Download  Print this page

Advertisement

SUOMI
1
Löystyy
2
Kiristyy
3
Lukitus
4
Siipimutteri
5
Joustolaatta
6
Litteä aluslevy (pieni)
7
Alusta
8
Litteä aluslevy (suuri)
9
Ruuvi
10 Tasauskappale
11 Säätörulla
12 Asteikko
13 Terän ulkonema
14 Kytkin
15 Asteikkoviivat
16 Siipiruuvi
17 Viisteytyksen määrä
18 Vipukytkin
19 Työkappale
TEKNISET TIEDOT
Malli
Holkki-istukan alue ..................................................................................... 6 mm tai 1/4"
Kierrosnopeus tyhjäkäynnillä (min
Korkeus....................................................................................................... 308 mm
Nettopaino .................................................................................................. 1,3 kg
• Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidä-
tämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä omi-
naisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
• Huomaa: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri
maissa.
Käyttötarkoitus
Kone on tarkoitettu puun, muovin ja vastaavien materiaa-
lien tasaukseen ja muotoilemiseen.
Virransyöttö
Laitteen saa kytkeä ainoastaan virtalähteeseen, jonka
jännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu. Laitetta
voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla.
Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten
standardien mukaisesti, ja se voidaan tästä syystä liittää
maadoittamattomaan pistorasiaan.
Turvaohjeita
Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat turva-
ohjeet.
ERITYISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA
ÄLÄ anna mukavuuden tai (toistuvan käytön tuotta-
man) kokemuksen tuotteesta korvata viimeistelijän
turvallisuusohjeiden ehdotonta noudattamista. Jos
tätä sähkötyökalua käytetään turvattomasti tai vir-
heellisesti, seurauksena voi olla vakava loukkaantu-
minen.
1.
Tartu sähkötyökaluihin eristetyistä tartuntapin-
noista tehdessäsi töitä, joissa leikkaava kone voi
osua piilossa olevaan johtoon tai omaan virta-
johtoonsa. Jännitteiseen johtoon osuminen saa
koneen metalliosat jännitteisiksi ja aiheuttaa
käyttäjälle sähköiskun.
Yleisselostus
20 Syöttösuunta
21 Terän pyörimissuunta
22 (Kone ylhäältä katsottuna)
23 Oikea terän syöttösuunta
24 Tasauskappale, suoraohjain
tai tasausohjain
25 Ruuvi
26 Ohjainvaste
27 Suoraohjain
28 Litteä aluslevy
29 Jousialuslevy
30 Siipimutteri
31 Kiristysruuvi (A)
32 Keskireikä
33 Naula
34 Säätöruuvi
35 Kiristysruuvi (B)
36 Tasausohjain
37 Terä
–1
) ......................................................... 35 000
38 Ohjausrulla
39 Ruuvit
40 Ruuvitaltta
41 Mallineohjain
42 Kuperat osat
43 Suora terä
44 Malline
45 Etäisyys (X)
46 Ei ole
47 Ei ole
48 Ei ole
49 Ei ole
50 Ei ole
51 Ei ole
52 Ei ole
53 Ei ole
54 Ei ole
55 Rajamerkki
56 Harjanpitimen kansi
3708/3708F
2.
Kiinnitä ja tue työkappale tukevaan alustaan
puristimilla tai muulla kätevällä tavalla. Työkap-
paleen pitäminen kädessä tai ruumista vasten
jättää sen epävakaaksi ja voi johtaa hallinnan
menettämiseen.
3.
Käytä kuulosuojaimia työskennellessäsi pitkiä
aikoja.
4.
Käsittele teriä erityisen varovaisesti.
5.
Tarkista terä huolella ennen käyttöä mahdollis-
ten murtumien ja vaurioiden varalta.
Vaihda murtunut tai vaurioitunut terä välittö-
mästi uuteen.
6.
Varo leikkaamasta nauloja. Tarkista työkappale
ennen työskentelyn aloittamista ja poista kaikki
naulat.
7.
Pitele laitetta tiukasti.
8.
Pidä kädet loitolla pyörivistä osista.
9.
Pidä huolta, että terä ei kosketa työkappalee-
seen, ennen kuin virta on kytketty laitteeseen.
10. Anna laitteen käydä jonkin aikaa, ennen kuin
käytät sitä työkappaleeseen. Tarkkaile terää.
Värinä tai huojunta saattaa kertoa terän väärästä
asennuksesta.
11. Huomioi terän pyörimissuunta ja syöttösuunta.
12. Älä jätä laitetta käyntiin. Käytä laitetta ainoas-
taan sen ollessa käsissäsi.
13. Sammuta aina laite ja odota, kunnes terä on
kokonaan pysähtynyt, ennen kuin irrotat laitteen
työkappaleesta.
14. Älä kosketa terää välittömästi käytön jälkeen; se
saattaa olla erittäin kuuma ja polttaa ihoasi.
15. Älä sivele laitteen alustaan vahingossa tinneriä,
bensiiniä, öljyä tms.
Ne saattavat aiheuttaa murtumia laitteen alustaan.
3708FC
6 mm tai 1/4"
26 000
308 mm
1,3 kg
43

Advertisement

   Related Manuals for Makita 3708

This manual also for:

3708f3708fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: