Download  Print this page

Advertisement

Aanzetten van de lampen
Alleen voor 3708F/3708FC
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens
onderhoud aan het gereedschap uit te voeren.
• Kijk niet direct in het licht of de lichtbron.
Beweeg de schakelaar naar de "ON" zijde om de lamp
aan te zetten. Beweeg hem naar de "OFF" zijde om de
lamp uit te doen.
OPMERKING:
Gebruik een droge doek om vuil op de lamplens eraf te
vegen. Let op dat u geen krassen maakt op de lamplens,
aangezien de verlichtingssterkte daardoor zal verminderen.
Bediening (Fig. 6, 7 en 8)
Schakel het gereedschap in, maar zorg dat de frees nog
geen contact maakt met het werkstuk. Wacht tot de frees
op volle toeren draait, en beweeg het gereedschap ver-
volgens voort over het werkstuk. Zorg ervoor dat de zool-
plaat en de trimschoen volledig op beide zijden van het
werkstuk rusten.
(Opmerking)
U kunt dit gereedschap gebruiken als een gewone frees
wanneer U de trimschoen verwijdert.
Wanneer u de rand van het werkstuk wilt bewerken, plaatst
u het werkstuk links, zoals in de onderstaande illustratie.
OPMERKING:
• Wanneer U het gereedschap te snel voortbeweegt, kan
het resultaat onbevredigend zijn, of kan de frees of de
motor beschadiging oplopen. Wanneer U echter het
gereedschap te langzaam voorbeweegt, krijgt U een
lelijk freesoppervlakte of kan er op het freesoppervlakte
een brandvlek komen. Hoe U het best het gereedschap
kunt voortbewegen, hangt af van de freesafmetingen,
het materiaal en de snijdiepte. Het verdient derhalve
aanbeveling een proef te doen, alvorens U het werkstuk
bewerkt. U kunt dan zien hoe het freesoppervlakte eruit
zal zien en de afmetingen controleren.
• Wanneer U de trimschoen, de rechte geleider of de trim-
geleider gebruikt, dient U deze rechts van de snijrichting te
houden, zodat deze volledig op het werkstuk kan rusten.
LET OP:
Aangezien door een overmatige trimdiepte de motor
overbelast kan raken en u moeite heeft het gereedschap
onder kontrole te houden, mag dus voor het snijden van
groeven de trimdiepte per bewerking niet meer dan 3 mm
bedragen. Wilt u de groef dieper hebben dan dient u de
frees telkens verder uit te laten steken (telkens niet meer
dan 3 mm) en de bewerking zonodig herhalen tot de
groef de gewenste diepte heeft.
24
Rechte geleider (Fig. 9, 10, 11 en 12)
De rechte geleider zorgt voor een keurige rechte snede
tijdens het afschuinen/afkanten van het werkstuk of tij-
dens het snijden van groeven.
Bevestig de geleideplaat op de rechte geleider door mid-
del van de bout, de gegolfde vulring, de platte vulring en
de vleugelmoer.
Draai de vleugelbout los en zet de zoolplaat horizontaal
vast. Bevestig met behulp van de vastzetschroef (A) de
rechte geleiderset. Draai de vleugelmoer op de rechte
geleider los en stel de afstand tussen de frees en de
rechte geleider in. Vervolgens draait U de vleugelmoer
weer stevig vast.
Tijdens het frezen dient u ervoor te zorgen dat de rechte
geleider steeds tegen de zijkant van het werkstuk aange-
drukt blijft.
Wanneer de afstand (A) tussen de zijde van het werkstuk
en de snijlijn te groot is voor de rechte geleider, of wan-
neer de zijde van het werkstuk niet recht is, kunt U de
rechte geleider niet gebruiken. In dit geval klemt U een
recht stuk hout vast op het werkstuk, zodat deze als een
geleider kan dienen voor de zoolplaat. Beweeg het
gereedschap in de richting van de pijl voort.
Cirkelvormig trimmen (Fig. 13, 14 en 15)
• Cirkelvormig trimmen is mogelijk wanneer u de rechte
geleider en de geleideplaat in elkaar zet, zoals afge-
beeld in Fig. 13 of 14.
Fig. 13 voor het trimmen van cirkels met een straal tus-
sen 70 mm en 121 mm.
Fig. 14 voor het trimmen van cirkels met een straal tus-
sen 121 mm en 221 mm.
Opmerking:
Met deze geleider kunt u geen cirkels trimmen met een
straal van 172 mm tot 186 mm.
• De minimale en maximale straal (afstand tussen het
middelpunt van de cirkel en de punt van de frees) van
de te trimmen cirkels zijn als volgt:
Minimaal: 70 mm
Maximaal: 221 mm
Plaats het middengaatje van de rechte geleider op het
punt dat het middelpunt van de te trimmen cirkel moet
worden. Sla een spijker van minder dan 6 mm diameter
door het middengaatje om de rechte geleider vast te zet-
ten. Beweeg vervolgens het gereedschap naar rechts in
een cirkel voort.
Trimgeleider (Fig. 16, 17 en 18)
Voor het trimmen van afgeronde hoeken van het opleg-
hout van meubelstukken en dergelijke, verkrijgt u met
behulp van de trimgeleider uitstekende resultaten. De rol
van de geleider rolt namelijk over de afronding, zodat u
een fijne afwerking verkrijgt.
Draai de vleugelbout los en zet de zoolplaat horizontaal
vast. Installeer met behulp van vastzetschroef (A) de
trimgeleider op de zoolplaat. Draai vastzetschroef (B) los
en stel de afstand in tussen de frees en de trimgeleider
door de afstelschroef te verdraaien (1 mm per slag). Ver-
volgens draait U vastzetschroef (B) vast voor het vastzet-
ten van de trimgeleider.
Tijdens het trimmen beweegt u het gereedschap zodanig
dat de rol van de geleider kontinu over de zijkant van het
werkstuk blijft rollen.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita 3708

This manual is also suitable for:

3708f3708fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: