Download  Print this page

Advertisement

NEDERLANDS
1
Losdraaien
2
Vastdraaien
3
Vasthouden
4
Vleugelmoer
5
Borgring
6
Platte vulring (S)
7
Zoolplaat
8
Platte vulring (L)
9
Bout
10 Trimschoen
11 Afstelrol
12 Schaal
13 Gewenste snijdiepte
14 Hendel
15 Graden verdeling
16 Vleugelbout
17 Afschuinshoek
18 Schakelaar
19 Werkstuk
TECHNISCHE GEGEVENS
Model
Spantang cap. ........................................................................................... 6 mm of 1/4"
Toerental onbelast/min. (min
Totale lengte ............................................................................................... 308 mm
Netto gewicht.............................................................................................. 1,3 kg
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het gelijk afwerken en
voor het aanbrengen van profielen in hout, kunststof en
soortgelijke materialen.
Stroomvoorziening
De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de
naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. De machine is dubbel-geïsoleerd vol-
gens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopkontakt worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
22
Verklaring van algemene gegevens
20 Freesrichting
21 Rotatierichting van de frees
22 (Van bovenaf gezien)
23 Juiste rotatie- en freesrichting
24 Trimschoen, rechte geleider of
trimgeleider
25 Bout
26 Geleideplaat
27 Rechte geleider
28 Platte vulring
29 Borgring
30 Vleugelmoer
31 Vastzetschroef (A)
32 Middengaatje
33 Spijker
34 Afstelschroef
35 Vastzetschroef (B)
36 Trimgeleider
37 Geleidesteun
–1
) .................................................................. 35 000
38 Rol van geleider
39 Schroef
40 Schroevendraaier
41 Sjabloongeleider
42 Bolronde delen
43 Recht freesmes
44 Sjabloon
45 Afstand (X)
46 Niet verkrijgbaar
47 Niet verkrijgbaar
48 Niet verkrijgbaar
49 Niet verkrijgbaar
50 Niet verkrijgbaar
51 Niet verkrijgbaar
52 Niet verkrijgbaar
53 Niet verkrijgbaar
54 Niet verkrijgbaar
55 Limietaanduiding
56 Koolborsteldop
3708/3708F
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van de trimmer altijd strikt in acht. Bij onveilig of ver-
keerd gebruik van het elektrisch gereedschap,
bestaat de kans op ernstig persoonlijk letsel.
1.
Houd elektrisch gereedschap vast aan het geïso-
leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u
werkt op plaatsen waar het zaaggereedschap
met verborgen bedrading of zijn eigen snoer in
aanraking kan komen. Door contact met onder
spanning staande draden, zullen de niet-geïso-
leerde metalen delen van het gereedschap onder
spanning komen te staan zodat de gebruiker een
elektrische schok kan krijgen.
2.
Gebruik klemmen of een andere praktische
methode om het werkstuk op een stabiele onder-
grond te bevestigen en ondersteunen. Als u het
werkstuk in uw hand of tegen uw lichaam
geklemd houdt, is het onvoldoende stabiel en
kunt u de controle erover verliezen.
3.
Gebruik een oorbescherming, wanneer U lange
tijd met dit gereedschap denkt te werken.
4.
Wees voorzichtig met het frees.
5.
Kontroleer het frees op barsten of beschadiging,
alvorens het gereedschap in te schakelen en ver-
vang onmiddellijk als het frees is gebarsten of
beschadigd.
6.
Zorg dat het frees niet in kontakt komt met spij-
kers enz. Verwijder derhalve alvorens met trim-
men te beginnen eventuele spijkers en dergelijke
van het werkstuk.
7.
Houd het gereedschap stevig vast.
3708FC
6 mm of 1/4"
26 000
308 mm
1,3 kg

Advertisement

   Related Manuals for Makita 3708

This manual also for:

3708f3708fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: