Download Table of Contents Print this page

Ef-Overensstemmelseserklæring - Black & Decker GLC1423L Manual

Hide thumbs Also See for GLC1423L:

Advertisement

Table of Contents
Black & Decker sørger for at indsamle og genanvende Black
& Decker-produkter, når disse ikke længere kan bruges. Hvis
du vil benytte dig af denne service, skal du returnere produktet
til et autoriseret værksted, der indsamler produkterne for os.
Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse, der
er opgivet i denne vejledning, for at få oplysninger om
nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle
autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt
servicevilkår og kontaktpersoner er tilgængelig på internettet
på adressen: www.2helpU.com
Batterier
Z
Når batterier er udtjente, skal de bortskaffes under
passende hensyntagen til miljøet:
Aflad batteriet helt, og tag det derefter ud af værktøjet.
u
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier kan genbruges. Anbring
u
batteriet/batterierne i en egnet emballage, så polerne ikke
kortsluttes. Aflever dem på et autoriseret værksted eller en
lokal genbrugsstation.
Kortslut ikke batteriterminalerne.
u
Batteriet/batterierne må ikke kastes på ild, da dette kan
u
medføre personskade eller eksplosion.
Tekniske data
GLC1423L
H 1
V
14.4
Indgangsspænding
AC
Hastighed uden
min
7400
-1
belastning
kg
Vægt
1.3
Batteri
BL1114
V
Spænding
14.4
dc
Kapacitet
Ah
1.1
Li-Ion
Type
Lader
905902** (typ. 1)
V
Indgangsspænding
100 - 240
ac
V
Udgangsspænding
8 - 20
dc
Strømstyrke
mA
400
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Vægtet vibrationsværdi for hånd/arm i henhold til EN 786:
= 8.03 m/s
L
(lydtryk) 75 dB(A),
pA
usikkerhed (K) = 4 dB(A)
Black & Decker erklærer, at produkterne beskrevet under
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Lydintensitetsniveau i henhold til 2000/14/EØF (artikel 12,
GLC1825L
H 1
Disse produkter er endvidere i overensstemmelse med
direktiv 2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt Black & Decker
18
på nedenstående adresse, eller se vejledningens bagside for
7400
Kontakt Black & Decker på nedenstående adresse, eller se
1.5
Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de tekniske
BL1518
data og fremsætter denne erklæring på vegne af Black &
_
18
1.5
Li-Ion
905902** (typ. 1)
100 - 240
8 - 20
400
, usikkerhed (K) = 1.5 m/s
2
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
%
DIREKTIV FOR STØJ UDEN DØRE
GLC1423L/GLC1825L
"Tekniske data" er i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EC, plænetrimmer, L ≤ 50 cm, Annex VIII
Holland
Notified Body ID No.: 0344
Annex III, L ≤ 50 cm):
L
(målt lydeffekt) 89 dB(A)
WA
usikkerhed (K) = 4 dB(A)
L
(garanteret lydeffekt) 93 dB(A)
WA
usikkerhed (K) = 4 dB(A)
at få flere oplysninger.
vejledningens bagside for at få flere oplysninger.
Decker.
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
DANSK
.
2
Kevin Hewitt
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
01-10-2009
79

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Glc1825lGlc1823lGlc1823l20Glc1825l20Glc1825n

Table of Contents