI KIOLDÓ
A hősugárzó automatikus biztonsági kioldóval van felszerelve. Ha váratlanul kikapcsol
a hősugárzó, akkor elképzelhető, hogy működésbe lépett a biztonsági kioldó. A
biztonsági kioldó működésbe lépése után a hősugárzó nem indul újra, amíg ki nem
kapcsolják és le nem hűl. Ebben az esetben fordítsa a teljesítmény tekerőgombot (š)
állásba és húzza ki a hősugárzó elektromos dugaszát. Hagyja lehűlni a hősugárzót,
majd kövesse az „Üzemeltetési utasítások" címszó alatt leírtakat.
BORULÁSKAPCSOLÓ
A hősugárzó automatikus boruláskapcsolóval van felszerelve, amely kikapcsolja, ha
véletlenül felborul.
HA NEM MŰKÖDIK A HŐSUGÁRZÓ:
• Ellenőrizzen és távolítson el minden akadályt.
• Ellenőrizze, hogy a hősugárzó álló helyzetben van-e.
• Ellenőrizze, hogy a hősugárzó csatlakoztatva van-e az aljzathoz. Ellenőrizze, hogy az
aljzat működik-e (pl. csatlakoztasson bele egy másik működő elektromos készüléket).
• Ellenőrizze, hogy a termosztát nincs-e túl alacsonyra állítva. Kapcsolja a
teljesítménykapcsolókat az aktív beállítások valamelyikébe ( , vagy ), majd
fordítsa a termosztát tekerőgombot az óra járásával megegyezően, amíg a hősugárzó
bekapcsol (a jelzőlámpa kigyullad).
• Ha a hősugárzó továbbra sem üzemel, a garancialevélben talál további utasításokat.
MAGAR
TISZTÍTÁS
Javasoljuk, hogy évente kétszer (vagy hamarabb, ha teljesítménycsökkenést tapasztal)
tisztítsa ki a készüléket porszívó segítségével.
1.
Húzza ki a készülék elektromos hálózati dugaszát.
2.
Hagyja hűlni 20 percen keresztül.
3.
Porszívó segítségével szívja ki a port és a szennyeződéseket a rácsokból.
KARBANTARTÁS
Túlmelegedés esetén a biztonsági rendszer automatikusan kikapcsolja a fűtőelemeket
és/vagy a motort (ha van). Ebben az esetben távolítsa el a kifúvórácsot eltorlaszoló
tárgyakat, és a tisztítási utasítások alapján tisztítsa ki a készüléket.
HULLADÉKKEZELÉS
A készülék megfelel az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EU EU irányelvének. Azon termékeket, amelyek
adatcímkéjén, csomagolásán vagy kézikönyvén szerepel az áthúzott kerekes
kuka szimbólum, a háztartási hulladéktól elválasztva kell az élettartamuk
végén újrahasznosítani.
Kérjük, NE dobja ki a készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A készülék helyi
forgalmazója rendelkezhet használt termékek átvételére vonatkozó politikával
cseretermék vásárlása esetére. Egyéb esetben érdeklődje meg a helyi önkormányzatnál,
hol tudja leadni a készüléket újrahasznosítási célra.
VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
A megrendelés feltétele, hogy a vásárló felelősséget vállaljon a készülék helyes
használatáért és karbantartásáért a jelen használati utasításnak megfelelően. A
vásárlónak vagy a felhasználónak magának kell eldöntenie, hogy mikor és milyen
hosszan használja a készüléket.
FIGYELMEZTETÉS: A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN TARTSA BE
A GARANCIÁLIS FELTÉTELEKBEN LEÍRT UTASÍTÁSOKAT. NE PRÓBÁLJA MEG SAJÁT
MAGA KINYITNI VAGY MEGJAVÍTANI A TERMÉKET, MERT EZZEL ÉRVÉNYTELENÍTHETI
A GARANCIÁT, VALAMINT SZEMÉLYI ÉS ANYAGI KÁROKAT OKOZHAT.
Ez a termék CE jelzéssel van ellátva, és a gyártása megfelel az elektromágneses
összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvnek, a meghatározott feszültséghatáron
belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami
jogszabályok összehangolásáról szóló 2006/95/EK irányelvnek, valamint az egyes
veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló (RoHS) 2011/65/EU irányelvnek.
A műszaki módosítások joga fenntartva
HW223E
220-240 V ~ 50 Hz
1500 W
A termék kizárólag jól szigetelt térben,
vagy szakaszos üzemben használható.
17

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell HW223E

Table of Contents