Download Print this page

Tekniska Data - Black & Decker GLC1423L Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tänk på miljön när du slänger denna Black & Decker-produkt.
Släng den inte tillsammans med hushållsavfallet. Lämna
produkten för separat insamling.
z
Insamling av uttjänta produkter och
förpackningsmaterial gör att material kan
återanvändas.
Användning av återvunnet material minskar
föroreningar av miljön och behovet av råmaterial.
Lokala föreskrifter kan kräva separat insamling av elprodukter
från hushållen, vid kommunala insamlingsplatser eller hos
återförsäljaren när du köper en ny produkt.
Black & Decker samlar in och återvinner uttjänta Black &
Decker-produkter. Om du vill utnyttja denna tjänst återlämnar
du produkten till en auktoriserad verkstad, som samlar in den
för vår räkning.
För information om närmaste auktoriserade verkstad, kontakta
det lokala Black & Decker-kontoret på den adress som är
angiven i bruksanvisningen. En lista över alla auktoriserade
verkstäder samt servicevillkor finns även tillgängliga på
Internet på:www.2helpU.com
Batterier
Z
Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt när de
är förbrukade:
Låt batteriet laddas ur helt och ta sedan ut det ur
u
verktyget.
Batterier av typerna nickelkadmium (NiCd),
u
nickelmetallhydrid (NiMH) och litiumjon kan återvinnas.
Packa in batterierna så att polerna inte kan kortslutas. Ta
med dem till en auktoriserad verkstad eller en
återvinningsstation.
Undvik att kortsluta batteripolerna.
u
Bränn aldrig batterier eftersom det kan leda till
u
personskador eller orsaka en explosion.
(Översättning av originalanvisningarna)

Tekniska data

Spänning
Tomgångshastighet
Vikt
Batteri
Spänning
Kapacitet
Typ
Laddare
Spänning
Utspänning
Strömstyrka
Det vägda geometriska medelvärdet av vibrationsfrekvensen
enligt EN 786:
= 8.03 m/s
, osäkerhet (K) = 1.5 m/s
2
L
(ljudnivå) 75 dB(A)
pA
osäkerhet (K) = 4 dB(A)
SVENSKA
GLC1423L
GLC1825L
H 1
H 1
V
14.4
18
AC
min
7400
7400
-1
kg
1.3
1.5
BL1114
BL1518
V
14.4
18
dc
Ah
1.1
1.5
Li-Ion
Li-Ion
905902** (typ. 1)
905902** (typ. 1)
V
100 - 240
100 - 240
AC
V
8 - 20
8 - 20
DC
mA
400
400
.
2
65

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GLC1423L

This manual is also suitable for:

Glc1825lGlc1823lGlc1823l20Glc1825l20Glc1825n