Download Print this page

Általános Leírás - Electrolux Chainsaw Operator's Manual

Hide thumbs Also See for Chainsaw:

Advertisement

H
SZIMBÓLUM MAGYARÁZAT
Gondosan olvassa el a használati útmutatót
Viseljen védó´öltözetet :
1. ellenó´rzött védó´szemüveget
vagy arcvédó´s sisakot
2. ellenó´rzött védó´sisakot
3. ellenó´rzött fülvédó´t
4. munkavédelmi kesztyût
5. védó´cipó´t
Tankolás és üzemeltetés közben ne dohányozzon
Figyelmeztetés - Figyelem
Levegó´szelep - FEL
(Indítás meleg motor esetén)
Levegó´szelep - RÉSZBEN FEL
Levegó´szelep - ZÁR
(Indítás hideg motor esetén)
Fék meghúzva / kioldva
Figyelmeztetés Visszacsapás
(kick back)
Ne fûrészeljen a vezetó´lap csúcsával,
mert visszacsapáshoz vezethet (kick-back)
Soha ne használja a gépet egy kézzel
A gépet mindig két kézzel tartsa
64
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
1 - VEZETÓ ´ LAP
2 - LÁNC
3 - TANKSAPKA
4 - LÁNCOLAJ-TANKSAPKA
5 - LEÁLLÍTÓGOMB
6 - INDÍTÓGOMB
7 - INDÍTÓKAR
8 - ELÜLSÓ ´ FOGANTYÚ
9 - LEVEGÓ ´ SZÚ ´ RÓ ´ FEDÉL
10 - SZIVATÓ
11 - CSAVAROK A PORLASZTÓ BEÁLLÍTÁSÁHOZ
12 - BIZTONSÁGI LÁNCFÉK
13 - VEZETÓ ´ LAPRÖGZÍTÓ ´ ANYÁK
14 - LÁNCFESZÍTÓ ´ CSAVAROK
15 - REZGÉSCSILLAPÍTÓ
16 - HÁTSÓ FOGANTYÚ
17 - GÁZKAR RÖGZÍTÓ ´
18 - GÁZKAR
19 - LÁNCFÉK FEDÉL
20 - LÁNCFESZÍTÓ ´ CSAVAR / INTENZ
21 - KARMOS ÜTKÖZÓ ´
22 - GÁZKAR
23 - SZELEP
BIZTONSÁGI ELÓ ´ ÍRÁSOK
1 A gép üzembe helyezése eló´tt gondosan olvassa el a
használati utasítást. A gép kizárólag a használati uta-
sításban szerepló´ célra használható.
Viseljen megfeleló´ védó´öltözetet : testhez simuló védó´öltö-
zetet, biztonságos cipó´t, munkavédelmi kesztyú´t,
védó´szemüveget, arcvédó´t, védó´sisakot és fülvédó´t.
Viseljen olyan védó´sisakot, mely megvédi a felrepüló´
tárgyaktól.
2 Munka közben mindig két kézzel, és szilárdan tartsa a
láncfú´részt. Ügyeljen rá, hogy a láncfú´rész használatakor
stabilan álljon. Ne vágjon fát a géppel, ha nincs megfeleló´
képzettsége vagy felszereltsége ( heveder, kötél, biztonsági
horog, stb. ). Gyó´zó´djön meg róla, hogy szükség esetén a
fú´részt ki tudja kapcsolni. Ajánljuk, hogy használat eló´tt
tanulmányozza a láncfú´rész megfeleló´ és biztonságos
használatát. Ne dolgozzon a géppel ha fáradt, vagy ha
gyógyszer, kábítószer, ill. alkoholos befolyásoltság alatt áll,
mely által csökkenhet látása, illetve ítéló´ képessége. A gép
hosszabb használata vibrációs hatásnak teszi ki a
használót, mely a "fehér ujj szindrómát " okozhatja, mely a
kéz fogó képességét csökkentheti, és bódultságot okozhat.
Azok, akik rendszeresen használják a gépet, megfeleló´ kon-
troll alatt tartsák kezüket és ujjaikat. Ha az eló´bb említett
szindróma felmerül, haladéktalanul keressen fel egy orvost.
Az ujjai mozgatásával ügyeljen a megfeleló´ vérkeringésre.
A
B

Advertisement

loading