Download  Print this page

Advertisement

nl

Bedieningselementen

De machine is voorzien van een eenvoudig
te begrijpen menu om de bediening van de
machine zo eenvoudig mogelijk te maken
en vele functies te kunnen bieden� Via het
menu kan met slechts enkele bedienings-
stappen uit een scala aan mogelijkheden
worden gekozen�
Netspanningsschakelaar J
Met behulp van de netspanningschakelaar
J (waarvoor u de deur moet openen)
schakelt u de machine in of uit (door inscha-
keling/onderbreking van de stroomtoevoer)�
F
Belangrijk: bedien de netspanning-
schakelaar niet tijdens het bedrijf�
Schakel de machine enkel uit vanuit
de "waakstand", zodat deze automa-
tisch wordt gespoeld�
Toets I
Door de toets I in te drukken,
wordt de machine ingeschakeld of in de
waakstand gezet� Hierbij wordt de machine
automatisch gespoeld�
De machine spoelt niet wanneer:
● deze bij het inschakelen nog warm is�
● er vóór het uitschakelen geen koffie
werd gezet�
De machine is klaar voor gebruik zodra
de symbolen voor de drankkeuze op het
display worden weergegeven�
Toets A
Door de toets A in te drukken, kan
het menu worden opgeroepen� Hierin
kunnen instellingen worden opgegeven
en kan informatie worden opgevraagd (zie
hoofdstuk "Menu")�
98
Toets E
Door de toets E in te drukken, kan de
lijst met serviceprogramma's worden opge-
roepen� Voer het gewenste programma uit
volgens de beschrijving in het hoofdstuk
"Serviceprogramma's"�
Toets B
Door de toets B in te drukken, kan de
"gepersonaliseerde drankbereiding" worden
opgeroepen� Hiermee kunnen persoonlijke
instellingen voor koffiedranken worden
opgeslagen en opgeroepen (zie hoofdstuk
"Gepersonaliseerde dranken")�
Toets G
Door de toets G in te drukken nadat
er een drank is geselecteerd, kunnen
tegelijkertijd twee kopjes worden bereid
(zie hoofdstuk "Twee kopjes tegelijk")�
F
Door A, E, B of
G nogmaals in te drukken, wordt
het desbetreffende menu weer
verlaten�
Toets C
Door C in te drukken, kan de
drankbereiding of een serviceprogramma
worden gestart�
Door tijdens de drankbereiding nogmaals
C in te drukken, wordt de afname
voortijdig gestopt�
Draaiknop
Met de draaiknop kan op het display
worden genavigeerd of kunnen parameters
worden gewijzigd�
Display (touchscreen)
Op het display wordt informatie weerge-
geven of kunnen door aanraking van het
touchscreen instellingen worden opgegeven
(zie hoofdstuk "Display")�

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: