Download  Print this page

NEC MultiSync FE791SB Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

MultiSync FE791
/FE991
SB
SB
Kullanýcý Kýlavuzu

Advertisement

loading

  Related Manuals for NEC MultiSync FE791SB

  Summary of Contents for NEC MultiSync FE791SB

 • Page 1 MultiSync FE791 /FE991 Kullanýcý Kýlavuzu...
 • Page 2 Üreticinin Bildirimi Product NERGY 2 Kullanýcý Kýlavuzu...
 • Page 3 DÝKKAT UYARI Kanada Ýletiþim Departmaný Uyumluluk Bildirimi FCC Bilgisi MultiSync FE791 / FE991...
 • Page 4 Ýçindekiler Monitörü taþýmak veya bir yere göndermek için orjinal kutusunu ve ambalaj malzemesini saklamayý unutmayýn. 4 Kullanýcý Kýlavuzu...
 • Page 5 Hýzlý Baþlama (Þekil A. 1) (Þekil B.1) (Þekil B.1) (Þekil C.1) (Þekil D.1) MultiSync FE791 / FE991...
 • Page 6 Hizli Baslama – devam 6 Kullanýcý Kýlavuzu...
 • Page 7 Kontroller Ana Menü Alt Menü EXIT (ÇIKIÞ) CONTROL (KONTROL) CONTROL -/+ (KONTROL) SELECT/SBMODE (SEÇ SBMODE) RESET (SIFIRLA ) RESET Super Bright Mode OFF (Süper Parlak Mod KAPALI): Super Bright Mode-1 ON (Süper Parlak Mod-1 AÇIK): Super Bright Mode-2 ON (Süper Parlak Mod-2 AÇIK): Parlaklýk/Kontrast Kontrolleri Brightness (Parlaklýk): Contrast (Kontrast):...
 • Page 8 Kontroller – devam Color Control System (Renk Kontrol Sistemi) Red, Green, Blue (Kýrmýzý, Yeþil, Mavi): sRGB Modu: Color Temperature Adjustment (Renk Isýsý Ayarý): Geometri Kontrolleri Geometri Kontrolleri Menüsü Geometry (Geometri) Sides In/Out (Kenarlar Ýç/Dýþ) (pincushion): Sides Left/Right (Kenarlar Sol/Sað) (pincushion dengesi): Sides Tilt (Kenarlar Eðim) (paralelkenar): Sides Align (Kenarlar Hizalama) (trapezoidal): Rotate (Döndür) (tram dönüþü):...
 • Page 9 Kontroller – devam Araçlar 2 Language (Dil): OSM Position (OSM Konumu): OSM Turn Off (OSM Kapatma): OSM Lock Out (OSM Kilitleme): IPM System Off Mode (IPM Sistem Kapalý Modu): EdgeLock Control (Uç Kilit Kontrolü): Kestirme Tuþ: Factory Preset (Fabrika Ayarlarý): RESET (SIFIRLA) Bilgi...
 • Page 10 Tavsiye Edilen Kullaným Güvenlik Uyarýlarý ve Bakým Monitörünüzü Temizleme UYARI: UYARI 10 Kullanýcý Kýlavuzu...
 • Page 11 Tavsiye Edilen Kullanim – devam Ergonomi MultiSync FE791 / FE991...
 • Page 12 Özellikler Monitör Özellikleri MultiSync FE791 Notlar Monitör 12 Kullanýcý Kýlavuzu...
 • Page 13 Özellikler – devam Monitör Özellikleri MultiSync FE991 Notlar Monitör MultiSync FE791 / FE991...
 • Page 14 Özellikler SuperBright Diamondtron CRT: SuperBright Mod (Süper Parlak Mod): Super Bright Mode OFF (Süper Parlak Mod KAPALI): Super Bright Mode-1 ON (Süper Parlak Mod-1 AÇIK): Super Bright Mode-2 ON (Süper Parlak Mod-2 AÇIK): OptiClear Ekran Yüzeyi: Çift Dinamik Iþýn Odaklama: Color Control Szstem wýth sRGB (sRGB Renk Kontrol Sistemi): On Screen Manager (OSM) Kontrolleri: ErgoDesign Özellikleri:...
 • Page 15: Sorun Giderme

  Sorun Giderme Görüntü Yok Görüntü kayýyor veya dengesiz Monitördeki LED yanmýyor (yeþil, turuncu renk görülmüyor) Görüntü flu veya renkler lekeli Görüntü kayýyor veya görüntüde dalgalanma var Ekrandaki görüntünün uçlarý kare deðil Görüntü ortalanmamýþ, çok küçük yada çok büyük Ekranda ince çizgiler beliriyor Siyah dikey çizgiler ekranda görülebilir MultiSync FE791 / FE991...
 • Page 16 TCO’99 MultiSync FE791 / FE991 Neden çevresel etiketli bilgisayarlarýmýz var? Etiket neleri içermektedir? Çevresel Gereksinimler Alev geciktiriciler 16 Kullanýcý Kýlavuzu...
 • Page 17 TCO’99 – devam Kurþun** Kadmiyum** Cýva** CFCs MultiSync FE791 / FE991...

This manual is also suitable for:

Multisync fe991sb