Download  Print this page

Snel Aan De Slag - NEC multisync FE770 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

WAARSCHUWING
STEL DEZE MONITOR NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM ZO DE KANS OP
BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN. GEBRUIK DE
GEPOLARISEERDE PLUG VAN DEZE EENHEID NIET MET EEN VERLENGSNOER
OF CONTACTDOOS DAARVAN OF ANDERE STOPCONTACTEN TENZIJ U DE
POLEN VOLLEDIG IN HET CONTACTPUNT KUNT PLAATSEN.
OPEN DE BEHUIZING NIET. DEZE BEVAT ONDERDELEN DIE ONDER HOGE
SPANNING STAAN. ONDERHOUD MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR
BEVOEGDE EN HIERVOOR OPGELEIDE ONDERHOUDSTECHNICI.
Inhoud
Sales Office List
Signaalkabel
Gebruikershandleiding

Snel aan de slag

Power Outlet
Power
Cord
Illustratie A
Illustratie B
Besturingselementen
De besturingsknoppen van de OSM (On-Screen Manager)
bevinden zich vooraan op de monitor en hebben de volgende
functies:
Hoofdmenu
EXIT
Hiermee verlaat u het
OSM-menu.
KNOP
Hiermee verplaatst u de
Y
markeringsbalk naar
/
links of naar rechts om
een van de submenu's te
selecteren.
KNOP
Hieraan is geen functie
–/+
toegewezen.
SELECT
Hiermee activeert u het
(FE770)
SELECT/
submenu.
SBMODE
(FE771SB)
RESET
Hiermee zet u voor alle
besturingselementen in
het geselecteerde menu
de fabrieksinstellingen
terug.
OPMERKING: wanneer u in het hoofdmenu of een submenu op de knop
RESET drukt, verschijnt op het scherm een waar-
schuwingsvenster waarin u de reset-actie alsnog kunt
annuleren.
OPMERKING: in SB MODE (SuperBright-modus, alleen bij FE771SB), zijn
ON (aan) en OFF (uit) functioneel wanneer de OSM niet
wordt weergegeven.
24
Voedingskabel
Cd-rom
15-pin mini D-SUB
Aan/uit-knop
Submenu
Hiermee schakelt u over
naar het hoofdmenu met
OSM-besturingselementen.
Hiermee verplaatst u de
markeringsbalk naar links
of naar rechts om een van
de opties in het menu te
selecteren.
Hiermee verplaatst u de
markeringsbalk in de
overeenkomstige richting
(– of +) om de instelling te
verhogen of te verlagen.
Hieraan is geen functie
toegewezen.
Hiermee zet u voor de
geselecteerde optie de
fabrieksinstelling terug.
LET OP KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN • NIET OPENEN
LET OP! VERWIJDER DE BEHUIZING NIET (NOCH DE ACHTERZIJDE) OM DE KANS
OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN. BEVAT GEEN INTERNE
ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN VERVANGEN OF
ONDERHOUDEN. ONDERHOUD MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR
BEVOEGDE EN HIERVOOR OPGELEIDE ONDERHOUDSTECHNICI.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker dat de monitor een niet-geïsoleerde
voltagebron bevat die sterk genoeg is om elektrische schokken te veroorzaken.
Het is bijgevolg gevaarlijk de onderdelen in deze monitor aan te raken.
Dit symbool wijst de gebruiker op belangrijke informatie over de werking en het
onderhoud van deze eenheid. Lees deze informatie altijd zorgvuldig om eventuele
problemen te vermijden.
De doos* van de MultiSync FE-monitor bevat de volgende
voorwerpen:
• MultiSync FE-monitor met draai-/kantelvoetstuk
• Voedingskabel
• Signaalkabel
• Gebruikershandleiding
• Cd-rom (met de volledige gebruikershandleiding in PDF-
indeling)
* Bewaar de originele doos en het verpakkingsmateriaal zodat u
de monitor later probleemloos kunt vervoeren of verzenden.
Volg de onderstaande instructies om de MultiSync
FE-monitor op uw computersysteem aan te sluiten:
1. Zet uw computer en de MultiSync FE-monitor uit (en trek de
stekker uit het stopcontact).
2. Installeer indien nodig de videokaart. Raadpleeg de handleiding
bij de videokaart voor meer informatie.
3. Voor pc: sluit de 15-pins mini D-SUB-connector van de
signaalkabel aan op de connector van de videokaart in uw
systeem (illustratie A). Draai alle schroeven vast.
4. Sluit het uiteinde van de voedingskabel aan op de MultiSync-
monitor en steek de stekker van de voedingskabel in het
stopcontact (illustratie A).
5. Zet de monitor (zie illustratie B) en de computer aan.
6. De installatie is nu voltooid.
OPMERKING: voor meer informatie kunt u de volledige
gebruikershandleiding op cd-rom raadplegen.
Helderheid/contrast
Brightness (Helderheid): hiermee stelt u de algemene helderheid
van het beeld en de achtergrond op het scherm in.
Contrast: hiermee stelt u de helderheid van het beeld ten opzichte
van de achtergrond in.
Degauss (Demagnetiseren): met deze optie kunt u de opbouw
van zwevende magnetische velden voorkomen. Magnetische
velden kunnen een invloed uitoefenen op de correcte
scanprocessen van de elektronenstralen en zo afwijkingen
veroorzaken in de zuiverheid van de schermkleuren, beeldscherpte
en -convergentie. Als deze functie is ingeschakeld, is het mogelijk
dat het beeld op uw scherm even trilt op het ogenblik dat het scherm
wordt gedemagnetiseerd.
Let op! Na het gebruik van de Degauss-functie moet u
minstens 20 minuten wachten alvorens opnieuw te
demagnetiseren.
Grootte en positie
Left/Right (Links/rechts): hiermee verplaatst u het beeld op het
scherm horizontaal (naar links of naar rechts).
Down/Up (Omlaag/omhoog): hiermee verplaatst u het beeld op
het scherm verticaal (omhoog of omlaag).
Narrow/Wide (Smal/breed): hiermee vergroot of verkleint u de
breedte van het beeld (horizontaal).
Short/Tall (Kort/lang): hiermee vergroot of verkleint u de hoogte
van het beeld (verticaal).
LET OP

Advertisement

loading

  Also See for NEC multisync FE770

  Related Manuals for NEC multisync FE770

This manual is also suitable for:

Multisync fe771sb