Download  Print this page

Advertisement

nl

Bereiding met melk

Deze volautomatische espressomachine
heeft een geïntegreerde uitloop� Daarmee
kunnen dranken met koffie en melk of melk-
schuim en warme melk worden bereid�
Gevaar voor verbranding!
B
De uitloop wordt zeer heet� Laat
deze na gebruik eerst afkoelen
alvorens het aan te raken�
Melkreservoir
Het melkreservoir is speciaal ontwikkeld
voor gebruik in combinatie met deze volau-
tomatische espressomachine� Het is uitslui-
tend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en
voor het bewaren van melk in de koelkast�
Het isolerende reservoir houdt de koude
melk enkele uren koel�
F
Belangrijk: alvorens de deur te
openen, dient u eventuele kopjes of
glazen te verwijderen om te voor-
komen dat deze vallen�
Aansluiten van het melkreservoir of een
melkpak:
● Open de deur van de machine�
● Verwijder het deksel van de uitloop in
voorwaartse richting�
● Sluit het melkslangetje en het verbin-
dingsstuk volgens de afbeelding aan en
bevestig deze vervolgens�
● Breng het deksel aan de voorzijde stevig
aan over de uitloop�
104
● Sluit het melkslangetje aan en hang het in
het melkreservoir of in een melkpak�
● Sluit de deur van de machine�
Voor een optimale melkschuimkwa-
F
liteit gebruikt u bij voorkeur koude
melk met een vetgehalte van ten
minste 1,5%�
F
Opgedroogde melkresten zijn moei-
lijk te verwijderen, daarom moeten
eventuele melkresten altijd worden
verwijderd (zie hoofdstuk "Melksys-
teem reinigen")�
Koffiedranken met melk
● Plaats een kopje of glas onder de uitloop�
● Selecteer "Espresso macchiato",
" Cappuccino", "Latte macchiato" of
"Koffie verkeerd" met de draaiknop�
Op het display worden de gekozen drank
en de vooraf ingestelde waarden voor de
koffiesterkte en koffiehoeveelheid voor deze
drank weergegeven�
De instellingen kunnen worden gewij-
F
zigd aan de hand van de beschrijving
in het hoofdstuk "Aanpassing van
dranken"�
● Druk C in om de bereiding te
starten�
Eerst wordt er melk in het kopje of glas
gegoten. Vervolgens wordt de koffie gezet
en stroomt deze in het kopje of het glas�
Door de toets C nogmaals in
te drukken, kan de actuele stap van het
proces voortijdig worden gestopt�

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: