Download Print this page

Black & Decker GL420 Owner's Manual page 37

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

ONDERHOUD
Uw Black & Decker machine is ontworpen om
gedurende langere periode te functioneren met
een minimum aan onderhoud. Voortdurend
tevreden gebruik is afhankelijk van correct
onderhoud en regelmatig schoonmaken.
Zorg vóór aanvang van
onderhoudswerkzaamheden dat de
machine is uitgeschakeld en de netstekker
van het lichtnet is losgekoppeld.
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen in de
x
machine met behulp van een zachte borstel of
een droge doek.
Reinig regelmatig het snijdraad en de spoel
x
met een zachte borstel of een droge doek.
Gebruik regelmatig een botte krabber om gras
x
en vuil uit de beschermkap te verwijderen.
Gebruik geen schuur- of oplosmiddel.
Aanbrengen van een nieuwe draadspoel (fig. D)
Vervangende draadspoelen zijn verkrijgbaar bij uw
Black & Decker-dealer (catalogusnr. A6481).
Verwijder de stekker uit het stopcontact.
x
Houd de lippen (11) ingedrukt en verwijder het
x
spoeldeksel (12) van de behuizing (7).
Verwijder de lege spoel (13) uit de behuizing.
x
Verwijder vuil en gras uit de behuizing.
x
Neem de nieuwe spoel en rol ca. 9 cm
x
snijdraad af.
Voer het snijdraad door het draadgat (14).
x
Druk de spoel op de aandrijfas (15) en draai
x
hem een beetje totdat hij vastzit. Zorg dat het
snijdraad niet onder de spoel geklemd zit en
dat 9 cm snijdraad uit de behuizing steekt.
Houd de lippen op de draadspoel voor de
x
gaten in de behuizing.
Druk het deksel op de behuizing totdat het
x
netjes op zijn plaats klikt.
Knip het snijdraad af als het verder dan
het snijmes (6) uitsteekt zodat het draad
het mes net raakt.
N E D E R L A N D S
Winden van nieuwe draad op een lege
spoel (fig. E)
U kunt nieuwe snijdraad op een lege spoel
winden. Vervangende snijdraad is verkrijgbaar bij
uw Black & Decker-dealer
(catalogusnr. A6170 (25 m), A6171 (40 m)).
Verwijder de lege spoel uit de machine zoals
x
hierboven beschreven.
Verwijder het oude snijdraad uit de spoel.
x
Voer 2 cm snijdraad in een van de gaten (16) in
x
de spoel zoals afgebeeld.
Buig het snijdraad om en veranker het in de
x
L-vormige sleuf (17).
Wind het snijdraad op de spoel in de richting
x
van de pijl (18). Zorg dat het draad netjes in
lagen op de spoel wordt gewonden.
Niet kriskras opwinden.
Knip het snijdraad door zodra het
x
opgewonden draad tot de uitsparingen (19)
komt. Laat het draad vanaf de spoel ca. 9 cm
uitsteken en houd een vinger op het draad om
het op zijn plaats te houden.
Ga verder te werk zoals hierboven beschreven
x
om de spoel op de machine aan te brengen.
Gebruik alleen rond snijdraad van
Black & Decker met een diameter van
1,5 mm. Gebruik geen Reflex Plus
gedraaide snijdraad.
STORINGEN VERHELPEN
Indien uw machine niet naar behoren functioneert,
volg dan onderstaande instructies. Als hierdoor
het probleem niet wordt opgelost, kunt u contact
opnemen met uw plaatselijke Black & Decker
service-centrum.
Neem voor de werkzaamheden de
netstekker uit het stopcontact.
Machine start niet
Controleer dat de voeding kables correct zijn
x
aangesloten.
Controleer de netzekeringen.
x
Machine trilt sterk
Reinig zorgvuldig de behuizing van de spoel.
x
37

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430Gl30