Download  Print this page

Advertisement

Inbedrijfstelling

Algemeen
Vul het waterreservoir uitsluitend met zuiver,
koud water zonder koolzuur en het bonen-
reservoir uitsluitend met geroosterde bonen
(bij voorkeur espressobonen of bonen-
melanges voor volautomatische koffiema-
chines)� Gebruik geen geglaceerde, gekara-
meliseerde of met andere suikerhoudende
toevoegstoffen behandelde koffiebonen:
deze kunnen de zetmodule verstoppen�
De machine moet geheel volgens de
A
bijgevoegde montagehandleiding zijn
ingebouwd en aangesloten voordat
deze ingeschakeld en bediend mag
worden�
Machine in gebruik nemen
● Verwijder de beschermende folie�
F
Belangrijk: gebruik de machine
alleen in vorstvrije ruimten� Als de
machine bij temperaturen onder 0 °C
is getransporteerd of opgeslagen,
dient u ten minste 3 uur te wachten
alvorens de machine in gebruik te
nemen�
● Open de deur van de machine met de
geïntegreerde greep�
● Verwijder het waterreservoir, spoel het
om en vul het reservoir tot de markering
"max" met vers, koud water�
● Breng het waterreservoir weer tot aan de
aanslag aan�
● Verwijder het bonenreservoir, vul het
met koffiebonen en breng het reservoir
vervolgens weer aan�
● Zet de netspanningsschakelaar op I en
sluit de deur van de machine�
De machine wordt gespoeld en opgewarmd�
Het display wordt geactiveerd�
"Taal selecteren" wordt weergegeven�
● Selecteer de gewenste taal met de draai-
knop en raak vervolgens [ Verder ] op het
display aan�
"Waterhardheid instellen" wordt
weergegeven�
F
De juiste instelling van de waterhard-
heid is van belang, opdat de machine
tijdig meldt dat deze moet worden
ontkalkt� De vooraf ingestelde
waterhardheid is niveau 4� Stel de
waterhardheid in op stand 3 als er
in het huis een wateronthardingsin-
richting is geïnstalleerd� U kunt de
waterhardheid ook opvragen bij uw
waterleidingbedrijf�
● Controleer de waterhardheid met het
bijgevoegde teststrookje� Houd het
teststrookje kort in het water en lees het
resultaat na 1 minuut af�
Niveau Waterhardheid
Duits (°dH)
1
1-7
2
8-14
3
15-21
4
22-30
● Stel met de draaiknop de vastgestelde
waterhardheid in�
● Raak [Verder ] aan� "Installatie
voltooien?" wordt weergegeven�
● Raak [ Overnemen ] aan� De instellingen
zijn opgeslagen�
De machine is klaar voor gebruik wanneer
er dranksymbolen op het display worden
weergegeven�
Bij elke drankbereiding wordt de geïn-
tegreerde ventilator ingeschakeld en na
enkele minuten weer uitgeschakeld�
Als u de machine voor de eerste keer
gebruikt nadat er een onderhoudspro-
gramma is uitgevoerd of nadat de machine
langere tijd niet is gebruikt, dient u de
eerste drank niet te drinken aangezien deze
nog niet het volle aroma bezit�
nl
Frans (°fH)
1-13
14-25
26-38
39-54
99

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: