Download Table of Contents Print this page

Română - Honeywell HW223E Operating Instructions Manual

Radiant panel heater
Hide thumbs Also See for HW223E:

Advertisement

ROMÂNĂ
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE
Citiţi toate instrucţiunile disponibile înainte
de a pune aparatul în funcţiune. Păstraţi manualul
de faţă într-un loc sigur pentru uz ulterior.
Aceste instrucţiuni sunt disponibile şi pe site-ul
nostru web. Vizitaţi www.hot-europe.com.
• Aparatul trebuie utilizat conform instrucţiunilor
specificate în cadrul acestui manual.
• Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta
de minim 8 ani şi de persoane cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, dacă au
fost supravegheate sau instruite cu privire la
utilizarea într-o manieră sigură a aparatului
şi dacă înţeleg pericolele asociate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi copiii sub 3 ani în apropierea
aparatului fără supraveghere permanentă
Copiii între 3 şi 8 ani au voie să pornească/
oprească aparatul numai dacă a fost amplasat
sau instalat în poziţia normală de funcţionare
şi dacă aceştia sunt supravegheaţi sau au
primit instrucţiuni privind utilizarea în
siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele
asociate. Nu lăsaţi copiii între 3 şi 8 ani să
conecteze, să regleze şi să cureţe aparatul sau
să efectueze întreţinerea acestuia.
• ATENŢIE – Unele piese ale acestui produs
se pot înfierbânta, provocând arsuri. Se va
acorda o atenţie deosebită prezenţei copiilor
şi persoanelor vulnerabile.
• Nu aşezaţi niciodată aparatul imediat sub
priza de alimentare.
• Nu folosiţi aeroterma în imediata apropiere a
unei săli de baie, cabine de duş sau piscine.
NU ACOPERIŢI AVERTISMENT: Pentru a
evita supraîncălzirea, nu acoperiți aeroterma,
conform simbolului amplasat pe aparat.
Acest lucru ar putea provoca supraîncălzirea
aparatului, apariția de incendii sau şocuri
electrice. Asigurați-vă că orificiile de aerisire şi
ventilare nu sunt obstrucționate în niciun fel.
• Aparatul este destinat numai uzului în interior
şi nu trebuie folosit în exterior sau în scopuri
comerciale.
26
• Nu folosiţi aparatul în prezenţa gazelor sau a
materialelor inflamabile, cum ar fi solvenţii,
vopselele, substanţele adezive, etc. Anumite
componente interne ar putea produce scântei
în urma încălzirii.
• Păstrați materialele inflamabile la o distanță
minimă de 100 cm de aerotermă. Pentru a
preveni arsurile, evitați contactul direct al
pielii cu suprafețele fierbinți.
• În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit de
producător, agentul său de service sau alte
persoane calificate în acest sens, în vederea
evitării oricărui pericol potenţial.
• Nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile ude.
• Verificaţi obstrucţiile potenţiale. Dacă aţi
identificat un obiect obstructiv, scoateţi
aparatul din funcţiune folosind atât butonul
de pe panoul de comandă. Lăsaţi aparatul
să se răcească complet, apoi îndepărtaţi
obstrucţia. Aşteptaţi aproximativ 10 minute,
apoi puneţi aparatul în funcţiune şi urmaţi
instrucţiunile de utilizare.
COMPONENTE
(Vezi pagina 2)
1.
Grilă de intrare a aerului
2.
Grilă de ieşire a aerului
3.
Buton de reglare a intensităţii
4.
Buton de termostat
5.
Mânere
6.
Picioare
7.
Şuruburi de fixare a picioarelor
8. Cleme pentru montare pe perete
9.
Şuruburi pentru montare pe perete şi dibluri (pentru beton)
10. Distanţiere de perete
11. Cablu de alimentare
ASAMBLARE
(Vezi pagina 3)
Această aerotermă poate fi amplasată pe podea ataşând picioarele sau direct pe perete.
INSTALARE PE PICIOARE
1. Pentru utilizare pe podea, ataşaţi picioarele la partea inferioară introducând
picioarele în găurile adecvate (fig. 1). Respectaţi poziţiile „left" (stâng) şi „right"
(drept) pentru picioare.
2. Aşa cum este prezentat în fig. 1A, vă rugăm să fixaţi picioarele în partea de jos a
aerotermei utilizând şuruburile de fixare a picioarelor furnizate în ambalaj.
3. Amplasaţi aeroterma pe o suprafaţă rigidă, plană, deschisă, la o distanţă de
cel puţin 90 cm de orice alt obiect. NU utilizaţi pe suprafeţe instabile, cum ar fi
saltelele sau mochetele groase.
MONTARE PE PERETE
1. Pentru montarea pe perete, găsiţi o poziţie pentru aerotermă asigurând spaţiile
libere adecvate (fig. 3).
2. Prindeţi în perete clemele pentru montare pe perete utilizând şuruburile pentru
montare pe perete şi diblurile (pentru beton) furnizate (fig. 4).
3. Fixaţi distanţierele de perete pe spatele aerotermei pentru a păstra distanţa
minimă de perete. Aşezaţi aeroterma pe clemele de montare, utilizând găurile de
montare de pe spatele aerotermei (fig. 2).
ÎNFĂŞURAREA CABLULUI DE ALIMENTARE
(Vezi pagina 3)
• Dacă doriţi să înfăşuraţi cablul de alimentare pe aerotermă atunci când nu o utilizaţi,
montaţi distanţierele de perete în partea din spate a aerotermei.
• Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul distanţierelor de perete (fig. 5).
• Atunci când doriţi să utilizaţi aeroterma, trebuie să desfăşuraţi complet cablul de
alimentare. Un cablu de alimentare care nu este desfăşurat complet poate duce la
supraîncălzire şi poate provoca un incendiu.
INSTRUCŢIUNI DE OPERARE
(Vezi pagina 2)
• Rotiţi butonul de reglare a intensităţii în sensul opus direcţiei acelor de ceas în poziţia (š).
• Conectaţi cablul de alimentare al aerotermei la o priză.
• Rotiţi butonul de reglare a intensităţii la reglarea dorită a intensităţii (fig. 6):
= Mic – 600W
= Mediu – 900W
= Mare – 1500W
• Rotiţi butonul de termostat în sensul acelor de ceas la cea mai ridicată temperatură
pentru o încălzire rapidă.
• Atunci când temperatura din cameră este cea dorită, rotiţi butonul de termostat
în sensul opus direcţiei acelor de ceas până când aeroterma se opreşte (se aude un
clic şi lumina pilot se stinge). La această reglare, termostatul va porni (lumina pilot
se aprinde) şi opri (lumina pilot se stinge) automat aeroterma pentru a menţine
temperatura dorită.
• Pentru a opri aeroterma, rotiţi butonul de reglare a intensităţii în poziţia (š) şi
decuplaţi aeroterma.
FUNCŢIE AUTOMATĂ ANTI-ÎNGHEŢ
Aeroterma este prevăzută cu o funcţie automată anti-îngheţ. Cuplaţi aeroterma. Rotiţi
butonul de reglare a intensităţii la oricare din opţiunile active ( , sau ). Rotiţi butonul
de termostat în sensul opus direcţiei acelor de ceas la cea mai joasă reglare, indicată de
pictograma fulg de zăpadă ( ). Imediat ce temperatura din cameră ajunge sub + 5° C,
aeroterma va porni automat. Asiguraţi-vă că aeroterma nu este acoperită sau blocată de
niciun obiect atunci când porneşte automat în modul anti-îngheţ.
DECUPLARE AUTOMATĂ DE SIGURANŢĂ
Aeroterma este prevăzută cu o funcţie automată de decuplare. Dacă aeroterma se
opreşte brusc, este posibil să fi intrat în modul de decuplare de siguranţă. Atunci
când aeroterma intră în modul de decuplare de siguranţă, aceasta nu va reporni până
când nu va fi oprită şi nu se va răci. În acest caz, trebuie să rotiţi butonul de reglare
a intensităţii în poziţia (š) şi să decuplaţi aeroterma. Permiteţi aerotermei să se
răcească, apoi urmaţi „Instrucţiunile de operare".
ÎNTRERUPĂTOR DE SIGURANŢĂ LA RĂSTURNARE
Aeroterma este prevăzută cu un întrerupător automat de siguranţă la răsturnare care va
opri aeroterma dacă este răsturnată accidental.
DACĂ AEROTERMA NU FUNCŢIONEAZĂ
• Verificaţi dacă există obstacole şi îndepărtaţi-le.
• Verificaţi dacă aeroterma este în poziţie dreaptă.
• Verificaţi dacă aeroterma este cuplată. De asemenea, verificaţi dacă priza de curent
funcţionează (de ex, cuplaţi la aceasta un alt aparat electric care funcţionează).
• Asiguraţi-vă că termostatul nu este reglat la intensitate prea mică. Cu butonul de
reglare a intensităţii în dreptul uneia din opţiunile active ( , sau ) rotiţi butonul de
termostat în sensul acelor de ceas până când aeroterma porneşte din nou (lumina pilot
se aprinde).
• Dacă aeroterma tot nu funcţionează, consultaţi documentul de garanţie pentru mai
multe instrucţiuni.
ROMÂNĂ
CURĂŢARE
Vă recomandăm să curăţaţi aparatul de două ori pe an (sau când constataţi că nu
funcţionează adecvat), utilizând un aspirator.
1.
Decuplaţi aparatul.
2.
Aşteptaţi 20 de minute să se răcească.
3.
Utilizaţi un aspirator pentru a înlătura praful şi murdăria de pe ambele grile.
ÎNTREŢINERE
În caz de supraîncălzire, sistemul de siguranţă va opri automat elementele de încălzire
şi/sau motorul, dacă există. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să eliminaţi orice
obstacole din grila de ieşire a aerului şi să curăţaţi aparatul, aşa cum este indicat în
instrucţiunile de curăţare.
ELIMINARE LA DEŞEURI
Acest aparat este conform cu reglementarea UE 2012/19/UE privind reciclarea la
sfârşitul ciclului de viaţă al aparatelor. Produsele care prezintă simbolul unei
lăzi de gunoi cu roţi barată cu două linii încrucişate pe etichetă, cutie sau
instrucţiuni, trebuie reciclate separat de deşeurile menajere la sfârşitul ciclului
de viaţă.
Vă rugăm NU eliminaţi aparatul în mod normal, precum deşeurile menajere.
Comerciantul local al aparatului dumneavoastră poate avea un program de „restituire"
atunci când doriţi să cumpăraţi un produs înlocuitor, ca alternativă luaţi legătura cu
autoritatea guvernamentală locală pentru sprijin şi sfaturi privind locul în care puteţi
duce aparatul pentru reciclat.
CONDIŢIE DE ACHIZIŢIONARE
Drept condiţie de achiziţionare, cumpărătorul îşi asumă responsabilitatea de a utiliza
şi întreţine corect acest produs Kaz, în conformitate cu aceste instrucţiuni de utilizare.
Cumpărătorul sau utilizatorul trebuie să decidă când şi pentru cât timp utilizează acest
produs Kaz.
ATENŢIE: ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME CU ACEST PRODUS KAZ, VĂ RUGĂM
SĂ URMAŢI INSTRUCŢIUNILE PREVĂZUTE ÎN CONDIŢIILE DE GARANŢIE. NU
ÎNCERCAŢI SĂ DESCHIDEŢI SAU SĂ REPARAŢI PERSONAL PRODUSUL KAZ, DEOARECE
ACEST LUCRU POATE DUCE LA REZILIEREA GARANŢIEI ŞI POATE PROVOCA DAUNE
PERSOANELOR ŞI PROPRIETĂŢILOR.
Acest produs poartă marcajul CE şi este fabricat în conformitate cu Directiva 2004/108/CE
privind compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2006/95/CE privind joasa tensiune
şi Directiva 2011/65/UE RoHS.
Modificări tehnice rezervate
HW223E
220-240V ~ 50Hz
1500W
Acest produs este adecvat numai
pentru spaţii bine izolate sau utilizare
ocazională.
27

Hide quick links:

Advertisement

loading

Table of Contents