Download  Print this page

Advertisement

NORSK
1
Skru løs
2
Trekke til
3
Hold
4
Vingemutter
5
Fjærskive
6
Flat stoppeskive (liten)
7
Maskinfot
8
Flat stoppeskive (stor)
9
Bolt
10 Trimmersko
11 Justeringsvalse
12 Skive
13 Bits-utspring
14 Hendel
15 Gradering
16 Vingemutter
17 Fasemengde
18 Bryter
19 Arbeidsemne
TEKNISKE DATA
Modell
Fresemaskin ............................................................................................... 6 mm og 1/4"
–1
Hastighet (min
) ........................................................................................ 35 000
Total lengde ................................................................................................ 308 mm
Netto vekt ................................................................................................... 1,3 kg
• Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingspro-
grammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer
i tekniske data uten forvarsel.
• Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Bruksområde
Verktøyet er beregnet til kanttrimming og profilhøvling av
tre, plast og lignende materialer.
Strømforsyning
Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt
på typeskiltet og arbeider kun med enfas-vekselstrøm.
Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europeiske
Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten
jording.
Sikkerhetstips
For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medføl-
gende sikkerhetsreglene.
SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det
faktum at du kjenner produktet godt (etter mange
gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sik-
kerhetsreglene for bruken av trimmeren. Hvis du bru-
ker dette elektriske verktøyet på en farlig eller
ukorrekt måte, kan du få alvorlige helseskader.
1.
Hold elektroverktøy i de isolerte håndtakene når
du utfører en operasjon der skjærende verktøy
kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller
ledningen til maskinen selv. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gjøre uisolerte
deler av maskinen strømførende og gi operatø-
ren elektrisk støt.
40
Forklaring til generell oversikt
20 Materetning
21 Bitsets rotasjonsretning
22 (Sett fra maskinen overside)
23 Korrekt materetning av bitset
24 Trimmersko, rettlinjet fører
eller trimmerfører
25 Bolt
26 Glideplate
27 Rettlinjet fører
28 Flat stoppeskive
29 Bølget stoppeskive
30 Vingemutter
31 Klemskrue (A)
32 Senterhull
33 Spiker
34 Justeringsskrue
35 Klemskrue (B)
36 Trimmerfører
37 Bits
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Maskinen bør kjøres i tomgang en kort tid før
11. Vær nøye med riktig rotasjonsretning og føreret-
12. Forlat aldri maskinen i gang. Bruk aldri maski-
13. Ved arbeidsstans må maskinen alltid ha stoppet
14. Ta aldri på freseverktøyet umiddelbart etter bruk;
15. Bruk ikke løsningsmiddler som tynner, bensin
16. Vær oppmerksom på viktigheten av å benytte
38 Føringsvalse
39 Skruer
40 Skrutrekker
41 Malfører
42 Konveks del
43 Rettlinjet bits
44 Skabelon
45 Avstand (X)
46 Ikke tilgjengelig
47 Ikke tilgjengelig
48 Ikke tilgjengelig
49 Ikke tilgjengelig
50 Ikke tilgjengelig
51 Ikke tilgjengelig
52 Ikke tilgjengelig
53 Ikke tilgjengelig
54 Ikke tilgjengelig
55 Slitasjegrense
56 Børsteholderhette
3708/3708F
Fest og støtt arbeidsstykket med klemmer eller
på en annen praktisk måte, på et stabilt under-
lag. Hvis du holder arbeidsstykket med hånden
eller mot kroppen, vil det være ustabilt og du kan
komme til å miste kontrollen.
Bruk alltid hørselværn ved bruk over lengere tid.
Håndter freseverktøyet med forsiktighet.
Kontroller alltid freseverktøyet for sprekker eller
skade før bruk.
Disse må eventuellt skiftes ut.
Kontroller alltid arbeidstykket for spiker og
metallgjennstander før arbeidet begynnes.
Hold maskinen i et fast og stødig grep.
Hold alltid hendene borte fra de roterende deler.
Sørg alltid for at maskinen er i arbeidshastighet
før maskinen settes mot arbeidstykket.
arbeidet tar til.
Kontroller for unormal vibrasjon som kan indi-
kere ubalanse eller ukorrekt montering av frese-
verktøyet.
ning av maskinen.
nen uten at den er under full kontroll.
helt før den fjærnes fra arbeidstykket.
dette kan være meget varmt.
eller oljer på maskinens fot, dette kan gi sprek-
ker i foten.
fresbits med en akseldiameter som passer til
maskinens hastighet.
3708FC
6 mm og 1/4"
26 000
308 mm
1,3 kg

Advertisement

   Related Manuals for Makita 3708

This manual also for:

3708f3708fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: