Download Print this page
Black & Decker GL425 Manual
Hide thumbs Also See for GL425:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

GL420
GL425
GL430
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Black & Decker GL425

 • Page 1 GL420 GL425 GL430...
 • Page 2: Table Of Contents

  English Svenska Norsk Dansk Suomi Copyright Black & Decker...
 • Page 4 18 17 20º...
 • Page 5: English

  CONGRATULATIONS! INTENDED USE You have chosen a Black & Decker tool. Our aim is Your Black & Decker strimmer GL420/GL425/GL430 to provide quality tools at an affordable price. families has been designed for trimming lawn We hope that you will enjoy using this tool for edges and to cut grass in confined spaces.
 • Page 6 E N G L I S H Work area When not in use, the appliance should be Do not expose the appliance to rain. Do not stored in a dry place. Children should not have use the appliance in damp or wet conditions. access to stored appliances.
 • Page 7 E N G L I S H Switch off, remove the plug from the socket and ensure that moving parts have This appliance is double insulated in stopped rotating before leaving the accordance with EN 60335; therefore appliance unattended and before no earth wire is required.
 • Page 8 E N G L I S H Never use the tool unless the guard is properly fitted. Never use a light socket. Releasing the cutting line (fig. A) In transit, the cutting line is taped to the spool Using an extension cable Always use an approved extension cable suitable housing.
 • Page 9 E N G L I S H If the tool starts running slowly, reduce the load. Winding new line onto an empty spool (fig. E) In order to achieve optimum cutting results, You may wind new cutting line onto an empty only cut dry grass.
 • Page 10 E N G L I S H Tool runs slowly GUARANTEE Check that the spool housing can rotate freely. The Black & Decker lawn and garden guarantee Carefully clean it if necessary. provides: 36 months parts and 12 months Check that the cutting line does not protrude labour cover in the UK, 24 months parts and more than 9 cm from the spool housing.
 • Page 11 E N G L I S H It is our aim that all Black & Decker customers should be totally satisfied with their Black & Decker product and our after sales service. If any help or advice is needed, please contact your local Black &...
 • Page 12: Svenska

  BÄSTE KUND! ANVÄNDNINGSOMRÅDE Tack för att du har valt ett verktyg från Din Black & Decker grästrimmare GL420/GL425/ Black & Decker. Vi hoppas att du kommer att få GL430 är avsedd för trimning och kantklippning av glädje av verktyget i många år.
 • Page 13 S V E N S K A Arbetsområde Kontroll och reparation Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte Kontrollera att verktyget inte är skadat innan verktyget på fuktiga eller våta platser. det används. Kontrollera att de rörliga delarna Använd endast verktyget i dagsljus eller bra inte har fastnat eller är felmonterade.
 • Page 14 S V E N S K A Innan du börjar arbeta ska du kontrollera att Innan användning, kontrollera att sladden inte arbetsområdet är fritt från pinnar, stenar, är skadad eller sliten. Byt ut ståltrådar och andra föremål. förlängningssladden om den är skadad. Håll alltid verktyget i rätt läge, med trimtråden Om du använder en sladdvinda, vira alltid av nära marken, se illustrationerna.
 • Page 15 S V E N S K A Vid underhåll och skötsel skall verktyget Ansluta verktyget till nätuttaget (fig. A & C) vara avstängt och sladden utdragen. Anslut honkontakten på en lämplig förlängningssladd till elkontakten (3). Rengör regelbundet verktygets För sladden genom kabelhållaren (10) enligt ventilationsöppningar med en mjuk borste bilden för att förekomma att förlängningssladden lossnar under bruk.
 • Page 16 S V E N S K A Mata in 2 cm trimtråd genom ett av hålen (16) i Lyft upp spolen omkring 6 mm och dra i spolen enligt figuren. trimtråden tills den sticker ut 9 cm utanför Vik trimtråden och fäst den i den L-formade spolhuset.
 • Page 17 S V E N S K A Garantin omfattar inte detaljer av ANDRA TRÄDGÅRDSREDSKAP förbrukningskaraktär, normalt underhåll, Black & Decker AB har ett brett sortiment av förslitning eller förändring som är en följd av verktyg för utomhusbruk som gör arbetet i normal användning av maskinen, inställnings- eller trädgården enklare.
 • Page 18: Norsk

  Du har valgt et Black & Decker verktøy. Vi håper at BRUKSOMRÅDER du vil ha glede av dette verktøyet i mange år Din Black & Decker gresstrimmer GL420/GL425/ fremover. GL430 er beregnet på trimming av plenkanter og klipping av gress på vanskelig tilgjengelige steder.
 • Page 19 N O R S K Arbeidsområde Når verktøyet ikke er i bruk, må det Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke oppbevares på et tørt sted. verktøyet under våte eller fuktige forhold. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk bare verktøyet i dagslys eller med god kunstig belysning.
 • Page 20 N O R S K Verktøyet er dobbeltisolert i samsvar med Slå av verktøyet, trekk ut kontakten og EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke kontroller at bevegelige deler ikke roterer nødvendig. før du forlater verktøyet, skifter ut, rengjør eller kontrollerer noen av delene på Unngå...
 • Page 21 N O R S K Montere beskyttelsen (fig. B) Arbeid i flere omganger fra toppen av gresset Trekk ut støpslet. hvis dette er langt. Fjern skruen (9) fra beskyttelsen (5). Hold verktøyet i god avstand fra harde Plasser beskyttelsen (5) på maskinen som vist. gjenstander og ømtålige planter.
 • Page 22 N O R S K Juster tappene på spoledekslet mot hullene i Verktøyet vibrerer sterkt huset. Rengjør spolehuset nøye. Trykk dekslet på huset til det klikker seg fast på Hvis dette ikke løser problemet, vikle av tråden plass. på spolen og vikle den opp igjen strammere. Hvis skjæretråden stikker lenger ut enn til Verktøyet går sakte trimmerbladet (6), kutt den av slik at den...
 • Page 23 N O R S K GARANTI Skulle ditt verktøy trenge reparasjon, Black & Decker (Norge) A/S garanterer at leveres verktøyet til et Black & Decker autorisert maskinen er uten material- og/eller fabrikasjonsfeil serviceverksted eller kjøpstedet. ved levering kjøperen. Garantitiden er spesifisert på...
 • Page 24: Dansk

  Tak fordi du valgte Black & Decker. Vi håber at du ANVENDELSESOMRÅDE får glæde af dette værktøj i mange år fremover. Denne Black & Decker græstrimmer GL420/GL425/ GL430 er designet til trimning af græskanterne og EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING til slåning af græs på begrænsede arealer.
 • Page 25 D A N S K Arbejdsområde Når værktøjet ikke er i brug, skal det Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke opbevares et tørt sted. Børn må ikke have værktøjet på fugtige eller våde pladser. adgang til værktøjet, når det opbevares. Brug kun værktøjet i dagslys eller med god kunstig belysning.
 • Page 26 D A N S K Dette værktøj er kun designet til brug med vekselstrømsforsyning (AC). Forsøg ikke at Udsæt ikke værktøjet for regn eller høj bruge nogen anden form for elforsyning. fugtighed. Laderen er dobbelt isoleret i henhold til Sluk værktøjet, træk proppen ud af stikket, og sørg for, at de bevægelige dele er holdt EN 60335;...
 • Page 27 D A N S K MONTERING Automatisk trådføder Reflex-systemet fører automatisk mere trimmertråd Før montering skal man sikre sig, ud, når det er nødvendigt. at værktøjet er slukket og taget ud af stikkontakten. Gode råd til optimalt brug Hold værktøjet som vist på fig. F. Påsætning af beskyttelsesskærmen (fig.
 • Page 28 D A N S K Tag den nye spole, og vind ca. 9 cm af Afbryd værktøjet, før du fortsætter. trimmertråden af. Stik trimmertråden gennem hullet (14). Værktøjet starter ikke Skub spolen fast på drevskaftet (15), og drej Kontrollér, at strømledningerne er ordentligt den let, indtil den sidder fast.
 • Page 29 D A N S K Fjern spolen, og sno trimmertråden af. På grund af forskning og udvikling kan Vind den derefter pænt på spolen igen som ovenstående specifikationer ændres, hvilket ikke beskrevet ovenfor. Sæt spolen på plads igen meddeles separat. som beskrevet.
 • Page 30: Suomi

  NURMIKONVIIMEISTELIJÄ GL420/GL425/GL430 Kiitos, että olet valinnut Black & Decker -koneen. KÄYTTÖTARKOITUS Toivomme, että nautit koneen käytöstä monen Black & Decker -nurmikonviimeistelijä vuoden ajan. GL420/GL425/GL430 on suunniteltu nurmikon reunojen viimeistelyyn ja nurmikon leikkaukseen ahtaissa paikoissa. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Kone on tarkoitettu kotikäyttöön. GL420/GL425/GL430 TURVALLISUUSOHJEET Black &...
 • Page 31 S U O M I Työskentelyalue Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa Älä altista konetta sateelle äläkä käytä sitä paikassa. Varmista, että lapset eivät pääse kosteissa tai märissä paikoissa. käsiksi koneisiin. Käytä konetta vain päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa. Tarkastus ja korjaukset Tarkista ennen käyttöä, ettei koneessa ole Suojavaatetus vaurioita tai viallisia osia.
 • Page 32 S U O M I Sähköistä turvallisuutta voidaan parantaa Sammuta kone, irrota pistoke käyttämällä erittäin herkkää (30 mA/30 mS) virtalähteestä ja varmista, että liikkuvien vikavirtasuojaa. osien pyörintä on loppunut, ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa sekä ennen Jatkojohdon käyttö koneen osien vaihtoa, puhdistusta tai Käytä...
 • Page 33 S U O M I Älä koskaan käytä konetta, jos suojaa ei Paras leikkuutulos saadaan leikkaamalla kuivaa ole kiinnitetty oikein paikalleen. ruohoa. Leikkuulangan irrottaminen (kuva A) HUOLTO Leikkuulanka on teipattu kiinni kelakoteloon Black & Deckerin kone on suunniteltu toimimaan kuljetuksen ajaksi. mahdollisimman pitkän aikaa mahdollisimman Irrota leikkuulangan (8) kelakoteloon (7) vähällä...
 • Page 34 S U O M I Uuden langan kiertäminen tyhjään kelaan (kuva E) Tarkista, että leikkuulankaa ei tule ulos kelan Tyhjään kelaan on mahdollista kiertää uusi kotelosta yli 9 cm. Jos tulee, katkaise lanka leikkuulanka. Lankapakkauksia myyvät niin, että se tulee lähemmäksi leikkuuterää. Black &...
 • Page 35 S U O M I TAKUU Laitteen korjauksen tai vaihtoehtoisesti vaihdon Black & Decker Oy takaa, ettei laitteessa ollut lisäksi Black & Decker Oy:llä ei ole muuta materiaali- tai valmistusvikaa silloin, kun laite laitteeseen liittyvää vastuuta lukuunottamatta toimitettiin ostajalle. vastuuta tahallisesti tai törkeästä Takuu ei kata ostajan tavallisesti hoitamia huolimattomuudesta aiheutetusta vahingosta.
 • Page 36 TYP. GL20S/GL225/GL420/GL425 GL20S GL20SC GL225/225S/225SC/225C GL420/GL425/425S/425SC www.2helpU.com E13003 24 - 07 - 2000...
 • Page 37 TYP. GL430 E13002 24 - 07 - 2000 www.2helpU.com...
 • Page 38 Australia WALT Industrial Power Tool Company Tel. 03 9895 9200 7 Clarice Road, Box Hill, Victoria 3128 Fax 03 9899 7465 Belgique/België Black & Decker (Belgium) N.V. Tel. 02/719.07.11 Weihoek 1, 1930 Zaventem Fax 02/719.08.10 Danmark Black & Decker Tel. 70 20 15 10 Hejrevang 26B, 3450 Allerød Fax 48 14 13 99 Internet: www.blackdecker.dk...
 • Page 40 574792-08...

This manual is also suitable for:

Gl420Gl430Gl425sGl430s