Download Print this page

Ενδεδειγμένη Χρήση; Οδηγίες Ασφαλείας - Black & Decker GLC1423L Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ενδεδειγμένη χρήση
Το χορτοκοπτικό Black & Decker είναι σχεδιασμένο για κοπή
και φινίρισμα στις άκρες του γκαζόν και για κοπή χόρτων σε
περιορισμένους χώρους. Αυτή η μηχανή προορίζεται μόνο
για ερασιτεχνική χρήση.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να
λαμβάνονται πάντα οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω, για τον περιορισμό
του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού
προσώπων και υλικών ζημιών.
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση της μηχανής, πρέπει να
τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Για τη δική σας ασφάλεια
και των παρευρισκομένων, παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. Παρακαλούμε
φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μεταγενέστερη
χρήση.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το περιεχόμενο αυτού του
u
εγχειριδίου πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται σε αυτό το
u
εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων
όσο και η πραγματοποίηση εργασιών με τη συσκευή που
δε συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών εγκυμονεί
κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
u
Χρήση της συσκευής σας
Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας.
u
Μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά ή άτομα που δεν
u
γνωρίζουν τις οδηγίες να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.
Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να πλησιάσουν στο χώρο
u
εργασίας ή να αγγίζουν τη συσκευή ή το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά είναι
u
απαραίτητη η στενή επιτήρηση.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από νεαρά ή
u
αδύναμα άτομα χωρίς επίβλεψη.
Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως
u
παιχνίδι.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στο φως της ημέρας ή
u
σε καλό τεχνητό φωτισμό.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους χωρίς υγρασία. Μην
u
αφήνετε να βραχεί η συσκευή.
Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.
u
Μην ανοίγετε το περίβλημα του σώματος της συσκευής.
u
Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό που να
επιδέχονται επισκευή από το χρήστη.
88
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου
u
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης.
Για να βγάλετε το φις από την πρίζα, μην τραβάτε ποτέ το
u
καλώδιο. Έτσι θα αποφύγετε τον κίνδυνο φθοράς του φις
και του καλωδίου.
Ασφάλεια τρίτων
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
u
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με μειωμένες
φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά μόνο εφόσον
επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη
χρήση του εργαλείου από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλίζεται
u
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Αναπόφευκτοι κίνδυνοι.
Μπορεί να προκληθούν επιπρόσθετοι αναπόφευκτοι κίνδυνοι
όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο οι οποίοι μπορεί να μη
συμπεριλαμβάνονται στις προειδοποιήσεις ασφαλείας που
εσωκλείονται. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να προκληθούν από
κακή χρήση, παρατεταμένη χρήση κτλ.
Ακόμα και με την τήρηση των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και τη χρήση μέσων προστασίας, ορισμένοι
κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν. Αυτοί
περιλαμβάνουν:
Τραυματισμούς από το άγγιγμα των
u
περιστρεφόμενων/κινούμενων εξαρτημάτων.
Τραυματισμούς από αλλαγή οποιωνδήποτε
u
εξαρτημάτων, λεπίδων ή αξεσουάρ.
Τραυματισμούς από παρατεταμένη χρήση του
u
εργαλείου. Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε
εργαλείο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους
βεβαιωθείτε ότι κάνετε τακτικά διαλείμματα.
Προβλήματα ακοής.
u
Κίνδυνοι στην υγεία που προκαλούνται από την
u
εισπνοή σκόνης που παράγεται όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο (παράδειγμα:- όταν επεξεργάζεστε ξύλο,
ειδικά δρυ, οξιά και MDF.)
Μετά τη χρήση
Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να
u
φυλάσσεται σε στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά
από παιδιά.
Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
u
αποθηκευμένες συσκευές.
Όταν η συσκευή αποθηκεύεται ή μεταφέρεται μέσα σε
u
όχημα πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών ή να
στερεώνεται ώστε να μη μετακινείται σε περίπτωση
απότομων μεταβολών της ταχύτητας ή της κατεύθυνσης
του οχήματος.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GLC1423L

This manual is also suitable for:

Glc1825lGlc1823lGlc1823l20Glc1825l20Glc1825n