Download Table of Contents Print this page

Problemen Oplossen - Black & Decker GLC1423L Manual

Hide thumbs Also See for GLC1423L:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Laat de trekker los om het apparaat uit te schakelen.
u
Waarschuwing! Probeer nooit om een trekker in de
ingeschakelde stand te vergrendelen.
Tips voor optimaal gebruik
Algemeen
U krijgt de beste maairesultaten wanneer u uitsluitend
u
droog gras maait.
Trimmen
Houd het gereedschap vast, zoals wordt aangegeven in
u
fig. K.
Beweeg de trimmer rustig van de ene naar de andere
u
kant.
Wanneer u lang gras maait, moet u in stappen van
u
bovenaf maaien. Maai telkens een klein stuk.
Houd het apparaat uit de buurt van harde voorwerpen en
u
tere planten.
De snijdraad slijt sneller en moet vaker verlengd worden
u
wanneer u vaak langs stoepen of andere schurende
oppervlakken maait, of wanneer u zwaar onkruid maait.
Verlaag de belasting wanneer het apparaat langzamer
u
draait.
Randafwerking
De beste snoeiresultaten worden verkregen op randen die
dieper dan 50 mm zijn.
Gebruik het gereedschap niet om randen te maken.
u
Gebruik een spade om randen te maken.
Beweeg het gereedschap, zoals wordt aangegeven in fig.
u
L.
Tilt het gereedschap licht om korter te snoeien.
u
Een nieuwe spoel met snijdraad plaatsen (fig. M)
Vervangende spoelen met snijdraad zijn verkrijgbaar via uw
Black & Decker-leverancier (cat. nr. A6441). Er zijn ook
volledige cassettes met een spoel met snijdraad verkrijgbaar
(cat.nr. A6442).
Haal de stekker van het gereedschap uit het stopcontact.
u
Houd de lipjes (21) ingedrukt en verwijder de spoelkap
u
(22) van de behuizing (7).
Verwijder de lege spoel (23) uit de behuizing.
u
Verwijder alle vuil en gras van de spoelkap en de
u
behuizing.
Neem de nieuwe spoel en druk deze op de naaf in de
u
behuizing. Draai de spoel licht totdat deze stevig is
geplaatst.
Maak het uiteinde van de snijdraad los en geleid de draad
u
door het oogje (24). De draad moet ongeveer 11 cm
buiten de spoelkap steken.
Breng de lipjes (21) op de spoelkap op één lijn met de
u
uitsparingen (25) in de behuizing.
40
(Vertaling van de originele instructies)
Druk de kap op de behuizing totdat deze stevig vastklikt.
u
Waarschuwing! Als de snijdraden verder uitsteken dan de
snijdraadkap (26), moet u de draden afsnijden totdat deze niet
verder dan de kap reiken.
Een nieuwe draad op een lege spoel wikkelen (fig.
N - P)
U kunt een nieuwe snijdraad op een lege spoel wikkelen.
Vervangende verpakkingen met snijdraad zijn verkrijgbaar via
uw Black & Decker-leverancier (cat.nr. A6170 (25 m) en
A6171 (40 m)).
Verwijder de lege spoel van het apparaat, zoals hierboven
u
aangegeven.
Verwijder overgebleven snijdraad van de spoel.
u
Steek 2 cm van de snijdraad in het gat (27) in the spoel
u
zoals aangegeven (fig. N).
Buig de snijdraad en veranker deze in de L-vormige sleuf
u
(28).
Wikkel de snijdraad op de spoel, in de richting van de pijl.
u
Zorg dat u de draad netjes en in lagen opwikkelt. Wikkel
de draad niet kruislings (fig. P).
Wanneer de opgewikkelde snijdraad tot de inkepingen
u
(29) reikt, moet u de draad afsnijden. Laat de draad
ongeveer 12 cm van de spoel uitsteken en houd een
vinger op de draad om deze op zijn plaats te houden (fig.
O).
Ga door zoals hierboven beschreven en plaats de spoel
u
op het apparaat.
Waarschuwing! Gebruik alleen het juiste type Black & Decker
snijdraad.

Problemen oplossen

Als het apparaat niet goed lijkt te werken, volgt u de
onderstaande instructies op. Neem contact op met het
dichtstbijzijnde Black & Decker-servicecentrum als u het
probleem niet kunt verhelpen.
Waarschuwing! Neem het gereedschap uit het stopcontact
voordat u doorgaat.
Het apparaat draait langzaam
Controleer of de spoelbehuizing vrij kan draaien. Reinig
u
de behuizing zorgvuldig, indien nodig.
Controleer of de snijdraad niet meer dan 11 cm uit de
u
spoelbehuizing steekt. Als de snijdraad verder uitsteekt
dan 11 cm, moet u de draad afsnijden totdat deze niet
verder dan de snijdraadkap reikt.
Het automatisch langer maken van de draad werkt
niet
Houd de lipjes ingedrukt en verwijder de spoelkap van de
u
behuizing.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Glc1825lGlc1823lGlc1823l20Glc1825l20Glc1825n

Table of Contents