Download  Print this page

NEC multisync FE770 User Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

– ci¹g dalszy
Regulacja geometrii
Menu regulacji geometrii
Regulacja geo
Poduszka/beczka (Sides In/Out):
pionowych
Trapez (Sides Align):
Obrót (raster rotation):
Narzêdzia 1
Redukcja efektu mory (Moire Canceller):
Narzêdzia 2
Menu na ekranie je
(Center), w górnym lewym rogu (Top left), w
górnym prawym rogu (Top right), w dolnym lewym rogu (Bottom left) lub w
prawym dolnym rogu (Bottom right).
28
Równoczesna regulacja krzywizn obu
Zablokowanie menu OSM (OSM Lock Out): Ta funkcja ca
Ustawienia fabryczne (Factory Preset):
RESET.
Informacje
Tryb pracy (Display Mode):
Informacje na temat monitora (Monitor Info):
nitora
UWAGA:
Widok gniazda od strony wtyczki:
MultiSync FE770/FE771SB (N1702)
jest zgodny z
:
– EN 60950
:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024
i oznaczony
NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation
686-1, NISHIOI OI-MACHI
ASHIGARAKAMI-GUN
KANAGAWA 258-8533, JAPAN

Advertisement

loading

  Also See for NEC multisync FE770

  Related Manuals for NEC multisync FE770

This manual is also suitable for:

Multisync fe771sb