Download Print this page

Black & Decker GL420 Owner's Manual page 36

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

N E D E R L A N D S
Zorg dat het snoer uit de buurt van het
x
snijdraad wordt gehouden. Zorg dat u altijd op
de hoogte bent van de plaats waar het snoer
zich bevindt.
INHOUD VAN DE VERPAKKING
De verpakking bevat:
1 Grasstrimmer
1 Beschermkap met montageschroef
1 Handleiding
Pak zorgvuldig alle onderdelen uit.
x
OVERZICHT (fig. A)
1. Aan/uit-schakelaar
2. Handgreep
3. Netaansluiting
4. Extra handgreep (GL430/GL30)
5. Beschermkap
6. Snijmes
7. Spoelbehuizing
8. Snijdraad
MONTAGE
Zorg vóór aanvang van de montage dat de
machine is uitgeschakeld en de netstekker
van het lichtnet is losgekoppeld.
Aanbrengen van de beschermkap (fig. B)
Verwijder de stekker uit het stopcontact.
x
Verwijder de schroef (9) uit de
x
beschermkap (5).
Plaats de beschermkap (5) op de machine
x
zoals afgebeeld.
Duw de beschermkap stevig aan totdat hij op
x
zijn plaats klikt.
Bevestig de beschermkap met de schroef (9).
x
Gebruik de machine nooit zonder dat de
beschermkap naar behoren is
aangebracht.
Losmaken van het snijdraad (fig. A)
Voor transport wordt het snijdraad aan de
spoelbehuizing vastgeplakt.
Verwijder de tape waarmee het snijdraad (8)
x
aan de spoelbehuizing (7) is vastgeplakt.
36
Aansluiten van de machine op het
elektriciteitsnet (fig. A & C)
Sluit een geschikt verlengsnoer aan op de
x
netaansluiting (3).
Haal het snoer door de trekontlasting (10),
x
zoals afgebeeld, om te voorkomen dat tijdens
gebruik het verlengsnoer losraakt.
Steek de netstekker in een stopcontact.
x
Het verlengsnoer dient geschikt te zijn
voor gebruik buitenshuis.
GEBRUIK
Laat de machine op haar eigen tempo
werken. Niet overbelasten.
Aan- en uitschakelen (fig. A)
Om de machine in te schakelen, drukt u de
x
aan/uit-schakelaar (1) in.
Om de machine uit te schakelen, laat u de
x
aan/uit-schakelaar (1) los.
Probeer nooit om de schakelaar in de
ingeschakelde stand te blokkeren.
Automatische draadaanvoer
Het Reflex-systeem zal automatische meer
snijdraad aanvoeren, indien noodzakelijk.
Tips voor optimaal gebruik
Houd de machine vast zoals afgebeeld in
x
fig. F.
Zwaai de strimmer langzaam heen en weer
x
zoals afgebeeld in fig. F.
Ga bij het bewerken van lang gras laag voor
x
laag te werk vanaf de bovenkant.
Houd de machine uit de buurt van harde
x
voorwerpen en fijne beplanting.
Verminder de belasting als de machine
x
langzamer begint te draaien.
Voor een optimaal resultaat kunt u het beste
x
alleen droog gras bewerken.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430Gl30