Download  Print this page

Zelf Eenvoudige Problemen Verhelpen - Siemens CT636LE Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Zelf eenvoudige problemen verhelpen

Probleem
Koffie of melkschuim van
sterk wisselende kwaliteit
(bijv. fluctuaties in de
hoeveelheid of opspattend
melkschuim)�
Er is geen drankbereiding
mogelijk�
De afgenomen drank stroomt
via de gehele uitloop naar
buiten�
Te weinig of geen melk-
schuim of het melksysteem
zuigt geen melk aan�
De persoonlijk ingestelde
vulhoeveelheid wordt niet
bereikt, de koffie druppelt
alleen maar of stroomt hele-
maal niet meer�
Heet water is melkachtig of
smaakt naar melk of koffie.
Koffie heeft geen "crème".
Oorzaak
De machine is verkalkt�
Het aanzuigbuisje is verstopt� Reinig het aanzuigbuisje.
De uitloop of een van de 3
aansluitingen is verstopt�
Het onderste gedeelte van de
uitloop ontbreekt�
De machine is verkalkt�
De uitloop of een van de 3
aansluitingen is verstopt�
Ongeschikte melk�
De uitloop of melkslangetjes
zijn niet goed in elkaar gezet�
Het aanzuigbuisje is verstopt� Reinig het aanzuigbuisje.
De maalfijnheid is te fijn. De
gemalen koffie is te fijn.
De machine is sterk verkalkt� Ontkalk de machine
Het melkslangetje is niet
losgetrokken�
Er bevinden zich melk- of
koffieresten bij de uitloop.
Koffiesoort niet geschikt.
De bonen zijn niet meer
brandvers�
De maalfijnheid is niet afge-
stemd op de koffiebonen.
Oplossing
Ontkalk de machine
volgens de gebruiksaan-
wijzing, zie hoofdstuk
"Serviceprogramma's"�
Reinig de uitloop en de
aansluitingen�
Monteer het onderste
gedeelte, zie hoofdstuk
"Melksysteem reinigen"�
Ontkalk de machine
volgens de gebruiksaan-
wijzing, zie hoofdstuk
"Serviceprogramma's"�
Reinig de uitloop en de
aansluitingen�
Gebruik geen gekookte melk�
Gebruik koude melk met een
vetgehalte van minstens 1,5%�
Bevochtig de afzonderlijke
onderdelen en zet deze
opnieuw in elkaar�
Stel de maalfijnheid grover in.
Gebruik grover gemalen koffie.
volgens de gebruiksaan-
wijzing, zie hoofdstuk
"Serviceprogramma's"�
Trek het melkslangetje van het
melkreservoir�
Reinig de uitloop.
Gebruik een koffiesoort
met een hoger percentage
robustabonen�
Gebruik verse bonen�
Stel de maalfijnheid fijner in.
nl
119

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: