Download  Print this page

Advertisement

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1
Χαλαρώστε
2
Σφίγχτε
3
Κρατήστε
4
Φτερωτ παξιµάδι
5
Ροδέλα ελατήριο
6
Επίπεδη ροδέλα (µικρή)
7
Βάση
8
Επίπεδη ροδέλα (µεγάλη)
9
Μπουλ νι
10 Πέλµα ξακριστή
11 Ροδίτσα ρύθµισης
12 Κλίµακα
13 Προεξοχή αιχµής
14 Μοχλ ς
15 ∆ιαβάθµιση
16 Φτερωτ µπουλ νι
17 Μέγεθος λοξ τµησης
18 Μοχλ ς διακ πτης
19 Αντικείµενο εργασίας
20 ∆ιεύθυνση τροφοδοσίας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο
Ικαν τητα υποδοχής................................................................................ 6 χιλ ή 1/4"
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (min
Ολικ µήκος.............................................................................................. 308 χιλ
Καθαρ βάρος .......................................................................................... 1,3 Χγρ
• Λ γω του συνεχιζ µενου προγράµµατος έρευνας και
ανάπτυξης, οι παρούσες προδιαγραφές υπ κεινται
σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
• Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να
διαφέρουν απ χώρα σε χώρα.
Προοριζ µενη χρήση
Το µηχάνηµα προορίζεται για ισ πεδa τελειώµατα
και διαµορφώσεις κατατοµών σε ξύλο, πλαστικ και
παρ µοια υλικά.
Ρευµατοδ τηση
Το µηχάνηµα πρέπει να συνδέεται µ νο σε παροχή
ρεύµατος της ίδιας τάσης µε αυτή που αναφέρεται
στην
πινακίδα
κατασκευαστού
λειτουργήσει µ νο µε εναλλασσ µενο µονοφασικ
ρεύµα. Τα µηχανήµατα αυτά έχουν διπλή µ νωση
σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρ τυπα και κατά
συνέπεια, µπορούν να συνδεθούν σε ακροδέκτες
χωρίς σύρµα γείωσης.
Υποδείξεις ασφάλειας
Για την προσωπική σας ασφάλεια, ανατρέξετε στις
εσώκλειστες οδηγίες ασφάλειας.
46
Περιγραφή γενικής άποψης
21 ∆ιεύθυνση περιστροφής
αιχµής
22 (Θέα απ τη κορυφή του
ηχανήµατος)
23 Σωστή διεύθυνση
τροφοδοσίας αιχµής
24 Πέλµα ξακριστή, ίσιος
οδηγ ς ή οδηγ ς ξακριστή
25 Μπουλ νι
26 Πλάκα οδηγ ς
27 Ισιος οδηγ ς
28 Επίπεδη ροδέλα
29 Κυµατοειδής ροδέλα
30 Φτερωτ παξιµάδι
31 Βίδα σύσφιξης (A)
32 Τρύπα κέντρου
33 Καρφί
34 Βίδα ρύθµισης
35 Βίδα σύσφιξης (B)
36 Οδηγ ς ξακριστή
-1
)............................................................... 35.000
και
µπορεί
να
37 Αιχµή
38 Κύλινδρος οδηγού
39 Βίδες
40 Κατσαβίδι
41 Οδηγ ς ιχναρίου
42 Κυρτά τµήµατα
43 Ισια αιχµή
44 Ιχνάριο
45 Απ σταση (X)
46 Μη διαθέσιµο
47 Μη διαθέσιµο
48 Μη διαθέσιµο
49 Μη διαθέσιµο
50 Μη διαθέσιµο
51 Μη διαθέσιµο
52 Μη διαθέσιµο
53 Μη διαθέσιµο
54 Μη διαθέσιµο
55 Σηµάδι ορίου
56 Καπάκι θήκης καρβουνάκι
3708/3708F
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΗΝ επιτρέπετε στη βολικ τητα ή εξοικείωση µε το
προϊ ν (που αποκτήθηκε µε επανειληµµένη χρήση)
να αντικαταστήσει την αυστηρή προσήλωση στους
καν νες
ασφάλειας
χρησιµοποιείτε το ηλεκτρικ
ασφάλεια
ή
µε
πληµµελή
υποστείτε σοβαρ προσωπικ τραυµατισµ .
1.
Κρατάτε
τα
ηλεκτρικά
µονωµένες
επιφάνειες
εκτελείτε µιά εργασία που το κοπτικ εργαλείο
µπορεί να κάνει επαφή µε κρυµµένα σύρµατα ή
και µε το δικ
"ηλεκτροφ ρο"
εκτεθειµένα µεταλλικά µέρη του εργαλείου
"ηλεκτροφ ρα"
ηλεκτροπληξία στον χειριστή.
2.
Χρησιµοποιείτε σφιγκτήρες ή κάποιο άλλο
πρακτικ
µέσο
υποστηρίζετε το τεµάχιο εργασίας σε µιά
σταθερή βάση. Το κράτηµα του τεµαχίου
εργασίας µε το χέρι ή µε το σώµα το αφήνει
ασταθές και µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια
ελέγχου.
3.
Να φοράτε ωτοασπίδες κατά τη διάρκεια µακρών
περι δων εργασίας.
4.
Να χειρίζεστε τις αιχµές µε µεγάλη προσοχή.
5.
Ελέγχετε το την αιχµή προσεκτικά για ρωγµές ή
βλάβη πρίν τη λειτουργία.
Αντικαταστήσετε αµέσως το την αιχµή που έχει
ρωγµή ή που έχει πάθει ζηµιά.
6.
Αποφύγετε να κ βετε καρφιά. Ελέγχετε και
βγάλετε λα τα καρφιά απ το τεµάχιο εργασίας
πριν την λειτουργία.
3708FC
6 χιλ ή 1/4"
26.000
308 χιλ
1,3 Χγρ
του
ξακριστή.
εργαλείο αυτ
τρ πο,
µπορεί
εργαλεία
απ
κρατήµατος
του κορδ νι. Επαφή µε ένα
σύρµα
θα
κάνει
και
θα
προκληθεί
για
να
ασφαλίζετε
Εάν
χωρίς
να
τις
ταν
λα
τα
και

Advertisement

   Related Manuals for Makita 3708

This manual also for:

3708f3708fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: