Download Print this page

Black & Decker GL420 Owner's Manual page 38

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

N E D E R L A N D S
Als dit het probleem niet oplost, wikkel dan de
x
draad van de spoel en wikkel het strakker op.
Machine draait langzaam
Controleer of de behuizing van de spoel vrij
x
kan ronddraaien. Maak indien nodig de
behuizing schoon.
Controleer of het snijdraad niet meer dan 9 cm
x
uitsteekt vanaf de behuizing van de spoel.
Knip indien dit wel het geval is het draad af
zodat het net het snijmes raakt.
Automatische draadvoeding werkt niet
Houd de lippen ingedrukt en verwijder het
x
spoeldeksel van de behuizing.
Licht de spoel ca. 6 mm op en trek aan het
x
snijdraad totdat het 9 cm uitsteekt vanaf de
behuizing. Plaats een nieuwe spoel met
snijdraad (zie bovenstaande instructies) indien
r onvoldoende snijdraad op de spoel is
overgebleven.
Druk de spoel op zijn plaats terug en draai
x
hem een beetje totdat hij vastzit.
Houd de lippen op de draadspoel voor de
x
gaten in de behuizing.
Druk het deksel op de behuizing totdat het
x
netjes op zijn plaats klikt.
Knip het snijdraad af als het verder dan het
x
snijmes uitsteekt zodat het draad het mes net
raakt.
Indien de automatische draadvoeding nog steeds
niet werkt of de spoel vastzit, probeer dan de
volgende suggesties:
Reinig zorgvuldig het deksel en de behuizing
x
van de spoel.
Verwijder de spoel en controleer of de
x
hefboom (20) vrij kan bewegen (fig. D).
Verwijder de spoel en wikkel het snijdraad af,
x
wind het daarna weer netjes op de spoel zoals
hierboven beschreven. Plaats de spoel terug
volgens instructies.
38
MILIEU
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot
recyclen van afgedankte Black & Decker
producten. Deze service is kosteloos.
Om gebruik van deze service te maken,
dient u het product aan een van onze
servicecentra te sturen, die voor ons de
inzameling verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
GARANTIE
Black & Decker heeft vertrouwen in zijn producten
en biedt een uitstekende garantie.
Deze garantiebepalingen vormen een aanvulling
op uw wettelijke rechten en beperken deze niet.
De garantie geldt in de lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen
24 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
defecte onderdelen, de reparatie van het product
of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor
x
handelsdoeleinden, professionele
toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is gebruikt;
x
Het product is beschadigd door invloeden van
x
buitenaf of door een ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan
x
onze servicecentra of Black & Decker personeel.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430Gl30