Download  Print this page

Advertisement

Serviceprogramma's

(zie ook de korte handleiding)
Met bepaalde tussenpozen verschijnt op
het display
"Ontkalkingsprogramma uitvoeren!",
"Reinigingsprogramma uitvoeren!" of
"Programma calc'nClean uitvoeren!"�
De machine moet onmiddellijk met het
desbetreffende programma gereinigd of
ontkalkt worden� Naar keuze kunnen de
processen Ontkalken en Reinigen door de
functie calc'nClean worden samengevoegd
(zie hoofdstuk "calc'nClean")� Als het servi-
ceprogramma niet volgens de aanwijzingen
wordt uitgevoerd, kan de machine bescha-
digd raken�
Ga als volgt te werk om weer te geven
hoeveel dranken nog kunnen worden afge-
nomen voordat er een serviceprogramma
moet worden uitgevoerd:
● Druk de toets E in
● Selecteer "Service-info" met de
draaiknop�
● Raak [ Weergeven ] aan om de informatie
op te roepen�
Let op!
A
Gebruik bij elk serviceprogramma
ontkalkings- en reinigingsmiddelen
volgens de gebruiksaanwijzing�
Onderbreek het serviceprogramma in
geen geval!
De vloeistoffen niet drinken!
Gebruik nooit azijn, middelen op
basis van azijn, citroenzuur of
middelen op basis van citroenzuur!
Doe nooit ontkalkingstabletten of
andere ontkalkingsmiddelen in de
koffielade!
F
Belangrijk: verwijder de zetgroep
vóór de start van het desbetreffende
serviceprogramma (ontkalken,
reinigen of calc'nClean), reinig deze
volgens de aanwijzingen en plaats
deze weer terug�
Zorg dat het melkslangetje niet klem
komt te zitten bij het sluiten van de
deur�
Veeg de machine na afloop van het
desbetreffende serviceprogramma
af met een zachte, vochtige doek
om de resten van de ontkalkings- en
reinigingsoplossing direct te verwij-
deren� Door dergelijke resten kan
corrosie optreden�
Nieuwe sponsdoekjes kunnen
zouten bevatten� Zouten kunnen
roest aan het edelstaal veroorzaken�
Was de doekjes daarom vóór gebruik
grondig uit�
Reinig de uitloop, de melkslangetjes
en het verbindingsstuk grondig�
F
Speciaal ontwikkelde en geschikte
ontkalkings- en reinigingstabletten
zijn verkrijgbaar in de handel,
evenals via de servicedienst (zie
hoofdstuk "Toebehoren")�
Ontkalken
Duur: ca� 21 minuten�
● Druk de toets E in�
● Selecteer "Ontkalken" met de draaiknop�
● Druk de toets C in� Op display
ziet u de nodige aanwijzingen�
● Leeg de lekschalen en breng deze weer
aan
● Verwijder het waterfilter (indien aanwezig)
en druk de toets C in
● Vul het lege waterreservoir tot de
markering "0,5 l" met lauwwarm water en
los hierin 1 Siemens ontkalkingstablet
TZ80002 op� Los bij gebruik van TZ60002
altijd 2 tabletten op�
nl
115

Advertisement

Chapters

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: